ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: Emerging Markets

Featured, Headline »

[19 Maj 2018 | Ingen kommentar | ]
Utvärdera landsrisker vid internationella investeringar

Utvärdera landsrisker vid internationella investeringar
Många investerare placerar en del av sina portföljer i utländska värdepapper. Detta beslut innefattar en analys av olika fonder, börshandlade fonder (ETF) eller aktier och obligationer. Emellertid försummar investerare ofta ett viktigt första steg i processen med internationella investeringar. Beslutet att investera utomlands bör börja med att bestämma risken för investeringsklimatet i det aktuella landet. Landsrisken avser de ekonomiska, politiska och affärsmässiga riskerna som är unika för ett visst land, vilket kan leda till oväntade förluster. Denna artikel kommer att undersöka begreppet landsrisk och hur investerare …

Featured, Headline »

[5 Maj 2018 | Ingen kommentar | ]
Är landspecifika börshandlade fonder rätt Dig?

Är landspecifika börshandlade fonder rätt Dig?
ETF-investerare har en mängd olika sätt att få internationell exponering i sina portföljer, det sträcker sig från landspecifika börshandlade fonder till breda globala index. Från en flexibilitetssynpunkt har det aldrig varit en bättre tid att vara en ETF-investerare med en global och likvida marknad till hands.
Nackdelen är att det med så många alternativ till förfogande kan det ibland vara skrämmande att begränsa marken till attraktiva alternativ. Nyligen frågade en läsare om vi kände att enskilda ETF-länder var en lämplig investering för deras portfölj. Vi får …

Featured, Headline »

[14 Mar 2018 | Ingen kommentar | ]
Detta är 2018 års mest attraktiva tillväxtmarknader

Detta är 2018 års mest attraktiva tillväxtmarknader
I en nyligen publicerad artikel skriver nyhetsbyrån Bloombergs om 2018 års mest attraktiva tillväxtmarknader. Det är inte längre de så kallade BRIC-länderna som tilldrar sig den största uppmärksamheten. Både Kina och Indien förväntas rapportera en ekonomisk tillväxt som understiger genomsnittet för de senaste tio åren.
Istället är det Mexiko och Turkiet som utkristalliseras som de stora vinnarna.
Bloomberg har gjort en analys, baserad på ett antal olika parametrar som tillväxt, avkastning, nuvarande position och tillgångsvärdering. Resultatet blev att Turkiet och Mexiko rankas som de två bästa …

Featured, Headline »

[11 Dec 2017 | Ingen kommentar | ]
Precious metal flows bifurcated by gold and silver

Precious metal flows bifurcated by gold and silver
ETF Securities Weekly Flows Analysis – Precious metal flows bifurcated by gold and silver

Industrial metal ETPs saw the lion’s share of outflows amounting to US$130.4mn, led by outflows from broad basket ETPs
Precious metal ETP flows were polarised, as gold ETPs suffer the largest outflows while silver ETPs receive the largest inflows
Crude oil ETP outflows persist for the 12th week in a row, largely driven by WTI crude oil ETPs.

Download the complete report (.pdf)
Industrial metal ETPs break the two week winning streak of …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[2 Dec 2017 | Ingen kommentar | ]
Börshandlade fonder för emerging markets har mer att ge

Börshandlade fonder för emerging markets har mer att ge
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEArca: VWO) och iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: EEM) är två av de största börshandlade fonderna för emerging markets. Under 207 har dessa varit ett av de bättre områdena att satsa på, i alla fall de som varit noterade i dollar. Trots den stora uppgången finns det anledning att tro att börshandlade fonder för emerging markets har mer att ge på uppsidan.
Faktum är att vissa analytiker tror att tillväxtmarknader kan fortsätta att ge upphov till investerare. …