ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: XACT

Featured, Headline »

[13 Aug 2018 | Ingen kommentar | ]
Den nordiska ETF-marknaden juli 2018

Den nordiska ETF-marknaden juli 2018
Den nordiska ETF-marknaden juli 2018
I juli 2018 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 5,6 Mdr SEK (7,4 Mdr SEK i juni 2018), varav Sverige svarade för ca 4,5 Mdr SEK. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%.
Av den totala börsomsättningen i Sverige i juli svarade ETF-handeln för ca 1,3%.
Läs hela rapporten här

Viktig information
Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. …

Featured, Headline »

[10 Aug 2018 | Ingen kommentar | ]
Så här går börsen i dag 20180810

Så här går börsen i dag 20180810
Så här går börsen i dag 20180810 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 10/8-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.
Så här går börsen i dag 20180810 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20180810. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på …

Featured, Headline »

[1 Jul 2018 | Ingen kommentar | ]
En ETF med hävstång, när du vill växla upp din investering

En ETF med hävstång, när du vill växla upp din investering
XACT Bull och XACT Bear är börshandlade fonder (ETFer) med hävstång. En ETF med hävstång uppför sig annorlunda mot fonder utan hävstång och det är därför viktigt att du, innan en investering, känner till hur fonderna fungerar. Hävstångsfonder är endast lämpliga som investering om du:

förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter
förstår effekterna av daglig ombalansering; och
arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång

En ETF med hävstång är en investering …

Featured, Headline »

[20 Jun 2018 | Ingen kommentar | ]
Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande

Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande (Fullständigt legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility)
Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande (Fullständigt legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility). Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility [UCITS ETF]).
Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (UCITS ETF). Fonden kommer fortsatt investera i nordiska utdelande stabila bolag men byter till ett index som också innefattar särskilda hållbarhetskrav för de bolag som ingår i index. Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller …

Featured, Headline »

[15 Jun 2018 | Ingen kommentar | ]
Så här går börsen i dag 20180615

Så här går börsen i dag 20180615
Så här går börsen i dag 20180615 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 15/6-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.
Så här går börsen i dag 20180615 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20180615. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på …