ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Svag krona gynnar svenska exportföretag

23 april 2019 Inga kommentarer

Svag krona gynnar svenska exportföretagKronan har försvagats mot flera internationella valutor. Precis som den europeiska centralbanken och amerikanska Fed avvaktar Riksbanken med att göra ytterligare en räntehöjning. Den amerikanska centralbanken fortsätter att följa strategin ”vänta och se” och de har inte höjt räntan på grund av att sysselsättningen i USA har ökat. Samtidigt har handeln med Europa försvagats.

Dollarn försvagas

Dollarn fortsätter att vara den populäraste valutan. Det är valutan som det handlas med i störst volymer och valutapar med dollar är väldigt likvida. I handeln med CFD-kontrakt har det ofta smala spreadar och till skillnad mot aktier kan valutahandeln ske varje dag, oavsett tidpunkt. Forex valutakurs är den största finansiella marknaden i världen tack vare att den erbjuder stor variation. Prisförändringar kan ske snabbt och det är en av de mest volatila marknaderna. Valutapriserna påverkas av alltifrån inflation till nationell politik och de senaste räntepauserna har haft en stor inverkan på såväl dollarn som euron, och inte minst den svenska kronan.

Trots en fortsatt växande arbetsmarknad har dollarn tappat mot både euron och den japanska yenen. Dollarn sjönk mot de flesta valutor när Fed sänkte räntebanan ovanligt mycket för att stimulera arbetsmarknaden, som trots en tillväxt tros gå långsammare under 2019 än föregående år. Handeln fortsätter att vara begränsad med Europa. Trots framsteg i handelssamtalen med Kina har Kinas renminbi stärkts och dollarn tappat.

Fördelar med en svag krona

Den svenska kronan har också försvagats mot euron, men stärkts mot dollarn. Det här har stora fördelar för svenska exportföretag som handlar i andra valutor. Trots att dessa företag har utgifter i kronan har vinsten före skatt ökat på grund av det låga värdet. Tumregeln säger att om den svenska kronan sjunker med 10 procent ökar vinsten före skatt med över 20 procent. Detta har gynnat företag som Volvo, Ericsson och Husqvarna som räknas stiga i värde på börsen om tillväxten fortsätter att gynnas av kronförsvagningen.

Det finns också nackdelar med en försvagad krona. Industrin kommer att påverkas negativt i det långa loppet och kommer inte att kunna fortsätta att vara konkurrenskraftig. För att stärka kronan är det viktigt att Riksbanken gör en räntehöjning.

Det ser däremot inte ut att bli någon höjning i år. Den senaste höjningen skedde i december och planen var att ytterligare en höjning skulle göras i september. Detta ser nu ut att skjutas på framtiden på grund av läget ute i Europa.

Pessimistiska utsikter

Det är inte oväntat att det spända politiska läget har gjort att höjningarna och sänkningarna av räntan har varit förhållandevis små. EU gav nyligen Storbritannien klartecken att förlänga brexit till oktober. Pundet har stärkts mot euron men tillväxten står still i väntan på framtiden. Handeln mellan USA och Europa fortsätter att stå still med hot om nya tullar. Samtidigt ligger den försvagade konjunkturen som ett orosmoln över flera marknader och en ny finanskris vill undvikas till varje pris. Tillväxtprognosen för 2019 är satt lägre än förväntningarna.

De första riktiga räntehöjningarna förutspås komma i början av 2020. Vilken påverkan det kommer att ha på kronan, dollarn och de andra valutorna beror helt och hållet på hur 2019 utvecklar sig inom samtliga områden.

Kommentarer är avstängda.