ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Tracking Error, skydda Dina investeringar

22 september 2018 Inga kommentarer

Tracking Error, skydda Dina investeringar ETFTracking Error, skydda Dina investeringar

Den genomsnittliga investeraren anser sällan att Tracking Error, eller spårningsfel, kan ha en oväntad materiell effekt på deras avkastning. Det är viktigt att undersöka denna aspekt av varje ETF-indexfond innan en investering görs. Tracking Error, skydda Dina investeringar genom att göra en due diligence.

Målet med en ETF-indexfond är att spåra ett specifikt marknadsindex, ofta benämnt fondens målindex. Skillnaden mellan indexfondens avkastning och målindexet kallas en fonds Tracking Error eller spårningsfel.

För det mesta är spårningsfelet hos en indexfond liten, kanske bara några tiondelar av en procent. En mängd faktorer kan emellertid ibland sammanfalla för att öppna ett gap på flera procentenheter mellan indexfonden och dess målindex. För att undvika en sådan ovälkommen överraskning bör indexinvesterare förstå hur dessa luckor kan utvecklas.

Vad orsakar Tracking Error?

Att förvalta en börshandlade fond kan verka vara ett enkelt jobb, men det kan faktiskt vara ganska svårt. ETF index fondförvaltare använder ofta komplexa strategier för att spåra sitt målindex i realtid, med färre kostnader och större noggrannhet än sina konkurrenter.

Många marknadsindex är marknadsvärdesviktade. Detta innebär att mängden av varje aktie som innehas i indexet fluktuerar enligt förhållandet mellan dess marknadsvärde och det totala marknadsvärdet för alla värdepapper i indexet. Eftersom marknadsvärdet är aktiekursen gånger utestående aktier innebär fluktuationer i priset på värdepapper att sammansättningen av dessa index ständigt ändras.

En indexfond måste genomföra affärer på ett sådant sätt att det finns hundratals eller tusentals värdepapper exakt i proportion till deras viktning i det ständigt ändrade målindexet. I teorin, när en investerare köper eller säljer andelar i den börshandlade fonde, måste handeln för alla dessa olika värdepapper utföras samtidigt till det aktuella priset. Detta är inte verkligheten.

Även om dessa affärer är automatiserade kan fondens köp och säljtransaktioner vara tillräckligt stora för att ändra aktiekurserna på de värdepapper som den börshandlade fonden handlar om. Dessutom utförs avsluten ofta med något annorlunda tidpunkt, beroende på börsens omsättningshastighet och handelsvolymen i varje enskild aktie.

Diversifieringsregler

Värdepappersreglerna i USA säger att en börshandlad fond inte kan inneha mer än 25 procent av sin portfölj i en aktie. Denna regel skapar ett problem för specialiserade fonder som försöker replikera avkastningen från vissa branscher eller sektorer. Att verkligen kopiera vissa branschindex kan kräva att ETFen innehar mer än 25 % av förmögenheten i vissa aktier. I detta fall kan fonden inte juridiskt replikera det faktiska indexet i sin helhet, så det är troligt att ett spårningsfel uppstår.

Förvaltningsavgifter

Fondhantering och handelsavgifter anses ofta vara som den största orsaken till Tracking Error. Det är lätt att se att även om en given fond spårar indexet perfekt, kommer det fortfarande att prestera under det indexet med de avgifter som dras av från fondens avkastning. På samma sätt, ju mer en fond handlar värdepapper på marknaden, desto mer courtage kommer det att ackumuleras, vilket minskar avkastningen.

Värdepapperslån

Värdepapperslånet sker främst så att andra marknadsaktörer kan ta en kort position i en aktie. För att sälja aktier kort måste man först låna dem från någon annan, genom ett så kallat aktielån. Vanligtvis lånas aktier från stora institutionella fondförvaltare, som de som driver ETF-indexfonder. Förvaltare som lånar ut sina aktier kan generera ytterligare avkastning för investerare genom att ta ut räntor på lånade aktier. Den börshandlade fonden behåller fortfarande sina äganderättigheter till aktien, inklusive utdelningar. De genererade avgifterna ger emellertid extra avkastning för investerare över vad indexet skulle gett.

Vilket spårningsfel betyder för den enskilda investeraren

Ofta är det givna råd att helt enkelt köpa indexfonden med de lägsta avgifterna, men det är inte alltid vara fördelaktigt om fonden inte spårar sitt index så väl som förväntat.

Nyckeln är att investerare måste förstå vad de köper. Se till att ETF-indexfonden du överväger gör ett bra jobb att spåra sitt index. Viktiga mätvärden att söka efter här är fondens R-kvadrat och beta. R-kvadrat är en statistisk åtgärd som indikerar hur väl den börshandlade fondens prisrörelser korrelerar med index. Ju närmare R-kvadratet är till, desto närmare ligger indexfondens upp- och nedgångar ihop med målindexets mål.

Du vill också se till att fondens beta ligger mycket nära målindexets beta. Det innebär att fonden har ungefär samma riskprofil som indexet. Teoretiskt sett kan en fond ha en nära korrelation med sitt index, men ändå fluktuera med en större eller mindre marginal än indexet, vilket kommer att indikeras med ett annat beta. Dessa två mätvärden indikerar tillsammans att fonden kommer att spåra indexet mycket väl. Slutligen är en visuell inspektion av fondens avkastning jämfört med sitt referensindex en god sanitetskontroll på statistiken. Var noga med att titta på olika perioder för att se till att Din ETF spårar indexet väl över både kortfristiga fluktuationer och långsiktiga trender.

Poängen

Genom att göra de enkla läxorna som föreslås ovan kan du se till att en ETF-indexfond spårar sitt målindex som annonserat och du kommer att ha en bra chans att undvika ett spårningsfel som kan påverka din framtida avkastning negativt.

Kommentarer är avstängda.