ETFSverige
Home » Archive

Artiklar tagged med: Börshandlade fonder

Featured, Headline »

[22 apr 2019 | Ingen kommentar | ]
Aktier som tagits bort från Nasdaq-100 (QQQ) sedan 1995

NASDAQ-100 Index, som ofta är känt helt enkelt som NASDAQ, är ett av världens mest kända riktmärken. Indexet använder en modifierad marknadsstrategi som återspeglar resultatet av en tekniskt tung korg med stora lager som kan skilja sig dramatiskt från index som Dow och S & P 500. NASDAQ-100 är också den underliggande för en av de äldsta och mest populära ETF; PowerShares QQQ ETF (QQQ, B) som kom att bli myndigt i mars 2018 och har mer än 33 miljarder dollar i tillgångar. Det finns andra ETF som är kopplade …

Featured, Headline »

[18 apr 2019 | Ingen kommentar | ]
Utdelning 2019 XACT Högutdelande

Utdelning 2019 XACT Högutdelande. Utdelning från XACT Högutdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.
2 maj 2019 Information om utdelning per andel meddelas
22 maj 2019 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
23 maj 2019 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
24 maj 2019 Avstämningsdag
29 maj 2019 Likviddag
Viktig information
Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS …

Featured, Headline »

[18 apr 2019 | Ingen kommentar | ]
När räntorna stiger tappar obligationerna i värde

Kortfristiga obligationsfonder kan bidra till att minska ränterisken, men de eliminerar inte den. ProShares Interest Rate Hedged Bond ETFs siktar mot noll ränterisk. Dessa börshandlade fonder erbjuder diversifierade portföljer av obligationer, var och en med en inbyggd säkring mot ränterisken. Det betyder att när räntorna stiger tappar obligationerna i värde, men inte dessa ETFer.

ProShares Interest Rate Hedged Bond ETFs

Ticker
ETF Namn

IGHG
ProShares Investment Grade?Interest Rate Hedged

HYHG
ProShares High Yield?Interest Rate Hedged

Hur kvantifierar du ränterisk?
När räntorna stiger faller obligationspriserna. Hur mycket de faller beror på obligationens duration, vilket mäter känsligheten för ränteförändringar. Ju högre …

Featured, Headline »

[16 apr 2019 | Ingen kommentar | ]
Utdelningsschema 2019 XACT Sverige

Utdelningsschema 2019 XACT Sverige. Utdelning från XACT Sverige kommer att ske enligt nedanstående schema:
3 juni 2019 Information om utdelning per andel meddelas
12 juni 2019 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
13 juni 2019 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
14 juni 2019 Avstämningsdag
19 juni 2019 Likviddag
Viktig information
Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS …

Featured, Headline »

[13 apr 2019 | Ingen kommentar | ]
En ETF som hämtar inspiration från IBD

Innovator Capital Management har samarbetat med Investor Business Daily för att starta en ETF med utgångspunkt för William O’Neils forskning på 1950-talet för att hjälpa investerare att fokusera på områden som kan bryta ut. Nyligen lanserade Innovator Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NYSEArca: BOUT), en ETF som har en förvaltningskostnad på 0,80%. BOUT är En ETF som hämtar inspiration från IBD.
Innovations IBD Breakout Opportunities ETF försöker reflektera utvecklingen i IBD Breakout Stocks Index, ett reglerbaserat index utvecklat av Investors Business Daily som försöker ge opportunistisk investeringsexponering för dessa aktier med …