ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: Exchange Traded Funds

Featured, Headline »

[25 Aug 2018 | Ingen kommentar | ]
Vet Du hur börshandlade fonder ETF, Exchange Traded Funds fungerar?

Vet Du hur börshandlade fonder ETF, Exchange Traded Funds fungerar?
Tillhör Du en av alla de svenskar som är intresserade av nya investeringsformer? Tycker du att avgifterna för traditionellt fondsparande och andra investeringar är för höga? Med börshandlade fonder kan Du få tillgång till en fond direkt, och slippa vänta till nästa dag. ETF, Exchange Traded Funds är den nya generantionens fonder, och de är lätta att köpa och sälja genom sin standardiserade utformning. De kan också ge möjligheter till en bra avkastning och kännetecknas av att de ofta har en …

Featured, Headline »

[1 Apr 2018 | Ingen kommentar | ]
Our Highest-Conviction Fixed Income Trade over the Next 2 Years

Our Highest-Conviction Fixed Income Trade over the Next 2 Years
On March 21, the Federal Open Market Committee voted to increase the Federal Funds Rate target for the sixth time since December 2015. As the Federal Reserve (Fed) continues to tighten policy, the ability to generate returns in short-dated fixed income has increased. In response, investors have piled nearly $6.7 billion over the last year into two exchange-traded funds (ETFs) that seek to track one- to three-month Treasury Bills. 1 While we agree with the shift to lower duration as long-term …

Featured, Headline »

[9 Jan 2018 | Ingen kommentar | ]
Nordnet ETN/ETC/ETF statistik december 2017

Nordnet ETN/ETC/ETF statistik december 2017
ETF statistik december 2017. Nedan presenteras Nordnet ETN/ETC/ETF statistik december 2017 baserat på information från Nordnets kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
Observera att siffrorna inte inkluderar Warrants, Mini Futures etc.
Kategorierna som presenteras är: Topp-10 omsättning, Topp-10 innehav, Topp-10 nettoinflöden och Topp-10 nettoutflöden.
Under december 2017 uppgick den totala handeln i ETF:er (Exchange Traded Funds, börshandlade fonder) hos Nordnet till:

ETF innehav MSEK 14 359 ▲ (14 237)
Total ETF omsättning MSEK  2 787 ▲ (2 178)
ETF inflöden MSEK 146▼ (278)
Kunder med ETF innehav  50 732 ▲ (49 …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[10 Okt 2017 | Ingen kommentar | ]
Hur fungerar börshandlade fonder?

Hur fungerar börshandlade fonder?
Vi har många läsare som hört av sig och efterfrågat mer information om hur Hur fungerar börshandlade fonder? Instrumentet som ibland också kallas för ETFer eller Exchange traded funds är i själva verket väldigt enkelt.
Handel med fondandelar hos börshandlade fonder,
Fonden konstrueras genom att fondbolaget köper de aktier, eller motsvarande tillgångar, som ingår i ett fördefinierat index, till exempel OMXS30. Det sammanlagda innehavet i fonden delas upp i fondandelar eller fondaktier. Andelarna listas på börsen. Fondbolaget handlar inte själv med andelarna. Istället förmedlas handeln av mäklare, utnämnda av …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[29 Sep 2017 | Ingen kommentar | ]
Invesco to expand its ability to meet client needs by acquiring Guggenheim Investments’ ETF business

Invesco to expand its ability to meet client needs by acquiring Guggenheim Investments’ ETF business
Invesco Ltd. (NYSE: IVZ) announced that it has entered into a definitive agreement to acquire Guggenheim Investments’ exchange-traded funds (ETF) business, which includes $36.7 billion of assets under management (as of Aug. 31, 2017). The acquisition will bring a broad array of funds that expands Invesco’s active, passive and alternative capabilities, enhancing the firm’s ability to provide solutions that help clients achieve their investment objectives.
Invesco will hold a conference call to discuss the acquisition of Guggenheim …