ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: Deutsche Bank

Featured, Headline »

[27 Dec 2017 | Ingen kommentar | ]
Felaktigt påstående om en katastrof för ETF-marknaden

Felaktigt påstående om en katastrof för ETF-marknaden
Dagens Industri skriver att tidningen har ringt runt till de svenska bankerna. Vad Dagens Industri verkar ha missat är att det i dag endast är två svenska banker som ger ut egna börshandlade fonder, Handelsbanken och SEB. Utöver detta finns också Deutsche Banks ETFer listade på Nasdaq i Stockholm. Att som Dagens Industri skriver att det är en katastrof för ETF-marknaden rimmar illa.
Den stora handeln med börshandlade fonder sker emellertid inte på Stockholmsbörsen, den sker endera utanför börsen eller nere i Tyskland, på XETRA. …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[31 Aug 2017 | Ingen kommentar | ]
Key considerations in choosing a commodity index

Key considerations in choosing a commodity index
ETF Securities Portfolio Insights: Key considerations in choosing a commodity index
Highlights

The composition of a commodity index, the liquidity of its underlying contracts and the complexity of its rolling schedule can have an impact on its performance.
Getting exposure to futures contracts further out on the curve with enhanced commodity strategies, is an easier and more efficient way to improve return than increasing the complexity of the index rolling schedule.
Adding enhanced commodity indices to a portfolio of global equities and bonds, improves the Sharpe ratio by …

ETF:er, Featured, Headline »

[28 Mar 2017 | Ingen kommentar | ]
Ny db x-tracker ger exponering mot likvida företagsobligationer

Ny db x-tracker ger exponering mot likvida företagsobligationer
Deutsche Bank lanserade nyligen en ny db x-tracker som ger exponering mot likvida företagsobligationer med lågt kreditbetyg, så kallad speculative grade. Deutsche Banks nya db x-tracker ger exponering mot likvida företagsobligationer, är nominerad i euro och har en rating som understiger investment grade. Denna db x-tracker listas på Xetra och Frankfurtbörsen.
Db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (DR) gör det möjligt för investerare att delta i utvecklingen av de största och mest likvida euro obligationer från sub-investment grade-segmentet. Dessa kan …

Börsen, Featured, Headline »

[1 Mar 2017 | Ingen kommentar | ]
db X-trackers creates range of low-cost fixed income Core ETFs

db X-trackers creates range of low-cost fixed income Core ETFs
Deutsche Asset Management has established a range of db X-trackers fixed income Core ETFs that all use direct physical replication and have low annual all-in fees. db X-trackers creates range of low-cost fixed income Core ETFs
The fixed income Core range provides exposure to Eurozone and US government bonds, to the euro and US dollar corporate bond markets, and to the euro-denominated high-yield corporate bond market (see table below for a list of db X-trackers Core fixed income ETFs). Euro-hedged share classes …

Börsen, ETF:er, Featured, Headline »

[24 Feb 2017 | Ingen kommentar | ]
Europas börser erbjuder attraktiva värderingar och tillväxtmöjligheter

Europas börser erbjuder attraktiva värderingar och tillväxtmöjligheter
Förbättrade ekonomiska villkor och stärka företagsresultat i Europa är signaler som investerare bör ha i åtanke när de letar efter områden för potentiell tillväxt efter att under flera år sett de amerikanska börserna rusat. Blackrock uppgraderar nu Eurozonen och säger att Europas börser erbjuder attraktiva värderingar och tillväxtmöjligheter. Uppgraderingen sker på en taktisk bas på grund av en kombination av tillväxt och starkare resultatutveckling, attraktivare värderingar och investerarnas positioneringar.
Euroområdet makroekonomiska miljö har stadigt förbättrats, med en betydande uppgång i tillverknings- och tjänste PMIs under …