ETFSverige
Hem » Sök

Sök resultat

ETF:er, Featured, Headline »

[26 apr 2016 | Kommentarer inaktiverade för Hur centralbankernas agerande påverkar Latinamerikas ekonomi | ]
Hur centralbankernas agerande påverkar Latinamerikas ekonomi

Hur centralbankernas agerande påverkar Latinamerikas ekonomi
Efter att ha varit underpresterare bland de börshandlade fonder som fokuserar på tillväxtekonomierna under de senaste åren så har iShares Latin American 40 ETF (NYSEArca: ILF) nu stigit med nästan 25 procent under 2016. Då de latinamerikanska aktierna, och därmed också de ETFer som fokuserar på denna region, leder tillväxtmarknadsrallyt så finns det all anledning för investerarna att titta närmare på regionen och de olika ländernas centralbankspolitik.
Latinamerikas centralbankspolitik är anmärkningsvärd, åtminstone när det gäller regionens två största ekonomier, Brasilien och Mexiko. Även om Brasiliens centralbank …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[19 feb 2016 | Kommentarer inaktiverade för Räntehöjningen bra för den mexikanska aktiemarknaden | ]
Räntehöjningen bra för den mexikanska aktiemarknaden

Räntehöjningen bra för den mexikanska aktiemarknaden
Den börshandlade fond, iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW), som följer Mexikos börs steg med nästan fyra procent i veckan under en volymer som var mer än 50 procent högre än genomsnittet det senaste kvartalet. Orsaken beror på att den mexikanska centralbanken, Banco de Mexico, överraskande höjt räntan i ett försök att hejda den mexikanska pesons långa svacka. Höjningen kom endast några dagar efter det senaste centralbanksmötet där Banco de Mexico valde att lämna landets styrränta oförändrad. Räntehöjningen är bra för den mexikanska aktiemarknaden
Höjde …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[17 feb 2016 | 2 Comments | ]
Banco de Mexico höjer räntan överraskande

Banco de Mexico höjer räntan överraskande
Det är ett gott tecken för de hårt nedhamrade tillväxtmarknaderna, säger den amerikanska investmentbanken Brown Brothers Harriman i en kommentar till dagens oväntade utspel från den mexikanska centralbanken. Banco de Mexico höjer räntan överraskande med 0,50 procent, till 3,75 procent från tidigare 3,25 procent. Dagens höjning kom endast några dagar efter det senaste centralbanksmötet. Vid det senaste centralbanksmötet valde Banco de Mexico att lämna landets styrränta oförändrad.
Den mexikanska centralbanken förklarar sitt agerande med att volatiliteten på finansmarknaderna världen över ökat sedan det senaste penningpolitiska mötet. …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[17 feb 2016 | Kommentarer inaktiverade för Peson ställer till problem i Mexiko | ]
Peson ställer till problem i Mexiko

Peson ställer till problem i Mexiko
Sedan årets början har del landsspecifika börshandlade fonden som följer den mexikanska aktiemarknaden, iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW), backat med mer än fem (5) procent. Det är framförallt raset på valutamarknaderna för landets valuta, den mexikanska peson, som har lett till kursfallen eftersom de mexikanska aktierna blir värda minder för internationella placerare när valutan tappar i värde. Detta gör att EWW har den sämsta utvecklingen av alla länder i Latinamerika, vilket gör att EWW också har den sämsta utvecklingen av alla landspecifika börshandlade …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[6 feb 2016 | Kommentarer inaktiverade för Latinamerikanska aktier, Mexiko eller Brasilien? | ]
Latinamerikanska aktier, Mexiko eller Brasilien?

