ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: Emerging Markets

Featured, Headline »

[14 feb 2019 | Ingen kommentar | ]
Amundi expanderar SRI-sortiment med ny ETF för tillväxtmarknaden

Amundi ETF har utökat sitt SRF-ETF-sortiment med lanseringen av Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI – UCITS ETF DR. Amundi expanderar SRI-sortiment med ny ETF för tillväxtmarknaden.
Med löpande förvaltningskostnader på endast 0,25 procent är detta den mest konkurrenskraftiga ETF på den europeiska marknaden som spårar MSCI Emerging Markets SRI-index.
Investerare tar i allt större utsträckning hänsyn till ESG
Investerare tar i allt större utsträckning hänsyn till ESG-överväganden i sina beslut om portföljallokering, och det finns en ökande aptit för färdiga investeringar som är klara att använda, vilket också minskar nivån på spårningsfelet, …

Featured, Headline »

[22 Dec 2018 | Kommentarer inaktiverade för Detta talar för tillväxtmarknadsaktier | ]
Detta talar för tillväxtmarknadsaktier

Trots hotande hot mot den globala handeln är tillväxtmarknadsaktier en viktig del av diversifierade aktieportföljer. Emerging markets är en mångsidig grupp som står för cirka 28,8% av den reala världs-BNP (mätt i 2005 amerikanska dollar) per den 12 november 2018 enligt FactSet. Den jämförbara siffran för amerikansk produktion är 25,4%. Den årliga tillväxten i real BNP var 5,1% för tillväxtländerna och 3,0% för USA. Extrapolering av dessa siffror 20 år i framtiden skulle öka andelen globalt BNP från tillväxtländerna till cirka 42%, medan USA skulle stanna kvar på ungefär 25%. …

Featured, Headline »

[29 Nov 2018 | Kommentarer inaktiverade för Global Dividend Stream: Where we saw growth in 2018 | ]
Global Dividend Stream: Where we saw growth in 2018

Each year, we monitor the global Dividend Stream for growth, so that we can refresh the weights of the underlying constituent companies in various WisdomTree Indices.
This year, the global Dividend Stream reached another new high, and all regional markets (United States, developed world and Emerging Markets) reached new highs as well. The global Dividend Stream is measured in US Dollars, so the Dollar’s strength over the past year slightly lowered growth rates when compared to local growth. The global Dividend Stream was able to grow at 8.59% over the most …

Featured, Headline »

[19 aug 2018 | Kommentarer inaktiverade för Israeliska institutioner köper stora mängder börshandlade fonder | ]
Israeliska institutioner köper stora mängder börshandlade fonder

Israeliska institutioner köper stora mängder börshandlade fonder
Den totala investeringarna som gjordes av israeliska institutioner i ETFer över hela världen ökade med över 4 miljarder i förra året. Under 2017 såg vi en fortsatt tillväxt i indexprodukter. Hundratals miljarder dollar flyttade till börshandlade fonder (ETF) över hela världen. Vi noterar även att Israeliska institutioner köper stora mängder börshandlade fonder. Israel har därmed tagit en roll i det globala skiftet.
De periodiska rapporterna från finansinstitut (exklusive fonder och nostropengar) på sina investeringar i Israel och utomlands visar att israeliska institutioners totala investeringar i …

Featured, Headline »

[15 aug 2018 | Kommentarer inaktiverade för Varför investerare ska fokusera på realavkastning | ]
Varför investerare ska fokusera på realavkastning

Varför investerare ska fokusera på realavkastning
Realavkastningen på tillväxtmarknaderna (EM) har varit övertygande under de senaste åren, även när de fortsatte att minska på utvecklade marknader. Realavkastningen har även sjunkit på flera emerging markets. Allt annat lika väntas valutor som har en högre faktisk avkastning utvecklas bättre än de med relativt lägre realavkastning. Som diagrammet nedan visar är det reala avkastningen på emergings markets lika attraktivt som den varit de senaste fem åren.

Förra sommaren undersökte vi vad realavkastningen på emerging markets har för obligationsinvesterare. Med tanke på att realavkastningsfördelen fortsätter, anser …