ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: Börshandlade fonder

Featured, Headline »

[13 Aug 2018 | Ingen kommentar | ]
Att förstå grunderna med en ETF

Att förstå grunderna med en ETF
Allt fler placerare använder sig av börshandlade fonder i sina investeringsportföljer. Det gör det än viktigare att ta sig tiden att lära sig att förstå grunderna med en ETF och hur detta investeringsinstrument fungera.
Enligt ETFGI data finns det i dag cirka 5 632 börshandlade produkter som handlas på mer än 63 olika börser i 51 olika länder. Detta motsvarar 3 triljoner dollar under förvaltning skriver John Authers för Financial Times.
Mer än bara en passiv indexfond
En stor majoritet av investerarna ser en ETF som en typ …

Featured, Headline »

[8 Aug 2018 | Ingen kommentar | ]
Hemlig rapport om ETF-marknaden

Hemlig rapport om ETF-marknaden
En hemlig rapport om ETF-marknaden, MiFID Point to Market, visar att ETF-marknaden är 70 procent större än vad som tidigare uppskattats.
Värdet på de europeiska börshandlade fonder som byter händer är mer än 70 procent större än tidigare rapporterat. Det är en indikation på den genomskinlighet som MiFID II ger upphov till den opaka världen av valutahandel. Traders har köpt och sålt i genomsnitt 121 miljarder euro (140 miljarder dollar) av börshandlade fonder per månad i år. År 2017 uppgick det månatliga genomsnittet till 71 miljarder euro enligt …

Featured, Headline »

[6 Aug 2018 | Ingen kommentar | ]
Sanningen om aktiva och passiva inkomster

Sanningen om aktiva och passiva inkomster
Det finns en skillnad mellan aktiva och passiva inkomster och den är större än vad Du tror. Du vet redan att det finns en skillnad, och Du tror antagligen att Du vet vad denna skillnad är. I själva verket är det få människor som förstår skillnaderna mellan dessa begrepp. Redan nu vill vi klargöra att det inte är något fel på endera typen av intäkter. Vill Du maximera Dina intäkter över tiden är det viktigt att Du förstår skillnaderna mellan aktiva och passiva inkomster och …

Featured, Headline »

[1 Aug 2018 | Ingen kommentar | ]
Vi tittar på myten om likviditeten hos ETFer

Vi tittar på myten om likviditeten hos ETFer
WisdomTree‘s Zach Hascoe, kapitalmarknadschef på WisdomTree Europe har skrivit en analys att ETF-handeln motsvarar likviditeten hos ETFer. Han skriver att det är den största myten i ETF-industrin att handelsvolymen är likvärdig när det gäller börshandlade fonder.
”Det är viktigt för investerare att förstå att volymen och förvaltat kapital (AUM) sällan påverkar den potentiella underliggande likviditet”, skriver han. ”Likviditeten hos ETFer kan hämtas från både primärmarknaden (skapande/inlösen), sekundärmarknaden (börsen) och derivatmarknaderna. Investerare minskar sina horisonter genom att flockas till de mest omsatta produkterna och inte …

Featured, Headline »

[31 Jul 2018 | Ingen kommentar | ]
Undvik dubbelbeskattning på norska aktieutdelningar

Undvik dubbelbeskattning på norska aktieutdelningar
Många känner inte till detta, men från och med den 1 januari 2019 måste den som äger norska aktier ansöka om sänkt skatt på utdelningar för att slippa bli dubbelbeskattade. Undvik dubbelbeskattning på norska aktieutdelningar. De banker vi har varit i kontakt med säger att de har för avsikt att kontakta sina kunder under slutet av 2018 om de inte har hört av sig till banken.
Så här fungerar det hos SEB, men principen kommer att vara densamma hos alla banker. Observera, vi vet i dag inte …