ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Stängd primärmarknad XACT OMXS30 29 december 2017

21 december 2017 Inga kommentarer

Stängd primärmarknad XACT OMXS30 29 december 2017Stängd primärmarknad XACT OMXS30

Stängd primärmarknad XACT OMXS30

Primärmarknaden kommer att hållas stängd för XACT OMXS30 den 29:e december på grund av indexomviktning. Observera att detta inte påverkar dig som handlar fondandelar på börsen (sekundärmarknaden) då denna är öppen som vanligt.

Eventuella frågor besvaras via xact@handelsbanken.se

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken och Xact dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken och Xact ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med Handelsbankens och Xacts regler.
Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Allmän information om stängd primärmarknad

När de index som fonderna följer viktas om stänger normalt fondbolaget den så kallade primärmarknaden där man köper eller löser in andelar direkt mot fondbolaget. Primärmarknaden är i normalfallet stängd i mellan en till tre dagar. Observera att du alltid kan handla andelar på börsen (den så kallade sekundärmarknaden) även om primärmarknaden är stängd. Information om dessa tidpunkter läggs ut på www.xact.se. Vid frågor kring detta kan man vända sig till xact@handelsbanken.se

Kommentarer är avstängda.