Latinamerikanska aktier, Mexiko eller Brasilien?
Latinamerikanska aktier, Mexiko eller Brasilien? Latinamerikanska aktier och de börshandlade fonder som replikerar dessa länders aktiemarknader har varit de som rasat med bland emerging markets tillgångar sedan 2014. Brasilien, Latinamerikas största ekonomi är just nu ett stort frågetecken, och med den kamp som den brasilianska ekonomin just nu tvingas genomgå är det många av de modigare investerarna som söker sig till Latinamerika som väljer att köpa iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW) istället för den brasilianska motsvarigheten, iShares MSCI Brazil Capped ETF (NYSEArca: EWZ).
iShares MSCI …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[20 dec 2015 | Kommentarer inaktiverade för Den mexikanska centralbanken höjer räntan | ]
Den mexikanska centralbanken höjer räntan

Den mexikanska centralbanken höjer räntan
Den mexikanska centralbanken höjer räntan. Precis som väntat höjde FED referensräntan under veckan med 0,25 procent. Som en direkt effekt av detta valde även grannlandet Mexiko att höja sin ränta. Den mexikanska centralbanken, Banco de México, valde i veckan att höja sin egen referensränta med 0,25 procent till 3,25 procent. Detta var den första höjningen som Banco de México gjort sedan 2008.
Orsaken till höjningen är en rekordlåg inflation i Mexiko i kombination med en avtagande tillväxt i landets ekonomi. Räntehöjningen görs i syfte att få stopp …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[10 dec 2015 | Kommentarer inaktiverade för Mexiko, den bästa aktiemarknaden i Latinamerika | ]
Mexiko, den bästa aktiemarknaden i Latinamerika

Mexiko, den bästa aktiemarknaden i Latinamerika
iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW), den börshandlade fonden som replikerar utvecklingen av den mexikanska börsen, har handlats ned marginellt under november 2015. Sett till utvecklingen sedan årets början är emellertid Mexiko, den bästa aktiemarknaden i Latinamerika. Denna ETF har förvisso fallit den med, men den har gått betydligt bättre än mer diversifierade emerging markets och börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av andra aktiemarknader i Latinamerika.
Mexiko är i riskzonen, då landets kassatäckningsgrad det vill säga valutareserven dividerat med bristen på finansiering endast är 1,6 …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[29 okt 2015 | Kommentarer inaktiverade för Tre saker som håller tillbaka tillväxten i Latinamerika | ]
Tre saker som håller tillbaka tillväxten i Latinamerika

Tre saker som håller tillbaka tillväxten i Latinamerika
De latinamerikanska valutorna har alla försvagats sedan början av 2014, vilket till stor del kan förklaras av en långsam tillväxt i regionen. Denna trend kommer sannolikt att fortsätta resten av 2015 och en bra bit in under 2016. Nedan har vi listat de tre primära orsakerna till att den ekonomiska tillväxten i Latinamerika inte vill ta fart. Tre saker som håller tillbaka tillväxten i Latinamerika
Lägre råvarupriser. Råvaror prissätts i allmänhet i USD, och den stigande dollarn har lett till fallande priser över hela …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[20 okt 2015 | Kommentarer inaktiverade för Mexikansk aktiefond kan bli Latinamerikas stjärna | ]
Mexikansk aktiefond kan bli Latinamerikas stjärna

Mexikansk aktiefond kan bli Latinamerikas stjärna
iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW) har fallit med mer än åtta procent under 2015, men jämfört med många andra börshandlade fonder som spårar de latinamerikanska ekonomierna är resultatet anmärkningsvärt bra. Faktum är att EWW är den enda landspecifika börshandlade fonden som replikerar aktiemarknaderna i Latinamerika som handlas till en kurs som är högre i dag än för fem år sedan. Mexikansk aktiefond kan bli Latinamerikas stjärna
Colombia och Mexiko ses tillsammans med Turkiet, Sydafrika och Indonesien som utvecklingsländer alltför beroende av flyktiga utländska investeringsflöden. …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[22 sep 2015 | Kommentarer inaktiverade för Det mexikanska börsvärdet är snart lika stort som Brasiliens | ]
Det mexikanska börsvärdet är snart lika stort som Brasiliens

Det mexikanska börsvärdet är snart lika stort som Brasiliens
Det mexikanska börsvärdet är snart lika stort som Brasiliens. Efter den senaste tidens börsfall i Mexiko som emellertid inte alls är lika stort som det i Brasilien ser vi hur börsen i Mexiko närmar sig Brasiliens börsvärde.
Det betyder att Brasilien, som under mer än två decennier varit den största av Latinamerikas aktiemarknader, fortsätter att se hur landets börsvärde blir mindre i spåren av landets recession och att den politiska krisen i Brasilien fördjupas samtidigt som den brasilianska realen försvagas.
För mindre än ett …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[19 sep 2015 | One Comment | ]
Kommer FED att lyfta Mexiko?

