ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Visste du att HMMJ betalar utdelning?

1 mars 2018 Inga kommentarer

Visste du att HMMJ betalar utdelning? ETF Börshandlade fondVisste du att HMMJ betalar utdelning?

Vanligtvis betalar inte företag i tidiga branscher utdelning, detta för att de vanligen inte har några betydande intäkter att tala om. Detta medför vanligen att deras resultat är negativt. Detta stämmer i synnerhet för marijuana-fokuserade företag, som normalt inte förväntas betala ut utdelningar. Men Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF (HMMJ) genererar för närvarande en attraktiv kvartalsavkastning för sina andelar som erhålls genom deltagande i värdepapperslån. HMMJ betalar utdelning med hjälp av dessa intäkter.

Värdepapperslån är en vanlig praxis för traditionella fonder och ETFer. Faktum är att en av anledningarna till att många stora ETF-bolag kan ta ut så låga förvaltningsavgifter är faktiskt för att de kan kompensera många av sina driftskostnader genom att låna upp till hälften av sina underliggande värdepapper och tjäna extra intäkter.

Högre volatilitet än den bredare aktiemarknaden

Marijuana-aktier tenderar vanligtvis att ha en något högre volatilitet än den bredare aktiemarknaden, vilket innebär att det oftast finns fler investerare som är intresserade av att gå både lång och kort i de värdepapper som ingår i det nordamerikanska marijuanaindexet – indexet som HMMJ försöker replikera.

På grund av ett antal faktorer som inkluderar (men inte är begränsade till) volatilitet och mängden free float och tillgängliga långivare kan många av aktierna i HMMJ utlånas till räntor som är högre än genomsnittet jämfört med vad som är tillgänglig för traditionella aktier med en hög free float.

Av denna anledning ger HMMJ exponering mot den växande nordamerikanska marijuanaindustrins potential också en inkomstström från utlåningen av sina värdepapper.

Ett exempel

För att ge ett exempel på hur potentiellt attraktivt ett värdepapperslån kan vara så titta på dessa siffror. Under augusti 2017 fick HMMJ utlåningsintäkter på cirka 695 000 dollar. Vid samma tillfälle hade denna ETF på cirka 120,5 miljoner USD i tillgångar. Det motsvarar en årsavkastning på nästan sju (7) procent enbart för att äga aktierna i denna börshandlade fond. Den 22 september 2017 betalade HMMJ ut sin första utdelning, motsvarande 0,22 USD per andel.

Precis som andra inkomstproducerande värdepapper kan denna avkastning vara en kraftfull kompensation för att mildra prisvolatiliteten hos de underliggande aktierna i HMMJ. Detta gör att investerarna kan tjäna pengar även på en fallande marknad.

Vi tror att denna extra fördel förstärker HMMJ jämfört med att köpa de enskilda aktierna direkt med målet att få långsiktig exponering för den nordamerikanska marijuana-industrin. Investerare i HMMJ har möjligheten att erhålla inkomster medan de väntar på att värderingar i marijuanafokuserade aktier ökar.

Kommentarer är avstängda.