Nasdaq
ETF B�rshandlade fonder
Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

Van Eck Oil Services ETF (NYSE MKT: OIH)

OIH är en börshandlad fond som har som mål att så nära som möjligt replikera utvecklingen, utvecklingen av Van Eck® US Listed Oil Services 25 Index (“Oil Services Index”). Fonden placerar normalt åtminstone 80 procent av de totala tillgångarna i värdepapper som ingår i fondens jämförelseindex. Oil Services Index består av vanliga aktier och depåbevis i amerikanska börsbolag inom sektorn för oljetjänster. Sådana företag kan omfatta små och medelstora företag och utländska företag som är noterade på en amerikansk börs.

Kom ih�g att CFD:er �r en produkt med h�vst�ngseffekt, vilket kan inneb�ra att du kan f�rlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar f�r dig. D�rf�r ska du se till att du f�rst�r de risker som det inneb�r.

Om ETFSverige.se

ETFSverige är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). ETFSverige är en oberoende sajt till för alla som vill lära sig mer om ETF:er. På denna sajt presenteras samtliga ETF:er som är noterade i Norden, omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den tyska börsen XETRA samt omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den amerikanska börsen NYSE (New York Stock Exchange).

Om annonsering på ETFSverige.se

ETFSverige.se:s målsättning är att vara den mest omfattande, mest besökta och användarvänliga innehållssajten i Sverige kopplat till det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). Sajten riktar sig främst till privata- men även institutionella investerare med ett intresse för information kring ETF:er. För att annonsera på ETFSverige.se kontakta oss på annonsera@etfsverige.se