Kommer FED att lyfta Mexiko?
De börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av Latinamerikas aktiemarknader har under 2015 varit bland de sämsta av alla emerging markets. Orsaken är att bland annat fallande råvarupriser och allt svagare valutor i förhållande till den amerikanska dollarn. Det senare har lett till att allt fler tror att FED kommer att höja räntan inom en snar framtid. Kommer FED att lyfta Mexiko?
iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca EWW) har inte varit immun mot den nedgång som vi sett i Latinamerika, snarast tvärtom. Det finns emellertid flera marknadsbedömare …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[29 aug 2015 | 6 Comments | ]
Colombia och Mexiko nu bland Fragile Fives

Colombia och Mexiko nu bland Fragile Fives
De investerare som använder sig av börshandlade fonder för att få en exponering mot tillväxtmarknader, så kallade emerging markets, bör se över sina latinamerikanska investeringar. Colombia och Mexiko nu bland Fragile Fives, den ökända listan över tillväxtländer. Enligt JPMorgan Asset Management är nu både Colombia och Mexiko medlemmar i den så kallade ”fragile five” sedan de har ersatt Brasilien och Indien.
De två latinamerikanska länder ses tillsammans med Turkiet, Sydafrika och Indonesien, som de utvecklingsländerna som är alltför beroende av flyktiga utländska investeringsflöden. De ursprungliga …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[25 jul 2015 | Kommentarer inaktiverade för Kan Chile och Mexiko dra fördel av en ökad konsumtion? | ]
Kan Chile och Mexiko dra fördel av en ökad konsumtion?

Kan Chile och Mexiko dra fördel av en ökad konsumtion?
Många kapitalförvaltare har börjat intressera sig för latinamerikanska länder som Mexiko och Chile i takt med att konsumtionen i dessa länder har ökat. För vanliga sparare finns det till exempel möjlighet att investera i dessa länder med hjälp av börshandlade fonder, så kallade ETFer, till exempel iShares MSCI Chile Capped ETF (NYSEArca: ECH) och iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW), två ETFer som replikerar MSCIs index som följer aktier i Chile respektive Mexiko. Kan Chile och Mexiko dra fördel av …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[14 jul 2015 | One Comment | ]
Fonder som erbjuder exponering mot Mexiko utan valutarisk

Fonder som erbjuder exponering mot Mexiko utan valutarisk
Den mexikanska peson har varit den valuta som har utvecklats sämst under 2015, i alla fall gentemot den amerikanska dollarn. Trots detta ser vi att det finns en del fina möjligheter i Latinamerikas näst största ekonomi. Det finns dessutom en möjlighet för investerare att ta del av utvecklingen av den mexikanska börsen med valutahedgade börshandlade fonder genom fonder som erbjuder exponering mot Mexiko utan valutarisk. Den investerare som väljer att köpa dessa ETFer bör ha i åtanke att valutahedgen är gentemot den mexikanska …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[3 jul 2015 | Kommentarer inaktiverade för Stort utflöde av tillgångar för brasiliansk börshandlad fond | ]
Stort utflöde av tillgångar för brasiliansk börshandlad fond

Stort utflöde av tillgångar för brasiliansk börshandlad fond
Den börshandlade fond som replikerar utvecklingen av den brasilianska aktiemarknaden, iShares MSCI Brazil Capped ETF (NYSEArca: EWZ), har trots de problem som finns i landet haft en relativt god utveckling under det andra kvartalet 2015. Under denna period har denna ETF stigit med mer än fyra (4) procent. Sedan toppen den 24 april i år har emellertid denna börshandlade fond rasat med mer än 12 procent, något som fått investerarna att fly Latinamerikanska största ekonomi. Vi ser ett riktigt stort utflöde av tillgångar …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[7 apr 2015 | Kommentarer inaktiverade för Mexikanskt misslyckande? | ]
Mexikanskt misslyckande?

