ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Varför välja smart beta istället för traditionell marknadsexponering?

27 september 2018 Inga kommentarer

Varför välja smart beta istället för traditionell marknadsexponering? ETF Börshandlad fondVarför välja smart beta istället för traditionell marknadsexponering?

En av de stora frågorna som de institutionella placerarna står inför när de skall välja en ETF är varför välja smart beta istället för traditionell marknadsexponering. Många av dessa investerare har redan hoppat på tåget. Tradittionella indexfonder ger investerare en exponering mot oavsiktliga risker, till exempel genom att de överviktar de största eller bästa aktierna i ett pågående rally.

Med smarta beta-börshandlade fondstrategier kan emellertid investerare överväga alternativa sätt att delta i marknaderna samtidigt som potentiella risker minskas. David Mazza, chef för investeringsstrategier, Beta Solutions hos OppenheimerFunds, säger att den stigande efterfrågan på smart beta har drivits av specifika investerarbehov som traditionella betaindexfonder inte ger.

Smarta beta-strategier strävar efter att slå benchmarkindex

Smarta beta-strategier strävar efter att slå benchmarkindex, minska portföljrisken genom riktade exponeringar, behålla diversifierade portföljer genom olika marknadscykler och erbjuda olika sätt att komma åt marknaden i en billig ETF.

De saker som smart beta ETFs lovar att uppnå är bland de attribut som många placerare letar efter i en investering. Enligt en nyligen genomförd undersökning från indexleverantören FTSE Russell använder investerare smart beta till stor del för riskreducering, återhämtning, förbättrad diversifiering, kostnadsbesparingar och specifika faktorexponeringar.

Med tanke på det växande antalet börshandlade fonder är investerare bortskämda med alternativ. Det finns nu ett antal olika smarta beta-strategier tillgängliga, allt från enkelfaktorer till multifaktorfonder som kombinerar olika marknadsbevisade faktorer.

Intäkterna svårast att manipulera

Frank Vallario, Portföljchef, Beta Solutions för OppenheimerFunds, fokuserade på grundläggande faktorer som kan hjälpa till att stödja en investering på lång sikt. Han fann specifikt att intäkterna den minsta möjligheten att manipuleras, vilket ger investerare en tydlig faktor som kan bidra till att förbättra sina riskjusterade avkastningar. Intäktsviktning ger samma kompletta, diversifierade täckning av aktiemarknaden som värdeviktning gör, men det betonar ett viktigt företag grundläggande – intäkter istället för företagens aktiekurser.

På grund av Intäkternas viktiga karaktäristik går en fondstrategi bort från från potentiellt övervärderade momentstockar. I stället väljer den att investera i företag med ett lågt boo-to-value värde. Intäktsviktfaktorn kan också ge ett bättre eller mer diversifierat sätt för investerare att få exponering mot marknaderna under lång tid.

En intäktsvägd portfölj kan bibehålla stabila land- och sektorsexponeringar

Historiska bevis tyder på att en intäktsvägd portfölj kan bibehålla stabila land- och sektorsexponeringar trots marknadsprissvängningar. Detta eftersom strategier grundas på ett företags fundamenta, snarare än genom aktiekurserna och balanseras kvartalsvis.

Investerare som tror på en återgång till fundamenta värderingar kan titta på den inkomstervägda metoden. Detta inkluderar börshandlade fonder som Oppenheimer Large Cap Revenue ETF (NYSEArca: RWL), Oppenheimer Mid Cap Revenue ETF (NYSEArca: RWK) och Oppenheimer Small Cap Revenue ETF (NYSEArca: RWJ).

Vallario förklarade att varje portfölj utgår med samma korg av värdepapper som ett referensindex, som de från Standard & Poor’s eller MSCI. Varje vägs av sina senaste fyra kvartalsintäkter, i stället för genom sitt marknadsvärde. Varje värdepapper får ha med en maximal portföljvikt på 5 % för en enskild emittent. Portföljen balanseras sedan om kvartalsvis.

Kommentarer är avstängda.