ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Svenskar är bland de bästa i Europa på att spara

7 oktober 2017 Inga kommentarer

Svenskar är bland de bästa i Europa på att spara Börshandlade fonderSvenskar är bland de bästa i Europa på att spara

Svenskar är bland de bästa i Europa på att spara. Men större delen hamnar på vanliga bankkonton, som i dagens ränteläge ger dålig eller ingen ränta.

Fakta

Vad är egentligen ett fondsparande?

– En fond är en samling av värdepapper, till exempel aktier och obligationer. När du sparar i en fond köper du andelar i fondens värdepapper. Det finns flera olika typer av fonder; aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Generellt sett har aktiefonder högre risk än räntefonder – men de har fortfarande lägre risk än enskilda aktier, eftersom de innehåller en mängd olika värdepapper.

– I en fond slipper du själv bestämma vad som skall köpas och säljas, det gör förvaltaren åt dig.

Hur skattar jag för mina fondvinster?

– Det beror på. Är fonderna på ett vanligt fondkonto så skattar du 30 procent på vinsten när du säljer fonden, och kan dra av eventuella förluster. Fondköp och -försäljningar noteras automatiskt i din deklaration. Till skillnad från aktier är det alltså inget som du själv behöver hålla koll på.

– Har du i stället fonderna på ett så kallat investeringssparkonto – ett ISK – så betalar du ingen reavinstskatt alls. Du kan heller inte dra av eventuella förluster. I stället skattar du en schablonsumma årligen som baseras på styrräntan. Är sparandet långsiktigt så är det fördelaktigt att spara på detta sett.

Vilken skillnad kan en låg förvaltningsavgift göra för min avkastning?

– Förvaltningsavgiften är den avgift som fondbolaget tar ut för att sköta fonden. Avgiften för fonder varierar mycket, men brukar ligga mellan ca 0,2 och 2 procent per år. Skillnaden mellan en lägre och en högre avgift kan bli väldigt stor, särskilt vid ett långsiktigt sparande.

”Säg att du sparar 1 000 kr/månad i 10 år och får en avkastning på 6 procent årligen. Då har ett sparande med en avgift på 0,49 procent* stigit till 85 271 kr. Jämförelsevis har ett sparande med en avgift på 1,71procent ** bara stigit till 75 577kr.”

*genomsnitt årlig avgift börshandlade aktiefonder
**genomsnitt årlig avgift på marknaden gällande aktiefonder 2016

Hur köper man börshandlade fonder?

– Det gör du enklast via din bank eller förvaltare.

Är det inte riskabelt med fondsparande?

– Att placera pengar innebär alltid en viss risk. Men du väljer själv din risknivå. Generellt sett brukar man säga att ju längre tidshorisont du har på dina pengar desto högre risk kan du möjligen ta, då du inte behöver ha pengarna de närmaste åren. Fonder med en medelrisk rekommenderas vid en sparhorisont på i alla fall 3-5 år.

– Dela gärna upp ditt sparande i flera delar; ett på kort sikt (till exempelvis oförutsedda händelser eller kommande semester), ett på medellång sikt (till exempelvis en ny bil eller ett boende) och ett på lång sikt (till exempelvis pensionen eller sparande till barnbarn).

Kommentarer är avstängda.