ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: ETF

Featured, Headline »

[27 jun 2019 | Ingen kommentar | ]

Corporate Americas kontantinfusion används för att en ökning av återköp av aktier, något som kan stärka ETFer för återköp av aktier. Det finns flera sådana, och vi tittar på deras olikheter i denna artikel.

Analytiker Goldman Sachs avslöjade att för första gången på ett årtionde svarade återköp för den största andelen kontanta utgifter bland S & P 500-företag, rapporterar William Watts för MarketWatch.

Under första halvåret 2018 ökade återköpen med 48% till 384 miljarder dollar från 259 miljarder dollar för samma period föregående år. Aktieåterköpen för alla amerikanska företag hoppade också till …

Featured, Headline »

[26 jun 2019 | Ingen kommentar | ]
Börshandlade fonder med fokus på volatilitet

Ibland kallas VIX för ”skräck index”. Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) skapades 1993 för att spåra volatiliteten på börsen. Sedan dess har VIX blivit den ledande mätarna av investerarnas sentiment och kortfristig marknadsvolatilitet. Självklart finns det börshandlade fonder med fokus på volatilitet. Dessa investerar ibland annat VIX.
VIX återspeglar marknadens förväntningar på 30-dagars S & P 500 volatilitet baserat på priserna på optioner på S & P 500-indexet. Priset på VIX rör sig ofta i motsatt riktning av S & P 500. Det betyder att VIX handlas högre när …

Börsen »

[25 jun 2019 | Ingen kommentar | ]
Effekten av hävstångseffekt på företagets utveckling

En nyligen publicerad vitbok från teamet hos TrimTabs Asset Management uppmanar investerare att inte bara titta på hur mycket skuld ett företag bär men ännu viktigare ett företags hävstångseffekt. TrimTab pekar på vikten av Effekten av hävstångseffekt på företagets utveckling.

”Vår forskning visar att företag med starka balansräkningar historiskt sett överträffat de jämförbara bolagen som har saldrat med relativt stora skulder, särskilt under perioder av finansiell stress”, säger portföljschef Janet Johnston.

TrimTabs Asset Managements investeringsstrategi är att se på en kombination av fria kassaflöden och starka balansräkningar för att skapa en lista …

Featured, Headline »

[24 jun 2019 | Ingen kommentar | ]
Börshandlade fonder och index, hur fungerar det?

Börshandlade fonder som spårar aktieindex är framträdande bland de större ETFerna. Detta gäller både i form av tillgångar och handelsvolym. Börshandlade fonder och index, hur fungerar det? En ETF som följer ett aktieindex ger investerare exponering för den bredare marknaden med samma lätthet som om de skulle köpa en enda aktie.
Aktieindex ETFs kan också användas för att säkra marknadsexponering. Till exempel kan långa positioner på aktiemarknaden säkras genom att sälja ETF som följer index eller genom att köpa motsvarande ETF. De höga nivåerna av likviditet och volatilitet tillsammans med tillgången …

Featured, Headline »

[23 jun 2019 | Ingen kommentar | ]
En Spin-Off ETF i strålkastarljuset

Den stora majoriteten av de mest populära ETF: erna erbjuder investerare tillgång till en bred, diversifierad aktiegrupp. Men för dem som letar efter en unik twist på eget kapitalutrymmet kan Invescos Spin-Off ETF (NYSEArca: CSD) vara ett övertygande alternativ.

Invesco Spin-Off ETF (NYSEArca: CSD) erbjuder investerare unik tillgång till en viss delmängd av marknaden för avknoppningar – spin-offs. Fonden uppnår sitt mål genom att spåra Beacon Spin-off Index, som består av amerikanska noterade aktier som har knoppats av under de senaste två åren (men inte mer än sex månader före det …