Nasdaq
ETF BŲrshandlade fonder

Modellportföljer

ETF:er - Lägre avgifter och högre avkastning än traditionella fonder

Varför ETF:er?

ETF:er har flera fördelar gentemot traditionella aktiefonder. De viktigaste enligt vår mening är: lägre förvaltningsavgifter, högre avkastning, möjlighet att handla i realtid och möjlighet att tjäna pengar när börsen går ner. Traditionella aktiefonder kan bara öka i värde om börsen går upp. Detta är ett väldigt omodernt sett att investera på.

Fördelar och nackdelar jämfört med vanliga index- och aktiefonder?

Fördelar

 • Låga avgifter
 • Börsnoterad
 • Prissättning och handel i realtid
 • Riskspridning
 • Enkel struktur
 • Transparens
 • Stora valmöjligheter
 • Utbud av sälj-ETF:er - positiv avkastning om underliggande index går ner i värde
 • Utbud av ETF:er med inbyggd hävstångseffekt
 • Hedge eller portföljskydd
 • Alltid fullinvesterade (indexfonder håller en viss likviditet för uttag)
 • Skatteoptimerad (t.ex. om fonden återinvesterar utdelningar skattefritt)

Nackdelar

 • Courtage
 • Månadssparande ej tillgängligt

Statistik passiv kontra aktiv förvaltning

Enligt den senaste genomgången av fondutvärderaren Wassum misslyckades hela 64 procent av fondförvaltarna att slå sina respektive jämföreindex under första halvåret 2011. Detta var en förbättring jämfört med samma period förra året. Av de 17 fondkategorier som Wassum följer var Östeuropa kategorin sämst. I denna kategori var det ingen fondförvaltare som slog index. Bland Sverigefonderna var utfallet 4 av 45, det vill säga mer än 90 procent misslyckades

Utfallet är liknande oavsett vem som utför studien. 2011 års statistik från Standard & Poors (S&P) är lika nedslående för den traditionella fondindustrin. 75 procent av de aktiva förvaltarna som hade S&P 500 som jämförelseindex misslyckades och 87 procent av dem som var inriktade på Emerging Market misslyckades.

Har du tid att hitta de få aktiefonder som slår sina jämförelseindex? Varför inte köpa index direkt och varje år slå 70-80 procent av de aktivt förvaltade fonderna? Vi på ETFSverige.se hjälper dig att allokera rätt.

Svenska artiklar

Placeringsfilosofi

Vår placeringsfilosofi är framförallt inspirerad av Yale-förvaltaren David F. Swensen och värdeförvaltaren Joel Greenblatt. Swensen är bland annat författare till boken Pioneering Portfolio Management och Greenblatt är mest känd för boken The Little Book that Beats the Market. Grunden till vår placeringsfilosofi baseras på en egenframtagen kvantmodell bestående av mer än 50 världsindex. Modellen består av följande byggnadsblock som i sig inkluderar ett flertal utvalda nyckeltal: värdering, utveckling och momentum, makro samt investeringsflöden för utvalda ETF:er. Samtliga våra portföljer har absolut avkastning som målsättning. Det betyder att portföljerna ska öka i värde oavsett marknadsutveckling. Vi presenterar vår placeringsfilosofi mer ingående i presentationen som skickas ut till våra kunder.

Våra ETF-modellportföljer (portföljerna nedlagda juli 2013)

Portf√∂lj balanserad: En långsiktig portfölj som investerar brett i flera olika tillgångsslag. Passar väl för eget pensionssparande

Portf√∂lj balanserad Norden: Samma som Portfölj balanserad med skillnaden att den endast innehåller ETF:er noterade i Norden. Passar för den långsiktiga investeraren som inte kan handla utländska ETF:er

Tradingportf√∂ljen: En kortsiktig portfölj för den aktiva investeraren

Emerging Markets portf√∂ljen: En portfölj för den som vill ha en selektiv exponering mot Emerging Markets länderna.

Utdelningsportf√∂ljen: En portfölj som riktar in sig på högavkastande ETF:er inom tillgångsslagen aktier, fastigheter, räntor och alternativa investeringar. Lanserades i september 2012.

ETF:er kan användas av dig som har en aktiedepå, IPS-depå, depåförsäkring eller VP-konto. ETF:er kan även handlas i det nya investeringssparkontot (ISK) som lanserades i januari 2012.

Avkastning i procent (portföljerna nedlagda juli 2013)

Portfölj dec 11 jan 12 feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec jan 13 feb mar apr maj Ack.
Balanserad 1,41 3,05 2,15 -2,13 0,83 -2,86 -0,04 0,03 0,58 1,51 0,13 0,08 0,10 -0,96% 1,54% 1,48% 1,13% -1,29% 6,73%  
Balanserad Norden 1,70 2,95 2,35 -0,89 -0,52 -1,95 -0,33 -0,24 1,35 2,16 -0,75 0,30 1,30 0,40% 0,74% 0,47% 0,46% 1,19% 10,70%  
Tradingportf√∂ljen 2,31 3,80 1,33 -0,02 1,01 -0,49 - -0,10 0,13 4,09 1,38 3,48 3,63 -0,03% -1,14% -0,34% 4,40% 0,08% 23,52%  
Emerging Markets - - - -1,39 2,48 -1,00 - -0,66 -0,89 4,89 1,71 1,48 2,93 -1,58% 0,72% -1,00% 0,83% -0,84% 7,67%  
Utdelningsportf√∂ljen                   0,10 2,41 -1,55 1,66 0,10% 1,00% 2,94% 1,55% -1,72% 6,49%  

Om ETFSverige.se

ETFSverige är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). ETFSverige är en oberoende sajt till för alla som vill lära sig mer om ETF:er. På denna sajt presenteras samtliga ETF:er som är noterade i Norden, omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den tyska börsen XETRA samt omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den amerikanska börsen NYSE (New York Stock Exchange).

Om annonsering på ETFSverige.se

ETFSverige.se:s målsättning är att vara den mest omfattande, mest besökta och användarvänliga innehållssajten i Sverige kopplat till det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). Sajten riktar sig främst till privata- men även institutionella investerare med ett intresse för information kring ETF:er. För att annonsera på ETFSverige.se kontakta oss på annonsera@etfsverige.se