Mexikanskt misslyckande?
Vi har i grunden en positiv inställning till Mexiko och hela Latinamerika, men hela denna region har under 2015 uppvisat ett katastrofalt dåligt resultat för sina andelsägare. För att understryka hur dåligt Latinamerika har utvecklats under året så kan det nämnas att tre av de tio sämsta börshandlade fonderna utan hävstång i år är ETFer som replikerar utvecklingen i någon av de latinamerikanska ekonomierna.
Under 2015 har iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW) backat med 2,2 procent, och denna börshandlade fond är därför en av de latinamerikanska ETFer som …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[17 mar 2015 | Kommentarer inaktiverade för Korruption och fallande oljepriser pressar den mexikanska börsen | ]
Korruption och fallande oljepriser pressar den mexikanska börsen

Korruption och fallande oljepriser pressar den mexikanska börsen
Korruption och fallande oljepriser pressar den mexikanska börsen. EWW, eller iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW), den börshandlade fonden som replikerar utvecklingen av den mexikanska börsen kan komma att drabbas av nedgångar i spåren av minskade oljeintäkter och ett minskat förtroende för affärsklimatet i landet. Under 2014 backade denna emerging market med 2,4 procent och under 2015 har den hittills fallit med 1,8 procent. Konkurrenten, db X-trackers MSCI Mexico Hedged Equity Fund (NYSEArca: DBMX), som ges ut av Deutsche Bank är en …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[5 mar 2015 | Kommentarer inaktiverade för Eurozonen in i tillfällig deflation | ]
Eurozonen in i tillfällig deflation

Eurozonen in i tillfällig deflation
CIO View – officiell prognos från Deutsche Asset & Wealth Management och chief investment officer Asoka Wöhrmann. Deutsche AWM förvaltar i dagsläget över 1000 miljarder Euro (per 31 december 2014) och är en av världens ledande kapitalförvaltare. Eurozonen in i tillfällig deflation

Eurozonen halkar tillfälligt in i deflation 2015.
Grekland riskerar euroområdets tillväxt.
USA:s ekonomi visar fortsatt stark tillväxt (prognos för 2015: 3,2 %).
Oljepriset stiger gradvis från halvårsskiftet och framåt.
USA-dollarn stärks på med anledning av ihållande amerikansk tillväxt.
Stark USD generar ökad efterfrågan på amerikanska statspapper.
Europeiska centralbankens obligationsköp pressar ner …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[22 feb 2015 | Kommentarer inaktiverade för Brasilien söker en fast hand och stabilitet | ]
Brasilien söker en fast hand och stabilitet

Brasilien söker en fast hand och stabilitet
Brasilien söker en fast hand och stabilitet Såväl den brasilianska aktiemarknaden som den börshandlad fond som replikerar utvecklingen av denna latinamerikanska ekonomi, iShares MSCI Brazil Capped ETF (NYSEArca: EWZ), söker något som saknats de senaste månaderna. Brasilien söker en fast hand och stabilitet, men också ett positivt momentum. Brasilien söker en fast hand och stabilitet.
Efter uppgifter om att professionella investerare har dumpat sina aktier i Petrobras (NYSE: PBR), ett av EWZs största innehav, föll denna börshandlade fond under torsdagen, dock till volymer som understeg …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[3 jan 2015 | Kommentarer inaktiverade för Latinamerikanska ETFer i förhållande till EEM | ]
Latinamerikanska ETFer i förhållande till EEM

Latinamerikanska ETFer i förhållande till EEM
Latinamerikanska ETFer i förhållande till EEM I vad som bara är en vedergällning för ett tema som har legat en tid, så ser Latinamerikas börshandlade fonder billiga jämfört med bredare benchmarktillväxtmarknads ETFer. Latinamerikanska ETFer i förhållande till EEM. Under 2014 backade iShares Latin American 40 ETF (NYSEArca: ILF) med 1,5 procent, att jämföra med 3,9 procent för iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: EEM). Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEArca: VWO), den största börshandlade fonden med fokus på emerging markets redovisade en mindre men positiv …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[27 dec 2014 | Kommentarer inaktiverade för Låga förväntningar på Latinamerika under 2015 | ]
Låga förväntningar på Latinamerika under 2015

