ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: Silver

Featured, Headline »

[3 jul 2019 | Kommentarer inaktiverade för Hur fungerar ETFer med fokus på råvaror? | ]
Hur fungerar ETFer med fokus på råvaror?

En råvara är en vara som används i handel som är utbytbar med andra varor av samma typ. Medan kvaliteten på en given vara kan skilja sig något, är den väsentligen enhetlig mellan producenterna. Ett troy ounce guld, till exempel, är i princip samma produkt oavsett producent.
Råvarupriser stiger vanligen när inflationen accelererar, vilket gör dem till en viktig säkring mot stigande priser. Detta i sin tur potentiellt skyddar potentiellt köpkraften i investerares kapital.
Råvaror är också värdefulla när det gäller diversifiering. Obligationer är endast minimalt korrelerade med aktier, vilket gör dem …

Featured, Headline »

[5 maj 2019 | Kommentarer inaktiverade för Vad du kan köpa med Amerikas Dagliga Oljekonsumtion | ]
Vad du kan köpa med Amerikas Dagliga Oljekonsumtion

Det är ingen hemlighet att USA länge har varit världens dominerande oljekonsument. Enligt EIA använder Amerika cirka 18,9 miljoner fat råolja per dag. som summera till nästan 7 miljarder fat per år, en förvånande siffra. Vad du kan köpa med Amerikas Dagliga Oljekonsumtion.
Det är dessutom att nästa närmaste konsument är Kina, som utnyttjar 9,8 miljoner fat per dag. Varje dag spenderar USA orimliga pengar på detta fossila bränsle. Om man antar ett pris på 95 dollar per fat, spenderas 1,795 miljarder dollar varje dag på råolja i Amerika. det är …

Featured, Headline »

[14 mar 2019 | Kommentarer inaktiverade för Varför guld och silver ETFer fokuserar på terminer | ]
Varför guld och silver ETFer fokuserar på terminer

I januari bytte ProShares benchmark index för sina silver och guld ETFer. De kom att spåra terminsbaserade index istället för som tidigare fysiska index. Detta markerar första gången inverterade ETFer och börshandlade fonder med hävstång använder terminsbaserade index som underliggande index.
Ändringen till terminsbaserade index ger dessa börshandlade fonder möjlighet att ersätta de höga kostnaderna för att använda forwards med en mer kostnadseffektiv modell med hjälp av terminsavtal.
Kortfattad sammanfattning
Eftersom det produktlandskapet för börshandlade fonder fortsätter att utvecklas, har den största leverantören av inverterade ETFer och börshandlade fonder med hävstång startat en …

Featured, Headline »

[23 jan 2019 | Kommentarer inaktiverade för Silver outlook 2019: not as good as gold | ]
Silver outlook 2019: not as good as gold

Alongside gold, silver has staged a rally late in 2018, gaining just over 10% in the month of December 2018. Silver’s close correlation with gold (around 80%) helps explain the sharp movement. As we discussed in Gold Outlook 2019, volatility in cyclical asset markets helped defensive assets like gold as investors sought refuge in a safe haven asset. We expect silver to rise to US$16.6/oz by Q3 2019, before easing to US$16.3/oz at the end of the year from US$15.7/oz at the time of writing (07/01/2019). Silver’s gain is likely …

Featured, Headline »

[5 jan 2019 | Kommentarer inaktiverade för ProShares ändrar benchmarkindex för guld och silverfonder | ]
ProShares ändrar benchmarkindex för guld och silverfonder

Såväl ProShares Ultra Silver och ProShares UltraShort Silver ETFs (silverfonderna) och ProShares Ultra Gold och the ProShares UltraShort Gold ETFs (guldfonderna) kommer att få nya benchmarkindex den 7 januarui 2019. ProShares ändrar benchmarkindex för guld och silverfonder detta datum.
Det nya benchmarkindexet för silverfonderna (tickers: AGQ och ZSL) kommer att vara Bloomberg Silver Subindex (ticker: BCOMSI). Det nya riktmärket för guldfonderna (tickers: UGL och GLL) blir Bloomberg Gold Subindex (ticker: BCOMGC ).
Bloombergs silver- och guldkomponentindex är enskilda råvaruindex som är utformade för att återspegla prestandan för silver och guld, mätt enligt …