ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Hur fungerar utdelande ETFer?

24 april 2018 Inga kommentarer

Hur fungerar utdelande ETFer? börshandlade fonder utdelnings-ETFer utdelningarHur fungerar utdelande ETFer?

När börshandlade fonder (ETF) äger utdelningsaktier samlar de in hela utdelningen från alla sina innehav och betalar ut dessa utdelningar till den börshandlade fondens andelsägare. Hur fungerar utdelande ETFer i praktiken? Dessa utdelningar kan emellertid fördelas på två sätt: Antingen betalas kontanter till investerarna eller återinvesteras i ETFens underliggande investeringar. Tidpunkten för dessa utdelningar är på ett annat schema än de underliggande aktierna och varierar beroende på ETF.

Utdelningstiming

Precis som vanliga aktier som betalar utdelningar har en börshandlad fond ett ”ex-dividend” datum, ett avstämningsdatum och ett datum när utdelningen betalas ut. Dessa datum styr, precis som när det gäller en vanlig aktie, vem det är som erhåller utdelningen och när ETFen betalar denna.

Så är till exempel ex-dividend dagen för den populära SPDR S&P 500 ETF (NYSEArca: SPY) vanligen den tredje fredagen i den sista månaden i kvartalet, det vill säga mars, juni, september och december. Om detta inte är en börsdag infaller ex-dividend dagen den affärsdag som föregår denna fredag. Avstämningsdagen är alltid två dagar senare. I slutet av varje kvartal delar sedan SPDR S&P 500 ETF (NYSEArca: SPY) ut utdelningen till sina andelsägare.

Varje ETF sätter själv sina utdelningsdagar. Dessa dagar anges vanligen i den börshandlade fondens prospekt. Precis som när det gäller aktiekurserna så är det vanligt att priset på en ETF stiger innan avstämningsdagen för att sedan falla tillbaka med ett belopp som motsvarar utdelningen. Detta eftersom de som äger aktien innan avstämningsdagen erhåller utdelningen och de som köper efter denna inte gör det.

Kontantutdelning

SPDR S & P 500 ETF betalar ut sina utdelningar i kontanter. Enligt fondens prospekt placerar SPDR S & P 500 ETF alla utdelningar som den börshandlade fonden erhåller från sina underliggande aktieinnehav på ett icke räntebärande konto tills det att det är dags att göra en utbetalning. I slutet av kvartalet, när utdelningar ska betalas, drar SPDR S & P 500 ETF utdelningarna från det icke räntebärande kontot och fördelar dem proportionellt mot investerarna.

Vissa andra ETFer kan tillfälligt återinvestera utdelningarna från de underliggande aktierna i fondens innehav tills det att det är dags att göra en kontantutdelning. Det här skapar naturligtvis en liten hävstångseffekt i fonden, vilket kan förbättra sin prestanda på tjurmarknaderna något och skada utvecklingen något när marknaden faller.

Återinvesterad utdelning

De börshandlade fondernas förvaltare kan också ha möjlighet att återinvestera sina investerares utdelningar i ETFen istället för att dela ut dem. Den börshandlade fonden samlar alltid in kontantutdelningen för alla underliggande aktier och utdelar alltid utdelningen till ETF-ägaren. Utbetalningen till aktieägaren kan också uppnås genom en återinvestering i den börshandlade fondens underliggande index å andelsägarens vägnar. I huvudsak kommer det se ut på samma sätt: Om en ETF-ägare erhåller en återinvestering på 2 % från en ETF, kan han vända och sälja dessa andelar om han hellre vill ha kontanter.

Ibland kan dessa återinvesteringar ses som en fördel, eftersom det inte kostar investeraren något courtage att köpa den nya andelarna genom återinvestering av utdelningen. Varje aktieägares årliga utdelning är emellertid skattskyldig under det år de erhållits, även om de erhålls genom återinvestering av utdelningar.

Börshandlade fonder som fokuserar på utdelningar

Fastän börshandlade fonder ofta är kända för att spåra breda index, till exempel S&P 500 eller Russell 2000, finns det också många ETFer som fokuserar på utdelningsbetalande aktier. Historiskt sett har utdelningar utgjort nära 40 % av aktiemarknadens totala avkastning och en stark utdelningshistorik är ett av de säkraste tecknen på lönsamhet i bolaget.

