ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Vad är ett arbitrage och hur fungerar det?

18 november 2017 En kommentar

Vad är ett arbitrage och hur fungerar det?Vad är ett arbitrage och hur fungerar det?

Vad är ett arbitrage och hur fungerar det? Arbitrage är samtidig inköp och försäljning av en tillgång för att dra nytta av en skillnad i priset. Det är en handel som vinster genom att utnyttja prisskillnaderna för samma eller liknande finansiella instrument på olika marknader eller i olika former. Arbitrage existerar till följd av ineffektiviteten i marknaden.

Definitionen av ett arbitrage

Arbitrage är en mekanism för att säkerställa att priserna inte avviker väsentligt från verkligt värde under långa perioder. Med tekniska framsteg har det blivit extremt svårt att dra nytta av prisfel på marknaden. Många handlare har datoriserade handelssystem som är inställda för att övervaka fluktuationer i liknande finansiella instrument. Eventuella ineffektiva prissättningsmöjligheter handlar vanligtvis snabbt, och möjligheten elimineras ofta på några sekunder. Arbitrage är en nödvändig kraft på finansmarknaden.

Ett enkelt arbitrageexempel

Som ett enkelt exempel på arbitrage, använder vi oss av följande exempel. Aktierna i företag X handlar på $ 20 på New York Stock Exchange (NYSE) medan den samtidigt handlar för 20,05 dollar på London Stock Exchange (LSE). En trader kan köpa aktien på NYSE och omedelbart sälja samma aktier på LSE, vilket ger en vinst på 5 cent per aktie.

Tradern kan fortsätta att utnyttja arbitraget fram till specialisterna på NYSE, så kallade market makers får slut på sitt lager av aktier i företag X, eller tills specialister på NYSE eller LSE anpassar priserna vilket utplånar möjligheten. I detta exempel har vi inte tagit hänsyn till courtage och andra transaktionskostnader. Aktierna på LSE handlas dessutom med omsättningsskatt.

Ett komplicerat arbitrageexempel

Även om detta inte är den mest komplicerade arbitrage-strategin som används, är detta exempel på triangulärt arbitrage svårare än ovanstående exempel. I ett triangulärt arbitrage omvandlar man den andra valutan till en annan vid en andra bank och omvandlar den tredje valutan till originalet genom en tredje bank.

Samma bank skulle ha informationseffektivitet för att säkerställa att alla valutakurser anpassades, vilket kräver att olika finansiella institutioner används för denna strategi.

Anta att du börjar med 2 miljoner dollar. Du ser att vid tre olika institutioner är följande valutakurser omedelbart tillgängliga:

Institution 1: Euro/USD = 0,894
Institution 2: Euro/Brittiskt pund = 1.276
Institution 3: USD/Brittiskt pund = 1.432

Först skulle du konvertera 2 miljoner dollar till euro vid 0,894-kursen, vilket ger dig 1 788 000 euro. Därefter skulle du ta Dina 1,788,000 euro och konvertera dem till pund på 1,276-kursen, vilket ger dig 1,401,254 pund. Därefter skulle du ta punden och konvertera dem till USA dollar på 1,432-priset, vilket ger dig $ 2 006 596 dollar. Din totala riskfri arbitrage vinst skulle alltså vara 6 596 dollar.

Riskarbitrage

Riskarbitrage är en annorlunda typ av arbitrage. Det är egentligen en bred definition för tre typer av arbitrage som innehåller ett riskelement:

1) Fusion och förvärvsarbitrage – Samtidigt köp av aktier i ett bolag som förvärvas och försäljning (eller kort försäljning) av aktier i det förvärvande bolaget.

2) Likvidationsarbitrage – Utnyttjande av skillnad mellan bolagets nuvärde och dess beräknade likvidationsvärde.

3) Parhandel – Utnyttjande av skillnad mellan två mycket likartade företag inom samma bransch som historiskt har varit mycket korrelerade. När de två bolagets värden avviker från historiskt hög nivå kan du ta en utjämningsposition i vardera (t ex gå långt i en och korta den andra) eftersom, som historien har visat, kommer de oundvikligen att bli lika värderade.

Bryta ner ”riskarbitrage”

I teorin är sann arbitrage riskfri, men den värld vi lever i med erbjuder mycket få av dessa möjligheter. Trots att dessa former av arbitrage är något riskabla, är de fortfarande en relativ lågriskhandel, som är kapitalförvaltare (huvudsakligen hedgefondsförvaltare) arbetar med och det går att använda även av privata placerare.

Kommentarer »