ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: Silver

Featured, Headline »

[14 mar 2019 | Kommentarer inaktiverade för Varför guld och silver ETFer fokuserar på terminer | ]
Varför guld och silver ETFer fokuserar på terminer

I januari bytte ProShares benchmark index för sina silver och guld ETFer. De kom att spåra terminsbaserade index istället för som tidigare fysiska index. Detta markerar första gången inverterade ETFer och börshandlade fonder med hävstång använder terminsbaserade index som underliggande index.
Ändringen till terminsbaserade index ger dessa börshandlade fonder möjlighet att ersätta de höga kostnaderna för att använda forwards med en mer kostnadseffektiv modell med hjälp av terminsavtal.
Kortfattad sammanfattning
Eftersom det produktlandskapet för börshandlade fonder fortsätter att utvecklas, har den största leverantören av inverterade ETFer och börshandlade fonder med hävstång startat en …

Featured, Headline »

[23 jan 2019 | Kommentarer inaktiverade för Silver outlook 2019: not as good as gold | ]
Silver outlook 2019: not as good as gold

Alongside gold, silver has staged a rally late in 2018, gaining just over 10% in the month of December 2018. Silver’s close correlation with gold (around 80%) helps explain the sharp movement. As we discussed in Gold Outlook 2019, volatility in cyclical asset markets helped defensive assets like gold as investors sought refuge in a safe haven asset. We expect silver to rise to US$16.6/oz by Q3 2019, before easing to US$16.3/oz at the end of the year from US$15.7/oz at the time of writing (07/01/2019). Silver’s gain is likely …

Featured, Headline »

[5 jan 2019 | Kommentarer inaktiverade för ProShares ändrar benchmarkindex för guld och silverfonder | ]
ProShares ändrar benchmarkindex för guld och silverfonder

Såväl ProShares Ultra Silver och ProShares UltraShort Silver ETFs (silverfonderna) och ProShares Ultra Gold och the ProShares UltraShort Gold ETFs (guldfonderna) kommer att få nya benchmarkindex den 7 januarui 2019. ProShares ändrar benchmarkindex för guld och silverfonder detta datum.
Det nya benchmarkindexet för silverfonderna (tickers: AGQ och ZSL) kommer att vara Bloomberg Silver Subindex (ticker: BCOMSI). Det nya riktmärket för guldfonderna (tickers: UGL och GLL) blir Bloomberg Gold Subindex (ticker: BCOMGC ).
Bloombergs silver- och guldkomponentindex är enskilda råvaruindex som är utformade för att återspegla prestandan för silver och guld, mätt enligt …

Featured, Headline »

[26 Dec 2018 | Kommentarer inaktiverade för En chans att göra 1 000 procent på aktiemarknaden | ]
En chans att göra 1 000 procent på aktiemarknaden

Det finns en del av aktiemarknaden där Du kan göra 1 000 procent på aktiemarknaden. Många erfarna börshandlare är alltid långa en del av sitt kapital i denna sektor. Hur har Du placerat Din kapital? Har Du någon exponering mot denna sektor?
Det är Prospekteringsbolag, det vill säga de små bolag som ägnar all sin energi åt att söka efter nya fyndigheter av till exempel guld, olja eller järnmalm. Just det, en vältajmad placering kan ge en investerare 1 000 procent på aktiemarknaden, ibland ännu mer.
Så här fungerar det
Naturresursindustrin domineras av …

Featured, Headline »

[11 Nov 2018 | Kommentarer inaktiverade för Guldpriset inför en återhämtning | ]
Guldpriset inför en återhämtning

Såväl banker som mäklarhus har sänkt sina genomsnittliga guldprognoser för detta år och 2019. Prognossänkningen skedde efter att den gula ädelmetallen nådde sin lägsta nivå på 19 månaders i augusti. En nyligen genomförd undersökning från Reuters visar emellertid att de förväntar sig att guldkursen skall nå en blygsam återhämtning. Undersökningen visar att guldpriset kommer att bli genomsnittligt 1 273 dollar per ounce 2018 och 1 300 USD 2019. I undersökningen deltog 39 analytiker och handlare som alltså tror att Guldpriset inför en återhämtning.
I en liknande undersökning som genomfördes för tre …