ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: XACT

Featured, Headline »

[18 apr 2019 | Kommentarer inaktiverade för Utdelning 2019 XACT Högutdelande | ]
Utdelning 2019 XACT Högutdelande

Utdelning 2019 XACT Högutdelande. Utdelning från XACT Högutdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.
2 maj 2019 Information om utdelning per andel meddelas
22 maj 2019 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
23 maj 2019 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
24 maj 2019 Avstämningsdag
29 maj 2019 Likviddag
Viktig information
Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS …

Featured, Headline »

[17 apr 2019 | Kommentarer inaktiverade för Xact Årsberättelser 2018 – fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB | ]
Xact Årsberättelser 2018 – fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB

Årsberättelser för nedan fonder är färdigställda för helåret 2018. XACT årsberättelser 2018 kommer att finnas tillgängliga på fondbolagets webbplatser xact.se och  handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondernas-rapporter.
XACT BEAR (ETF)
XACT BEAR 2 (ETF)
XACT BULL (ETF)
XACT BULL 2 (ETF)
XACT Norden 30 (UCITS ETF)
XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
XACT Obligation (UCITS ETF)
XACT OBX (UCITS ETF)
XACT OBX BEAR (UCITS ETF)
XACT OBX BULL (UCITS ETF)
XACT OMXS30 (UCITS ETF)
XACT Råvaror (UCITS ETF)
XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
XACT Sverige (UCITS ETF)
För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 – 701 34 05
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. …

Featured, Headline »

[16 apr 2019 | Kommentarer inaktiverade för Utdelningsschema 2019 XACT Sverige | ]
Utdelningsschema 2019 XACT Sverige

Utdelningsschema 2019 XACT Sverige. Utdelning från XACT Sverige kommer att ske enligt nedanstående schema:
3 juni 2019 Information om utdelning per andel meddelas
12 juni 2019 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
13 juni 2019 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
14 juni 2019 Avstämningsdag
19 juni 2019 Likviddag
Viktig information
Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS …

Featured, Headline »

[15 apr 2019 | Kommentarer inaktiverade för Nordiska ETF-marknaden mars 2019 | ]
Nordiska ETF-marknaden mars 2019

Den Nordiska ETF-marknaden mars 2019. Under mars uppgick ETF-handeln till ca 10,6 Mdr SEK (8,4 Mdr SEK i februari) varav ca 8,5 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 88%.
Av den totala börsomsättningen i Sverige i mars svarade ETF-handeln för ca 2,4%.
Läs hela rapporten här.
För db X trackers visas inte AUM då deras ETF-er är korsnoterade i Sverige.

Viktig information
Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB …

Featured, Headline »

[31 mar 2019 | Kommentarer inaktiverade för Årsberättelser 2018 – fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB | ]
Årsberättelser 2018 – fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB

Årsberättelser 2018  för nedan fonder är färdigställda för helåret 2018 och kommer idag att finnas tillgängliga på fondbolagets webbplatser xact.se och handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondernas-rapporter.
Börshandlade fonder

XACT BEAR (ETF)
XACT BEAR 2 (ETF)
XACT BULL (ETF)
XACT BULL 2 (ETF)
XACT Norden 30 (UCITS ETF)
XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
XACT Obligation (UCITS ETF)
XACT OBX (UCITS ETF)
XACT OBX BEAR (UCITS ETF)
XACT OBX BULL (UCITS ETF)
XACT OMXS30 (UCITS ETF)
XACT Råvaror (UCITS ETF)
XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
XACT Sverige (UCITS ETF)

För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 – 701 34 05
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida …