ETFSverige
Hem » Smart belysning

Marknaden för smart belysning värd 28 miljarder dollar år 2025

28 juli 2019 Inga kommentarer

Enligt en ny rapport förväntas marknaden för smart belysning växa från 7,9 miljarder USD (2018) till 28 miljarder (2025), alltså med 19,1%. De största faktorerna som driver denna tillväxt är modernisering och utveckling av infrastruktur för att förvandla städer till smarta städer, ett behov av energisnål belysning, ökad användning och minskat pris för LED, ökad förfrågan på smarta lösningar för gatubelysning och ökad medvetenhet bland konsumenter om energisparande.

Tjänster växer snabbast inom marknaden för smart belysning under prognosperioden

Tjänster spelar en stor roll före och efter installationen av smarta belysningssystem. Detta segment består av design och ingenjörstjänster, installationstjänster och efter-installationstjänster (underhåll och skötsel). Design och ingenjörstjänster av smarta belysningssystem hjälper till att minimera den totala kostnaden av smart belysning.

Dessutom inkluderar design och installation revision och konsulttjänster. Tjänster hjälper till att förbättra ljusinfrastukturen. Efterinstallationstjänster består av underhåll, support och skötsel för smarta belysningssystem.

Underhållstjänster inbegriper underhåll, systemoptimeringstjänster och dataanalystjänster. Tillväxten av tjänster inom marknaden för smart belysning har främst att göra med en förväntad ökning av smarta gatubelysningssystem för att spara el och biologisk säkerhet under prognosperioden.

Inomhusanvändning kommer dominera marknaden för smart belysning 2023

Inomhusanvändning inom bostäder, arbetsplatser och industrin kommer att öka inom prognosperioden. Detta inbegriper trådlös teknologi i smart belysning, vilken gör att marknaden växer ännu fortare. Smart belysning gör att man i hemmet kan kontrollera lampor överallt ifrån, vilket gör att man kan spara energi. Detta är något som är åtråvärt och som många husägare är villiga att investera i.

Viljan att minska elräkningar och påverkan på miljön gör att fler och fler byter från traditionell till smart belysning.

Trådlös teknologi kommer att växa rekordartat under prognosperioden

Trådlös teknologi inbegriper överföringen av data från lampor till mobiltelefoner, datorer, satellitsystem och liknande. Marknaden för trådlös kommunikationsteknologi är förväntad att växa mer än traditionell teknologi eftersom man inte längre behöver ha kablar. Detta minskar kostnaden för underhåll och reparationer och gör det enkelt att använda produkterna både ute och inomhus.

Nya installationer kommer utgöra en högre marknadsandel av marknaden för smart belysning under prognosperioden

Nya installationer syftar på installationer av helt ny smart belysning, vilket inkluderar nya LED drivers och ballaster, sensorer, knappar, dimmers och gateways. Viljan att förbättra infrastrukturen i städer och för bostäder och kommersiella byggnader kommer göra att efterfrågan på nya, smarta installationer kommer att öka.

APAC kommer växa snabbast på belysningsmarknaden mellan 2018-2023

APAC, alltså Asien-Stillahavsregionen förväntas växa mest under prognosperioden. Regionen har extremt stor potential för tillväxt och dessa smarta belysningssystem blir en viktig del i digitaliserade hushåll.

Att det byggs mer i APAC gör också att marknaden för smart belysning har stor potential för tillväxt i regionen. I Kina förväntas man bygga 200 miljoner nya hem och 18 miljoner i Indien, och det är mycket möjligt att många av dessa kommer behöva smarta belysningssystem.

Några av de största aktörerna i denna marknaden är Osram, Acuity Brands, Cree, General Electric, Signify, Hubbell, Eaton, Zumtobel Group, Honeywell, Hafele Group, Legrand och Lutron Electronics.

Kommentarer är avstängda.