ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: fonder

Featured, Headline »

[13 Maj 2018 | Ingen kommentar | ]
Fem börshandlade fonder som satsar på alternativ energi

Fem börshandlade fonder som satsar på alternativ energi
Alternativ energi har inte varit så lukrativt som miljömedvetna investerare skulle vilja. Samtidigt har Trump-administrationen valt att främja lagstiftning som minska resurserna för alternativ energi vilket gör att framtiden kan bli turbulent för dessa fem börshandlade fonder som satsar på alternativ energi.
De investerare som är intresserade av att få viss exponering för denna potentiellt lönsamma marknad kan emellertid diversifiera i flera företag genom att köpa börshandlade fonder som satsar på alternativ energi.
Global uppvärmning en möjlighet för dessa ETFer
Potentialen för denna sektor är väldigt …

Featured, Headline »

[5 Maj 2018 | Ingen kommentar | ]
Är landspecifika börshandlade fonder rätt Dig?

Är landspecifika börshandlade fonder rätt Dig?
ETF-investerare har en mängd olika sätt att få internationell exponering i sina portföljer, det sträcker sig från landspecifika börshandlade fonder till breda globala index. Från en flexibilitetssynpunkt har det aldrig varit en bättre tid att vara en ETF-investerare med en global och likvida marknad till hands.
Nackdelen är att det med så många alternativ till förfogande kan det ibland vara skrämmande att begränsa marken till attraktiva alternativ. Nyligen frågade en läsare om vi kände att enskilda ETF-länder var en lämplig investering för deras portfölj. Vi får …

Featured, Headline »

[30 Apr 2018 | Ingen kommentar | ]
Fem vanliga diversifieringsfel

Fem vanliga diversifieringsfel
Investerare har ofta mycket att tänka på, och få beslut är lika viktiga som tillgångsallokeringen. Men få investeringsbeslut gäller mer än tillgångstilldelning. En väl diversifierad portfölj är lika viktig för millennials som för pensionärer. Helst vill du skapa en diversifierad portfölj så att du inte har alla dina pengar sitter i en typ av tillgång. Vi tittar här på fem vanliga diversifieringsfel och hur Du undviker dem.
Att Du inte vill ha alla Dina pengar i en och samma tillgång är enkelt att förstå. Detta beror på att när …

Featured, Headline »

[14 Mar 2018 | Ingen kommentar | ]
Marknadskorrigering inom infrastruktursektorn

Marknadskorrigering inom infrastruktursektorn
Marknadskorrigering inom infrastruktursektorn det relativa värderingsgapet till marknaden växer.
UB EM Infra -1,86 % i februari (YtD: -1,26%)
UB Infra -3,43% i februari (YtD: -6,82%)
S&P Global Infrastructure Total Return Index i februari -5,13
Marknadskorrigeringen inom den globala infrastruktursektorn fortsatte i februari där den snabba ökningen i amerikanska långräntor straffade infrastruktursektorn extra hårt. Det globala infrastrukturindexet S&P Global Infrastructure backade -5,13% medan UB Infra fonden red ur stormen betydligt bättre med en nedgång på -3,43% (YtD -6,82%). Det relativa värderingsgapet mot andra sektorer har ytterligare vuxit i och med nedgången i februari. …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[31 Aug 2017 | En kommentar | ]
Dessa fonder exploderade efter Nordkoreas missilattack

Dessa fonder exploderade efter Nordkoreas missilattack
När börsen i måndags rasade direkt efter Nordkoreas missilattack var det en sektor som stack ut ordentligt. Det var försvarssektorn. Detsamma gällde för de börshandlade fonder som investerar i denna sektor. Dessa fonder exploderade efter Nordkoreas missilattack.
Som svar på Nordkoreas senaste sabelskrammel steg de flyg- och försvarssektorsrelaterade börshandlade fonderna. Detta var en reaktion på den senaste missilattacken som skedde mot norra Japan. Dessa fonder exploderade minst sagt då investerarna såg att det kan gynna dessa företag positivt.
På måndagen ökade iShares US Aerospace & Defense ETF …