ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Utdelningsschema 2019 XACT Sverige

16 april 2019 Inga kommentarer

Utdelningsschema 2019 XACT SverigeUtdelningsschema 2019 XACT Sverige. Utdelning från XACT Sverige kommer att ske enligt nedanstående schema:

3 juni 2019 Information om utdelning per andel meddelas

12 juni 2019 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

13 juni 2019 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

14 juni 2019 Avstämningsdag

19 juni 2019 Likviddag

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Kommentarer är avstängda.