ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: ETF

Featured, Headline »

[24 apr 2019 | Ingen kommentar | ]
ProcureAM lanserar rymdfond

ETP-emittenten ProcureAM, ett helägt dotterbolag till Procure Holdings, ”går djärvt går där ingen har gått före” när de lanserar Procure Space ETF (UFO). Det är världens första globala ETF för att ge investerare tillgång till den expanderande rymdindustrin. En rymdfond helt enkelt.
UFO spårar S-Network Space Index, som fokuserar på företag som är betydande engagerade i rymdrelaterade aktiviteter. Indexkomponenter spänner över flera branscher, inklusive satellitbaserade konsumentprodukter och -tjänster, raket- och satellitproduktion, rymdteknikhårdvara och rymdbaserade bild- och underrättelsetjänster. Cirka 80 procent av företagen i indexet hämtar huvuddelen av intäkterna direkt från deras …

Featured, Headline »

[22 apr 2019 | Ingen kommentar | ]
Aktier som tagits bort från Nasdaq-100 (QQQ) sedan 1995

NASDAQ-100 Index, som ofta är känt helt enkelt som NASDAQ, är ett av världens mest kända riktmärken. Indexet använder en modifierad marknadsstrategi som återspeglar resultatet av en tekniskt tung korg med stora lager som kan skilja sig dramatiskt från index som Dow och S & P 500. NASDAQ-100 är också den underliggande för en av de äldsta och mest populära ETF; PowerShares QQQ ETF (QQQ, B) som kom att bli myndigt i mars 2018 och har mer än 33 miljarder dollar i tillgångar. Det finns andra ETF som är kopplade …

Featured, Headline »

[20 apr 2019 | Ingen kommentar | ]
Avgifter har betydelse, ETFer är Disruptiva

Steve Hawkins, VD för kanadensiska Horizons ETFs, skräder inte på orden när det gäller finansindustrins framtid. Inte heller när det gäller börshandlade fonder i förhållande till vanliga aktiefonder. Han säger att Avgifter har betydelse och det håller de flesta av oss med om.
 

”Människor börjar bli medvetna. De senaste 5, 10 åren har de förstått att vvgifter har betydelse, och att detta påverkar deras investeringsresultat och mål. ETFer är en helt ny och störande teknik som verkligen tar en bit av fondmarknaden” säger Hawkins. ”Jag tror att i slutändan kommer vanliga …

Featured, Headline »

[18 apr 2019 | Ingen kommentar | ]
Låt inte nya ETFer avskräcka dig från en stor investeringside

Nya ETFer har en tendens att uppvisa små tillgångar under förvaltning och låg likviditet på skärmen, men det betyder inte att en stor investerare inte kan utföra en betydande blockhandel. När det gäller börshandlade fonder är den uppfattade likviditeten på skärmen inte den allra bästa och slutliga indikatorn för en ETFs sanna likviditet.
”Om en fond har mycket liten ADV (average daily volume), kan en stor investerare fortfarande utföra ett betydande blockhandel i fonden vid eller ofta i spreaden så länge den underliggande kurvan är flytande. Men den mindre investeraren (eller …

Featured, Headline »

[18 apr 2019 | Ingen kommentar | ]
När räntorna stiger tappar obligationerna i värde

Kortfristiga obligationsfonder kan bidra till att minska ränterisken, men de eliminerar inte den. ProShares Interest Rate Hedged Bond ETFs siktar mot noll ränterisk. Dessa börshandlade fonder erbjuder diversifierade portföljer av obligationer, var och en med en inbyggd säkring mot ränterisken. Det betyder att när räntorna stiger tappar obligationerna i värde, men inte dessa ETFer.

ProShares Interest Rate Hedged Bond ETFs

Ticker
ETF Namn

IGHG
ProShares Investment Grade?Interest Rate Hedged

HYHG
ProShares High Yield?Interest Rate Hedged

Hur kvantifierar du ränterisk?
När räntorna stiger faller obligationspriserna. Hur mycket de faller beror på obligationens duration, vilket mäter känsligheten för ränteförändringar. Ju högre …