ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Utvecklingen för Emerging markets tar fart

27 september 2016 Inga kommentarer

Utvecklingen för Emerging markets tar fartUtvecklingen för Emerging markets tar fart

Utvecklade marknader har gjort en snabb återhämtning under åren efter finanskrisen och har gått bättre utvecklingsländerna, så kallade Emerging markets. Efter att ha fallit lång bakom ser vi hur de börshandlade fonder som fokuserar på emerging markets tar fart eftersom de kan komma att erbjuda bättre investeringsmöjligheter när tillväxten på de utvecklade marknaderna börjar att avta.

Aktiemarknaderna i emerging markets kan dra fördel av låga tillväxtförväntningar och relativt attraktiva värderingar skriver Fidelity Investments strateger, som leds av Dirk Hofschire i en nyligen publicerad analys. En ökad sannolikhet för en amerikansk förskjutning i den sena cykelfasen tyder på att volatiliteten kunde återvända. Det skulle kunna tala för en tillgångsallokering mot mindre cykliska aktiemarknader. En övergång till sen cykel dynamik skulle också tenderar att gynna tillgångar som gynnar eller är mer motståndskraftiga mot inflation, inklusive EM.

Flera faktorer talar för emerging markets

Ett antal faktorer stödjer marknadsutsikterna för emerging markets. Till exempel att den globala ekonomin stabiliseras, i synnerhet genom ett stabilare Kina, något som har bidragit till att minska en del motvinden av de cykliska aktierna och förbättrat sikt utsikterna för många utvecklingsländer säger Fidelity.

Den globala handeln och industrikonjunkturen har också tagit fart medan råvarupriserna förbättrats, vilket bidrar till mer gynnsamma utsikter för konjunkturen hos tillväxtekonomierna och företagens resultatutsikter. Framtidsutsikterna för emerging markets gör att värderingarna på dessa aktiemarknader ser attraktiva ut i förhållande till utvecklade marknader efter det att ha noterar en flerårig botten i slutet av 2015.

Fidelity tror att utvecklingsländerna kommer att fortsätta uppvisa tillväxt, och att den demografiska strukturen, med många yngre medborgare, kommer att bidra till öka produktiviteten från låga nivåer.

Investerare som är intresserade av tillväxtmarknaderna har ett antal ETF alternativ. Till exempel, de största breda tillväxtmarknaderna ETF inkluderar iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEArca: EEM), Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEArca: VWO), Schwab Emerging Markets Equity ETF (NYSEArca: SCHE) och WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (NYSEArca: DEM). Samtliga kan erbjuda goda möjligheter om utvecklingen för Emerging markets tar fart.

Kommentarer är avstängda.