ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: fonder

Featured, Headline »

[11 Okt 2018 | Ingen kommentar | ]
Världens första Svanenmärkta indexfond

Intresset för att spara och placera hållbart ökar hela tiden. Nu utökas vårt sortiment av hållbara placeringar med världens första Svanenmärkta indexfond. En indexfond som klarar oberoende krav på vilka företag som väljs bort och väljs in baserat på hållbarhetskriterier.
Alla Handelsbankens fonder förvaltas med hänsyn tagen till hållbarhetsaspekter. Kombinationen av en indexfond och en välkänd oberoende märkning, som Svanen, syftar till att göra valet ännu enklare för våra kunder.
”Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska inte vara svårare att välja ett miljömärkt fondsparande än att välja ett miljömärkt …

Featured, Headline »

[29 Sep 2018 | Ingen kommentar | ]
Tre fonder för investerare med höga nettovärden

Tre fonder för investerare med höga nettovärden
Börshandlade fonder, ETFer, ansågs ursprungligen vara en av de mer konservativa investeringar som i första hand följde benchmarkindex. De ansågs därför mest lämpade för traditionella investerare. Utvidgningen av erbjudanden som finns i ETF-kategorin har emellertid gjort ETFer alltmer populära hos finansiella rådgivare för personer med hög nettovärde (HNWI) genom att erbjuda mer aktivt förvaltade fonder och exponering för investeringar som råvaror och hedgefonder. I denna artikel tittar vi på tre fonder för investerare med höga nettovärden.
Dessutom finns börshandlade fonder för investerare som implementerar komplexa …

Featured, Headline »

[26 Sep 2018 | Ingen kommentar | ]
Vad är egentligen impact investing?

Vad är egentligen impact investing?
Vi har tidigare skrivit om den viktiga skillnaden mellan SRI och ESG, i dag fortsätter vi på detta tema och svarar på en annan fråga, Vad är egentligen impact investing?
Jag definierar Impact Investing i terminologisektionen som ett sätt att investera som ”driver sociala och miljömässiga framsteg genom investeringar, samtidigt som man undersöker risker och skapar konkurrenskraftig avkastning.” Det finns ingen universell definition av denna term, vilket kan vara utmanande. De flesta har emellertid en allmän förståelse för termen och det är en bra grund för konversation, …

Featured, Headline »

[25 Aug 2018 | Ingen kommentar | ]
Vet Du hur börshandlade fonder ETF, Exchange Traded Funds fungerar?

Vet Du hur börshandlade fonder ETF, Exchange Traded Funds fungerar?
Tillhör Du en av alla de svenskar som är intresserade av nya investeringsformer? Tycker du att avgifterna för traditionellt fondsparande och andra investeringar är för höga? Med börshandlade fonder kan Du få tillgång till en fond direkt, och slippa vänta till nästa dag. ETF, Exchange Traded Funds är den nya generantionens fonder, och de är lätta att köpa och sälja genom sin standardiserade utformning. De kan också ge möjligheter till en bra avkastning och kännetecknas av att de ofta har en …

Featured, Headline »

[23 Aug 2018 | Ingen kommentar | ]
Detta skall Du tänka på innan Du köper en ETF

Detta skall Du tänka på innan Du köper en ETF
Med över 2 000 börshandlade fonder att välja mellan bör en investerare ta sig tiden att tänka genom vilken typ av ETF denne vill ha och behöver. Det behöver inte vara samma, men detta skall Du tänka på innan Du köper en ETF. Ett visst mått av due diligence är alltid att rekommendera, och tänk på att en bra historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling.
Brett Carson, analyschef för Carson Institutional Alliance, pekar på faktorer som potentiella ETF-investerare bör …