Nasdaq
ETF B�rshandlade fonder
Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF (NYSEArca: JNK)

"JNK är en ETF som syftar till att ge placerarna ett investeringsresultat som, före avgifter och kostnader, i stort motsvarar kursen och utvecklingen av Barclays High Yield Very Liquid Index. Fonden investerar i allmänhet i huvudsak alla, men åtminstone 80 procent, av de totala tillgångarna i värdepapper som ingår i indexet eller i värdepapper som rådgivare bestämmer har ekonomiska egenskaper som är väsentligen identiska med de ekonomiska egenskaperna hos de värdepapper som utgör indexet. Indexet är utformat för att mäta prestandan hos US dollar denominerade högavkastande företagsobligationer med en likviditet över genomsnittet. Fonden är icke-diversifierad.

Kom ih�g att CFD:er �r en produkt med h�vst�ngseffekt, vilket kan inneb�ra att du kan f�rlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar f�r dig. D�rf�r ska du se till att du f�rst�r de risker som det inneb�r.

Om ETFSverige.se

ETFSverige är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). ETFSverige är en oberoende sajt till för alla som vill lära sig mer om ETF:er. På denna sajt presenteras samtliga ETF:er som är noterade i Norden, omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den tyska börsen XETRA samt omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den amerikanska börsen NYSE (New York Stock Exchange).

Om annonsering på ETFSverige.se

ETFSverige.se:s målsättning är att vara den mest omfattande, mest besökta och användarvänliga innehållssajten i Sverige kopplat till det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). Sajten riktar sig främst till privata- men även institutionella investerare med ett intresse för information kring ETF:er. För att annonsera på ETFSverige.se kontakta oss på annonsera@etfsverige.se