Nedan finns fem populära utdelande ETFer.

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

SPDR S & P Dividend ETF (NYSEArca: SDY) är den mest extrema och exklusiva av utdelnings ETFerna. Den spårar S & P High-yield Dividends Aristocrats Index, som endast inkluderar de företagen från S & P Composite 1500 med minst 20 år i följd av ökade utdelningar. På grund av den långa historiken att betala dessa utdelningar på ett tillförlitligt sätt anses dessa företag ofta vara mindre riskabla för investerare som vill ha löpande avkastning.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEArca: VIG) spårar NASDAQ US Dividend Achievers Select Index, en marknadsvärdevägd gruppering av företag som har ökat utdelningarna i minst 10 år i följd. Dess tillgångar investeras inhemskt och portföljen innehåller många utdelningslegender, till exempel Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) och Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

iShares Select Dividend ETF

iShares Select Dividend ETF (NYSEArca: DVY) är den största ETFen som spårar ett utdelningsviktat index. Liksom VIG är denna ETF helt inriktad på USA, men den fokuserar på mindre företag. Ungefär en tredjedel av de 100 aktierna i DVYs portfölj tillhör verktygsföretag. Andra stora sektorer som representeras inkluderar finanser, cykliska företag, icke-cykliska företag och industribolag.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEArca: VYM) har en karakteristiskt låg kostnad och är enkel, som de flesta andra Vanguard-erbjudanden. Den spårar FTSE High Dividend Yield Index effektivt och visar enastående omsättbarhet för all investors demografi. Ett särskilt inslag i viktningsmetoden för VYM är dess fokus på framtida utdelningsprognoser. De flesta högutdelningsfonder väljer ut aktier baserat på tidigare utdelningshistoria. Detta ger VYM en starkare teknikvikt än de flesta konkurrenterna.

iShares Core High Dividend ETF

BlackRocks iShares Core High Dividend ETF (NYSEArca: HDV) är yngre och använder en mindre portfölj än företagets andra anmärkningsvärda högavkastningsalternativ, DVY. Denna ETF spårar ett Morningstar-konstruerat index om 75 amerikanska aktier som screenas baserat pp utdelningens hållbarhet och vinstpotential. Detta är är två kännetecken för grunden hos Benjamin Graham och Warren Buffett. I själva verket drivs Morningsstars hållbarhetsbetyg av Buffetts koncept om en ”ekonomisk vallgrav”, kring vilken ett företag isolerar sig från sina rivaler.

Förutom dessa fem fonder finns det utdelningsfokuserade ETFer som använder olika strategier för att öka utdelningsavkastningen. ETFer som iShares S & P US Preferred Stock Index Fund (NASDAQ: PFF) spårar en korg med preferensaktier i amerikanska företag. Utdelningsavkastningen på preferensbaserade ETFer bör vara väsentligt högre än de traditionella utdelnings-ETFerna, eftersom preferensaktier beter sig mer som obligationer än vanliga aktier och inte dra fördelen av uppvärderingen av bolagets aktiekurs på samma sätt.

Investeringar i fastighetsinvesteringar i ETFer som Vanguard REIT ETF (NYSEArca: VNQ) spårar börsnoterade fastighetsinvesteringar (REITs). På grund av arten av REITs tenderar utdelningens avkastning att vara högre än de vanliga ETFer.

Det finns också internationella aktie-ETF-enheter, till exempel Wisdom Tree Emerging Markets Equity Income Fund (NYSEArca: DEM) eller First Trust DJ Global Dividend Index Fund (NYSEArca: FGD) som spårar företag som betalar en utdelning som är högre än normala utdelningsbetalande företag med hemvist utanför USA.

Sammanfattning

Olika ETFer har olika strategier för att uppnå utdelningsinkomster. Oberoende av den börshandlade fondens underliggande tillgångar måste utdelningen av de underliggande tillgångarna överföras till fondens andelsägare.

Kommentarer är avstängda.