ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Vad är utdelningsaristokrater?

12 juli 2019 Inga kommentarer

Vad är utdelningsaristokrater?I osäkra börstider söker sig investerare till säkerhet, och utdelningar. De tittar då ofta på utdelningsaristokrater. Vad är utdelningsaristokrater? Det är företag inom S & P 500 som har ökat utdelningen i följd i 25 år eller mer. De sticker ut eftersom de går utöver utdelning och fokuserar på utdelningstillväxt, bakom stabila och stadigt stigande kassaflöden.

Den regelbundna utdelningen ökar därför att inkomstinvestorerna är tillförlitliga och stabila inkomstkällor, vilket gör utdelningsaristokrater till ett bra verktyg för att bygga välstånd på lång sikt. Det finns bevis för att argumentera: S & P 500 Dividend Aristocrats index genererade 11,86% årligen totalt avkastning under de senaste 10 åren jämfört med S & P 500s 9,17% årliga avkastning.

Flera aktier har fallit bort

Säkerhet betyder emellertid inte att utdelningsaristokrater alltid kommer att öka utdelningar eller aldrig skära eller upphäva dem. Faktum är att flera aktier har fallit ut ur S & P 500 Dividend Aristocrats Index genom åren. Antingen för att de misslyckades med att öka utdelningen (notera att indexet endast beaktar regelbundna utdelningar och inte speciella) under ett visst år eller reducerat eller upphävt dem. Företagsåtgärder som fusioner, förvärv och spinoffs kan också leda till att en aktie släpps från indexet.

Utdelningsaristokrater är emellertid bland de näst bästa lågriskaktierna efter utdelningskungar (mer om det senare), helt enkelt för att 25 år är en riktigt lång tid, och företag som har kunnat öka utdelningen år efter år i årtionden, oavsett konjunkturcykler måste ha hållbara konkurrensfördelar och ekonomisk styrka för att kunna göra det.

Hur många utdelningsaristokrater finns det?

Så hur många utdelningsaristokrater finns det för närvarande, och hur hittar du de bästa? Innan jag säger det är det viktigt att veta lite om indexet som spårar deras prestanda.

Vad är S & P 500 Dividend Aristocrats Index?

Listan över utdelningsaristokrater sammanställs av Standard & Poor’s, som lanserade indexet S & P 500 Dividend Aristocrats Index den 2 maj 2005, för att mäta företagen inom S & P 500 som har ökat utdelningen i följd i minst 25 år. Enkelt sagt, om du vill hitta aktier som har skurit som utdelningsaristokrater, kolla detta index.

Två huvudattribut av S & P 500 utdelning Aristocrats Index värt att notera är:

Varje beståndsdel i indexet ges lika stor vikt, vilket helt enkelt betyder att varje aktie utgör en lika stor andel av indexet och därigenom påverkar indexprestandan lika.

Aktierna är diversifierade över sektorer, utan sektorer, som klassificeras av Global Industry Classification Standard, som utgör mer än 30% av indexet när som helst.

S & P anser att den senare, i synnerhet, hjälper indexet att fånga både ”hållbar utdelning och kapitaltillskott”. För att ge dig en uppfattning om omfattningen av diversifiering, här är indexets sektorsuppdelningskarta per den 31 maj 2018.

S & P 500 Dividend Aristocrats Index måste innehålla minst 40 aktier. Om antalet företag med 25 års oavbruten utdelning ökar under 40 år kan indexet överväga företag som har ökat utdelningen i mer än 20 år, förutsatt att de uppfyller kriterierna för marknadsvärde och likviditet. Med andra ord har du alltid minst 40 utdelningsaristokratbestånd att välja mellan.

S & P 500 Dividend Aristocrats Index balanseras varje kvartal för att säkerställa att beståndsdelarna är lika viktiga. Den granskas dock endast en gång per år, i januari. Det är då nya aktier läggs till och tas bort, beroende på om de uppfyller kriterierna för att vara utdelningsaristokrater. För investerare fungerar den årliga översynen som en checklista för att se om den aktie de äger har behållit sin Dividend Aristocrats -status och om några nya aktier har tillkommit på listan.

Kommentarer är avstängda.