Låga förväntningar på Latinamerika under 2015
I sin helhet har tillväxtmarknadsekonomierna, de så kallade emerging markets, och de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av dessa ekonomier återigen gjort investerarna besvikna under 2014. Latinamerika speciellt har varit en av de största besvikelserna och även om vi har ett gott öga till flera av de latinamerikanska ekonomierna, i synnerhet Mexiko, Chile och Colombia, så ser vi tyvärr inget som kan få denna trend att svänga på kort sikt. Låga förväntningar på Latinamerika under 2015
Morgan Stanley tror på en nedgång i Latinamerika, Jorge Kuri, …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[14 dec 2014 | 2 Comments | ]
Cry for me Argentina

Cry for me Argentina
Att säga att latinamerikanska aktier och motsvarande börshandlade fonder har det besvärligt är att underskatta situationen. Cry for me Argentina
Tidigare i veckan var en dyster teknisk situation lyfts fram för iShares Latin American 40 ETF (NYSEArca: ILF), när ILF handlades på sina lägsta nivåerna i förhållande till iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: EEM) sedan 2005.
ILF noterade under veckan den lägsta nivån på tolv månader, något som även gäller iShares MSCI Brazil Capped ETF (NYSEArca: EWZ).

Även iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW) har haft en besvärlig …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[11 dec 2014 | 4 Comments | ]
Det fallande oljepriset gör Chile till det bästa valet i Latinamerika

Det fallande oljepriset gör Chile till det bästa valet i Latinamerika
Chile det bästa valet i Latinamerika i spåren av ett fallande oljepris. Chile är nämligen, till skillnad från många andra latinamerikanska länder, en nettoimportör av olja. Det gör att Chile har bättre förutsättningar att utvecklas väl under 2015 än övriga ekonomier i Latinamerika. Det gäller även iShares MSCI Chile Capped ETF (NYSEARCA: ECH), den börshandlade fond som replikerar utvecklingen av den chilenska börsen. Det fallande oljepriset gör Chile till det bästa valet i Latinamerika. Det fallande oljepriset gör Chile till …

Börsen, ETF marknaden, ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline »

[5 dec 2014 | Kommentarer inaktiverade för Oljeprisets fall har krossat dessa länders ekonomier | ]
Oljeprisets fall har krossat dessa länders ekonomier

Oljeprisets fall har krossat dessa länders ekonomier
Generellt sett var november en bra månad för aktier, både i Sverige, USA och de flesta andra länder. Under november 2014 steg kurserna på 19 av de 25 utvecklade marknader som ingår i S&P Global Broad Market Index (BMI). Vad gäller tillväxtmarknaderna steg kurserna på 13 av de 19 aktiemarknaderna enligt S & P Dow Jones Index. Oljeprisets fall har krossat dessa länders ekonomier
Däremot var utvecklingen för oljan mindre bra. USA Brent Oil Fund (NYSEArca: BNO) och USA Oil Fund (NYSEArca: USO) backade med …

Börsen, ETF-tabeller, ETF:er, Featured, Headline »

[15 nov 2014 | Kommentarer inaktiverade för Fyra latinamerikanska ekonomier med goda förutsättningar | ]
Fyra latinamerikanska ekonomier med goda förutsättningar

Fyra latinamerikanska ekonomier med goda förutsättningar
 
I den uppdaterade World Economic Outlook som släpptes av Internationella valutafonden under september skrev IMF om förväntningar på den globala tillväxten i år. Listan omfattar fem länder som riskerar att hamna på efterkälken, men den globala återhämtningen är ojämn, och IMF rapporten prognostiserar också tillväxten längs ett antal oväntade fronter. Minst fyra av dessa är länder i Latinamerika. Fyra latinamerikanska ekonomier med goda förutsättningar
Brasilien är den största ekonomin i Latinamerika och har också det största antalet aktier listade på de amerikanska börserna. Brasilien är emellertid …