ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: vanguard

Featured, Headline »

[5 Maj 2018 | Ingen kommentar | ]
Är landspecifika börshandlade fonder rätt Dig?

Är landspecifika börshandlade fonder rätt Dig?
ETF-investerare har en mängd olika sätt att få internationell exponering i sina portföljer, det sträcker sig från landspecifika börshandlade fonder till breda globala index. Från en flexibilitetssynpunkt har det aldrig varit en bättre tid att vara en ETF-investerare med en global och likvida marknad till hands.
Nackdelen är att det med så många alternativ till förfogande kan det ibland vara skrämmande att begränsa marken till attraktiva alternativ. Nyligen frågade en läsare om vi kände att enskilda ETF-länder var en lämplig investering för deras portfölj. Vi får …

Featured, Headline »

[30 Apr 2018 | Ingen kommentar | ]
Fem vanliga diversifieringsfel

Fem vanliga diversifieringsfel
Investerare har ofta mycket att tänka på, och få beslut är lika viktiga som tillgångsallokeringen. Men få investeringsbeslut gäller mer än tillgångstilldelning. En väl diversifierad portfölj är lika viktig för millennials som för pensionärer. Helst vill du skapa en diversifierad portfölj så att du inte har alla dina pengar sitter i en typ av tillgång. Vi tittar här på fem vanliga diversifieringsfel och hur Du undviker dem.
Att Du inte vill ha alla Dina pengar i en och samma tillgång är enkelt att förstå. Detta beror på att när …

Featured, Headline »

[24 Apr 2018 | Ingen kommentar | ]
Hur fungerar utdelande ETFer?

Hur fungerar utdelande ETFer?
När börshandlade fonder (ETF) äger utdelningsaktier samlar de in hela utdelningen från alla sina innehav och betalar ut dessa utdelningar till den börshandlade fondens andelsägare. Hur fungerar utdelande ETFer i praktiken? Dessa utdelningar kan emellertid fördelas på två sätt: Antingen betalas kontanter till investerarna eller återinvesteras i ETFens underliggande investeringar. Tidpunkten för dessa utdelningar är på ett annat schema än de underliggande aktierna och varierar beroende på ETF.
Utdelningstiming
Precis som vanliga aktier som betalar utdelningar har en börshandlad fond ett ”ex-dividend” datum, ett avstämningsdatum och ett datum när …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[19 Apr 2018 | Ingen kommentar | ]
Investera på fastighetsmarknaden utan att köpa fastigheter

Investera på fastighetsmarknaden utan att köpa fastigheter
Investeringar i fastigheter kan vara mycket lönsamma. För att komma igång på fastighetsmarknaden krävs vanligen mycket kapital. Det går emellertid att Investera på fastighetsmarknaden utan att köpa fastigheter och binda upp miljonbelopp.
Investera i en REIT
En REIT, eller real estate investment trust, är ett företag som äger och förvaltar fastigheter och närstående tillgångar, såsom hypotekslån eller hypotekslån. Majoriteten av en REITs intäkter och tillgångar måste kunna kopplas till fastigheter. För att kvalificera sig som ett REIT måste företag uppfylla vissa standards samt tilläggsregler som fastställts …

Featured, Headline »

[14 Apr 2018 | Ingen kommentar | ]
Undvik emotionella investeringar med planering

Undvik emotionella investeringar med planering
Under årets första månader såg vi en del breda nedgångar i de stora börsindexen. De fallande aktiekurserna skapade både bekymmer och smärta vilket fick investerare att fatta beslut baserat på känslor. Detta resulterar ofta i att aktier säljs för lågt och köps för högt. Undvik emotionella investeringar med planering och se till den stora bilden. Att hålla känslor i kontroll är lättare sagt än gjort, men det kan vara en stor fördel för din investeringsplan.
Med det i åtanke erbjuder Vanguard strategier för att se till att …