ETFSverige
Hem » Sök

Sök resultat

Hävstångs ETF:er, Headline »

[26 Jul 2018 | No Comment | ]
En udda ETF att köpa, iShares MSCI Kokusai ETF (TOK)

En udda ETF att köpa, iShares MSCI Kokusai ETF (TOK)
Fonder som fokuserar på utvecklade marknader är inte särskilt konstiga. Det som däremot gör TOK till en udda ETF att köpa är att den fokuserar på de mest utvecklade marknaderna, med undantag av en viss marknad. Det är vad iShares MSCI Kokusai ETF (NYSEARCA: TOK) gör.
Denna börshandlade fond omfattar bland annat internationella innehav från Storbritannien (7 %), Frankrike (4 %), Tyskland (4 %) och Kanada (3,7 %) bland flera andra länder. Samtidigt har den en stark allokering till amerikanska aktier (65 …

Featured, Headline »

[18 Jul 2018 | No Comment | ]
En ETF som satsar på skifferolja

En ETF som satsar på skifferolja
Den amerikanska skifferindustrins framväxt har skakat oljemarknaderna. Detta eftersom de amerikanska skifferproducenterna pumpar ut rekordstora mängder råolja nu när oljepriset har stabiliserats. Numera kan investerare få exponering mot denna sektor genom en ETF som satsar på skifferolja. Det finns flera sådana, men en som vi kommit i kontakt med nyligen är American Energy Independence ETF (NYSEArca: USAI).
Denna börshandlade fond äger aktier och andelar i både vanliga aktiebolag som är listade på de stora börserna, dels i så kallade MLPs. Den ger investerarna en exponering mot …

Featured, Headline »

[10 Jun 2018 | No Comment | ]
Hur fungerar en money market hedge?

Hur fungerar en money market hedge?
En money market hedge är en teknik för säkring av valutarisk med hjälp av penningmarknaden, den finansiella marknad där mycket likvida och kortfristiga instrument som statsskuldväxlar, bankers acceptanser och handelspapper handlas.
Eftersom det finns ett antal vägar som valutaterminer, terminer och alternativ för att säkra valutarisk, kan inte money market hedge vara det mest kostnadseffektiva eller praktiska sättet för stora företag och institutioner att säkra sådan risk. För detaljhandelsinvesterare eller småföretag som försöker säkra valutarisken är emellertid money market hedge ett sätt att skydda mot valutafluktuationer …

Featured, Headline »

[30 Maj 2018 | No Comment | ]
Kan ETF-marknaden stå inför en krasch?

Kan ETF-marknaden stå inför en krasch?
Det finns ingen tvekan om att experiment i investeringsvärlden har lett till några av de största framgångshistorierna vi känner till. Nästan alla delar av investeringslandskapet som det existerar var en gång nya och otestade. Längs vägen föll några innovativa idéer väl ut medan andra kraschar. Eftersom börshandlade fonder (ETF) har blivit ett drivmedel för innovation i dagens finansiella scen, är det bara en fråga om tid innan dessa produkter blir för komplexa och för riskfyllda för sitt eget bästa? Kan ETF-marknaden stå inför en krasch?
Esoteriska …

Featured, Headline »

[19 Maj 2018 | No Comment | ]
Utvärdera landsrisker vid internationella investeringar

Utvärdera landsrisker vid internationella investeringar
Många investerare placerar en del av sina portföljer i utländska värdepapper. Detta beslut innefattar en analys av olika fonder, börshandlade fonder (ETF) eller aktier och obligationer. Emellertid försummar investerare ofta ett viktigt första steg i processen med internationella investeringar. Beslutet att investera utomlands bör börja med att bestämma risken för investeringsklimatet i det aktuella landet. Landsrisken avser de ekonomiska, politiska och affärsmässiga riskerna som är unika för ett visst land, vilket kan leda till oväntade förluster. Denna artikel kommer att undersöka begreppet landsrisk och hur investerare …