ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: index

Featured, Headline »

[20 Jun 2018 | Ingen kommentar | ]
Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande

Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande (Fullständigt legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility)
Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande (Fullständigt legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility). Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility [UCITS ETF]).
Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (UCITS ETF). Fonden kommer fortsatt investera i nordiska utdelande stabila bolag men byter till ett index som också innefattar särskilda hållbarhetskrav för de bolag som ingår i index. Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[30 Nov 2017 | Ingen kommentar | ]
Aktiv förvaltning inte är lika stabilt som indexfonder

Aktiv förvaltning inte är lika stabilt som indexfonder
Aktivt förvaltade fonder finns i många investeringsportföljer, men deras prestationer har inte varit konsekventa. Istället kan investerare som är oroliga för mindre tillförlitliga alternativ titta på passiva indexbaserade börshandlade fonder som levererar vad de lovar att de göra. De senaste studierna visar att aktiv förvaltning inte är lika stabilt som indexfonder.
Enligt det senaste S & P Dow Jones-indexets SPIVA US-Scorecard för mitten av 2017, underpresterade 56,6% av large cap förvaltarna S & P 500 under året som slutade i juni 2017. 60,7 procent …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[2 Nov 2017 | Ingen kommentar | ]
Lägre indexeringskostnader gör det billigare för slutinvesteraren

Lägre indexeringskostnader gör det billigare för slutinvesteraren
I den pågående övergången till passiva indexbaserade investeringsstrategier tar fler fondleverantörer en närmare titt på sina referensindex. Detta är för att försöka minska sina indexeringskostnader var de än kan. Detta är i slutändan något som kommer att gynna slutinvesteraren. Ingen är bättre än ETF-utgivarna, de arbetar med börshandlade fonder som redan innan detta är kända för sin låga kostnadsstruktur.
Indexleverantörer har i flera år tjänat betydande pengar på att licensiera sina index till börshandlade fonder. I den pågående övergången till passiva och billiga strategier har …

Börsen, Featured, Headline »

[18 Apr 2017 | Ingen kommentar | ]
Beskattning av Börshandlade fonder

Beskattning av Börshandlade fonder – ETF
ETF-fonder (Exchange Traded Funds) handlas direkt över börsen precis som vanliga aktier. På svenska brukar de kallas för börshandlade fonder. En ETF följer utvecklingen på en underliggande tillgång exempelvis ett underliggande index, en råvara, en valuta eller en korg av tillgångar. Vi sammanfattar Beskattning av Börshandlade fonder.
Skillnaden mellan en ETF och en vanlig traditionell fond
Den främsta skillnaden är att en ETF, liksom en aktie, handlas och prissätts i realtid. Beroende på när under dagen en order läggs, kommer avslut att ske till det pris som …

ETF:er, Featured, Headline »

[2 Apr 2017 | Ingen kommentar | ]
Indexpåverkan under utdelningssäsongen

Indexpåverkan under utdelningssäsongen
Många av de index som visas är så kallade prisindex. Ett sådant index tar inte hänsyn till lämnade utdelningar. Detta innebär att när ett bolag som ingår i index lämnar utdelning kommer ett prisindex att falla, trots att en investerare som ägare en indexportfölj har erhållit utdelningar som motsvarar värdeminskningen i indexet. Indexpåverkan under utdelningssäsongen.
Här hittar du en sammanställning över aviserad utdelning och datum för de bolag som ingår i OMXS30-index. I listan anges hur mycket aviserad utdelning för respektive bolag påverkar index. Observera att beräkningarna är gjorda …