ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Utdelningsschema 2019 – XACT Högutdelande

27 mars 2019 Inga kommentarer

Utdelningsschema 2019 - XACT Högutdelande Börshandlade fonderUtdelning 2019 XACT Högutdelande Utdelningsschema 2019 – XACT Högutdelande

Utdelning från XACT Högutdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

  • 2 maj 2019 Information om utdelning per andel meddelas
  • 22 maj 2019 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
  • 23 maj 2019 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
  • 24 maj 2019 Avstämningsdag
  • 29 maj 2019 Likviddag

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Kommentarer är avstängda.