ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Utdelning 2019 XACT Högutdelande

18 april 2019 Inga kommentarer

Utdelning 2019 XACT HögutdelandeUtdelning 2019 XACT Högutdelande. Utdelning från XACT Högutdelande kommer att ske enligt nedanstående schema.

2 maj 2019 Information om utdelning per andel meddelas

22 maj 2019 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

23 maj 2019 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning

24 maj 2019 Avstämningsdag

29 maj 2019 Likviddag

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Kommentarer är avstängda.