ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: index

Featured, Headline »

[9 Sep 2018 | Ingen kommentar | ]
Multifaktor eller inte multifaktor, det är frågan

Multifaktor eller inte multifaktor, det är frågan
Låt oss låtsas att du är en investerare som vill placera en del av dina pengar utomlands. Du tror att internationellt utvecklade marknadsaktier är attraktiva i förhållande till de svenska och amerikanska aktierna. Du tror också att dollarn kommer att falla under den period du tänker hålla din investering. Du ställs inför valet, Multifaktor eller inte Multifaktor. Ditt investeringsbeslut är logiskt för dig. Men du har val: Du kan
a) helt enkelt investera i ett traditionellt index som MSCI EAFE,
b) investera i en fond som …

Featured, Headline »

[6 Sep 2018 | Ingen kommentar | ]
Månadsspara i Xact högutdelande

Månadsspara i Xact högutdelande
Ett tips är att på Nordnet kan du månadsspara i Xact högutdelande courtagefritt! Under fliken ”Fonder/Börshandlade fonder” – ”Det enkla sättet att spara i aktieindex, valutor och råvaror hittar Du mer information, både om XACT Högutdelande ETF  och om andra börshandlade fonder som detta gäller.
Nordnet har ett komplett utbud av ETFer, ETN:er och ETC:er. Sök och jämför ETFer, ta del av ledande experters analyser och lär dig mer om börshandlade fonder, råvaror och valutor.
Courtagefritt månadssparande i ETF:er
Som enda bank i Norden erbjuder Nordnet dig möjligheten till courtagefritt …

Featured, Headline »

[27 Jun 2018 | Ingen kommentar | ]
Hållbarhet i Xact

Hållbarhet i Xact
Vår målsättning är att skapa god, långsiktig avkastning, vilket förutsätter att vi investerar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Hållbarhet i Xact
På Xact förvaltar vi indexfonder och regelbaserade fonder. Gemensamt för dessa är att de följer ett på förhand tydligt definierat index eller strategi/regel och har ett löfte till fondandelsägarna att leverera en avkastning i linje med detta. En viktigt del av vårt hållbarhetsarbete är därför att aktivt arbeta för att fler index skapas och följs utifrån hållbarhetskriterier. Dessa hållbarhetskriterier omfattar såväl exkluderingar av bolag där index väljer …

Featured, Headline »

[20 Jun 2018 | Ingen kommentar | ]
Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande

Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande (Fullständigt legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility)
Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande (Fullständigt legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility). Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility [UCITS ETF]).
Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (UCITS ETF). Fonden kommer fortsatt investera i nordiska utdelande stabila bolag men byter till ett index som också innefattar särskilda hållbarhetskrav för de bolag som ingår i index. Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[30 Nov 2017 | Ingen kommentar | ]
Aktiv förvaltning inte är lika stabilt som indexfonder

Aktiv förvaltning inte är lika stabilt som indexfonder
Aktivt förvaltade fonder finns i många investeringsportföljer, men deras prestationer har inte varit konsekventa. Istället kan investerare som är oroliga för mindre tillförlitliga alternativ titta på passiva indexbaserade börshandlade fonder som levererar vad de lovar att de göra. De senaste studierna visar att aktiv förvaltning inte är lika stabilt som indexfonder.
Enligt det senaste S & P Dow Jones-indexets SPIVA US-Scorecard för mitten av 2017, underpresterade 56,6% av large cap förvaltarna S & P 500 under året som slutade i juni 2017. 60,7 procent …