ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: Börshandlade fonder

Featured, Headline »

[29 Sep 2018 | Ingen kommentar | ]
Tre fonder för investerare med höga nettovärden

Tre fonder för investerare med höga nettovärden
Börshandlade fonder, ETFer, ansågs ursprungligen vara en av de mer konservativa investeringar som i första hand följde benchmarkindex. De ansågs därför mest lämpade för traditionella investerare. Utvidgningen av erbjudanden som finns i ETF-kategorin har emellertid gjort ETFer alltmer populära hos finansiella rådgivare för personer med hög nettovärde (HNWI) genom att erbjuda mer aktivt förvaltade fonder och exponering för investeringar som råvaror och hedgefonder. I denna artikel tittar vi på tre fonder för investerare med höga nettovärden.
Dessutom finns börshandlade fonder för investerare som implementerar komplexa …

Featured, Headline »

[24 Sep 2018 | Ingen kommentar | ]
Är utdelningsaktier en bra strategi?

Är utdelningsaktier en bra strategi?
Många nya investerare förstår inte hur utdelningar fungerar när det gäller aktier och börshandlade fonder. En utdelning är en utbetalning av en del av ett företags vinst till berättigade aktieägare, vanligtvis utgivna av ett börsnoterat bolag. Är utdelningsaktier en bra strategi? Vi tittar mer på detta ämne i denna artikel.
Det är inte alla företag som betalar utdelning. Det är vanligen styrelsen som bestämmer om om en utdelning är önskvärd för sitt företag baserat på olika ekonomiska och ekonomiska faktorer. Styrelsen lämnar sedan sitt förslag till bolagsstämman …

Featured, Headline »

[22 Sep 2018 | Ingen kommentar | ]
Tracking Error, skydda Dina investeringar

Tracking Error, skydda Dina investeringar
Den genomsnittliga investeraren anser sällan att Tracking Error, eller spårningsfel, kan ha en oväntad materiell effekt på deras avkastning. Det är viktigt att undersöka denna aspekt av varje ETF-indexfond innan en investering görs. Tracking Error, skydda Dina investeringar genom att göra en due diligence.
Målet med en ETF-indexfond är att spåra ett specifikt marknadsindex, ofta benämnt fondens målindex. Skillnaden mellan indexfondens avkastning och målindexet kallas en fonds Tracking Error eller spårningsfel.
För det mesta är spårningsfelet hos en indexfond liten, kanske bara några tiondelar av en procent. En …

Featured, Headline »

[17 Sep 2018 | Ingen kommentar | ]
ETF investeringar hos Millennials når rekordnivåer

ETF investeringar hos Millennials når rekordnivåer
En undersökning genomförd av den amerikanska internetmäklaren Charles Schwab visar att ETF investeringar hos Millennials når rekordnivåer. Intresset för börshandlade fonder är större än någonsin, speciellt i den åldersgrupp som kallas för Millennials. Enligt den amerikanska internetmäklaren Charles Schwab föredrar 91 procent av av investerarna i den åldersgruppen ETFer framför andra investeringsinstrument.
42 procent har investerat i ETFer
I en ny ETF-investerarstudie fann Charles Schwab Corporation (SCHW) att 42% av millennials sa att de investerat i ETFer. Undersökninge visar också att 56% av investerarna i den generationen …

Featured, Headline »

[13 Sep 2018 | Ingen kommentar | ]
Framtidens kapitalförvaltning med ETFer

Framtidens kapitalförvaltning med ETFer
Rådgivare söker ständigt efter sätt att förbättra kvaliteten på portföljkonstruktionen. Den senaste utvecklingen av ETF-verktyg och strategier gör stora framsteg när det gäller att hjälpa rådgivare att möta sina kunders ständigt föränderliga behov. Att förändra marknader, teknik och nya sätt att representera i vissa tillgångsklasser står högst upp i alla sinnen. Framtidens kapitalförvaltning med ETFer drar fördel av detta.
Specifikt smart beta eller alternativa indexbaserade ETFs får snabbt fart som ett smartare sätt att komma åt marknader i ett försök att begränsa potentiella risker för och ändå behålla …