ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: XACT

Featured, Headline »

[25 Maj 2018 | Ingen kommentar | ]
Så här går börsen i dag 20180525

Så här går börsen i dag 20180525
Så här går börsen i dag 20180525 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 18/5-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.
Så här går börsen i dag 20180525 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20180525. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på …

Featured, Headline »

[18 Maj 2018 | Ingen kommentar | ]
Så här går börsen i dag 20180518

Så här går börsen i dag 20180518
Så här går börsen i dag 20180518 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 18/5-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.
Så här går börsen i dag 20180518 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20180518. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på …

Featured, Headline »

[11 Maj 2018 | Ingen kommentar | ]
Utdelningsschema 2018 XACT OMXSB Utd

Utdelningsschema 2018 XACT OMXSB Utd
Utdelningsschema 2018 XACT OMXSB Utd
Utdelning från XACT OMXSB Utdelande kommer att ske enligt nedanstående schema:
1 juni 2018 Information om utdelning per andel meddelas
12 juni 2018 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
13 juni 2018 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
14 juni 2018 Avstämningsdag
19 juni 2018 Likviddag
Viktig information/Ansvarsbegränsning
Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.
Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder …

Featured, Headline »

[7 Maj 2018 | Ingen kommentar | ]
Genomgång av ETFen Xact Högutdelande

Genomgång av ETFen Xact Högutdelande
Intervju kring den nya ETFen Xact Högutdelande med Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning som gästar Nordnet Talks.
Observera att denna intervju är från 2017, och inte är dagsfärsk. En stor del av den information som Pär Nürnberg delar med sig är emellertid av stort intresse för den som söker högutdelare, vare det sig är aktier eller börshandlade fonder.

Om XACT Högutdelande (UCITS ETF)
Legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF) (B1 SEK)
Med XACT Högutdelande får du tillgång till en korg av utdelande nordiska bolag som uppvisat …

Featured, Headline »

[5 Maj 2018 | Ingen kommentar | ]
Fastställd utdelning i XACT Högutdelande 2018

Fastställd utdelning i XACT Högutdelande 2018
Fastställd utdelning i XACT Högutdelande 2018
Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond har fastställts till SEK 4,20 % av andelsvärdet (NAV) beräknat per stängning den 21/5 2018. Utdelningsschemat har sedan tidigare kommunicerats, men bekräftas här.
De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 22 maj 2018.
Utdelning från XACT Högutdelande ETF kommer att ske enligt nedanstående schema.
21 maj 2018 Utdelningen fastställs i belopp per andel och kommuniceras
22 maj 2018 Sista dag …