ETFSverige

Featured, Headline »

[18 apr 2019 | Inga kommentarer | ]
Låt inte nya ETFer avskräcka dig från en stor investeringside

Nya ETFer har en tendens att uppvisa små tillgångar under förvaltning och låg likviditet på skärmen, men det betyder inte att en stor investerare inte kan utföra en betydande blockhandel. När det gäller börshandlade fonder är den uppfattade likviditeten på skärmen inte den allra bästa och slutliga indikatorn för en ETFs sanna likviditet.
”Om en fond har mycket liten ADV (average daily volume), kan en stor investerare fortfarande utföra ett betydande blockhandel i fonden vid eller ofta i spreaden så länge den underliggande kurvan är flytande. Men den mindre investeraren (eller …

Featured, Headline »

[18 apr 2019 | Inga kommentarer | ]
När räntorna stiger tappar obligationerna i värde

Kortfristiga obligationsfonder kan bidra till att minska ränterisken, men de eliminerar inte den. ProShares Interest Rate Hedged Bond ETFs siktar mot noll ränterisk. Dessa börshandlade fonder erbjuder diversifierade portföljer av obligationer, var och en med en inbyggd säkring mot ränterisken. Det betyder att när räntorna stiger tappar obligationerna i värde, men inte dessa ETFer.

ProShares Interest Rate Hedged Bond ETFs

Ticker
ETF Namn

IGHG
ProShares Investment Grade?Interest Rate Hedged

HYHG
ProShares High Yield?Interest Rate Hedged

Hur kvantifierar du ränterisk?
När räntorna stiger faller obligationspriserna. Hur mycket de faller beror på obligationens duration, vilket mäter känsligheten för ränteförändringar. Ju högre …

Featured, Headline »

[17 apr 2019 | Inga kommentarer | ]
Xact Årsberättelser 2018 – fonder förvaltade av Xact Kapitalförvaltning AB

Årsberättelser för nedan fonder är färdigställda för helåret 2018. XACT årsberättelser 2018 kommer att finnas tillgängliga på fondbolagets webbplatser xact.se och  handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondernas-rapporter.
XACT BEAR (ETF)
XACT BEAR 2 (ETF)
XACT BULL (ETF)
XACT BULL 2 (ETF)
XACT Norden 30 (UCITS ETF)
XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
XACT Obligation (UCITS ETF)
XACT OBX (UCITS ETF)
XACT OBX BEAR (UCITS ETF)
XACT OBX BULL (UCITS ETF)
XACT OMXS30 (UCITS ETF)
XACT Råvaror (UCITS ETF)
XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
XACT Sverige (UCITS ETF)
För ytterligare information kontakta:
Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 – 701 34 05
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. …

Featured, Headline »

[17 apr 2019 | Inga kommentarer | ]
HANetf & KMEFIC Announce Kuwait ETF Debut

First Middle Eastern Asset Manager to sponsor an UCITS ETF
KUW8 is the only UCITS ETF to provide targeted Kuwaiti equity exposure
Fourth ETF to launch via HANetf’s unique ETF white-label solution
HANetf, Europe’s first independent white-label ETF platform, is delighted to confirm that the KMEFIC FTSE Kuwait Equity UCITS ETF (KUW8) has listed on London Stock Exchange in GBP and USD lines.

KMEFIC FTSE Kuwait Equity UCITS ETF has been issued via the HANetf white-label ETF platform with KMEFIC (Kuwait & Middle East Financial Investment Company) as main sponsor and advisor. KMEFIC are …

Featured, Headline »

[17 apr 2019 | Inga kommentarer | ]
Hur många utdelningsaristokrater finns det?

Från och med den 30 april 2018, även den sista dagen som S & P 500 utdelning aristokrater index återbalansades, fanns det 53 utdelningsaristokrater.
Bortsett från de nio bestånd som nämns i vår tidigare artikel inkluderar andra anmärkningsvärda utdelningsaristokrater sjukvårdsföretag Abbott Laboratories och Becton, Dickinson och Company, konsumentgiganter Walmart och McDonalds, energibolag Chevron och ExxonMobil, och utilities som American States Water and NW Natural Gas.
Det fanns några anmärkningsvärda förändringar i S & P 500 utdelningsaristokraters index när det granskades det senaste januari som ett led i sin årliga procedur. Tillverkaren av …