ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Den japanska aktiemarknaden kan vara ett spel på stigande räntor

15 januari 2018 Inga kommentarer

Den japanska aktiemarknaden kan vara ett spel på stigande räntor ETF Börshandlade fonderDen japanska aktiemarknaden kan vara ett spel på stigande räntor

Allt fler investerare genomför omplaceringar i sina portföljer då de förutser att vi närmar oss en miljö av stigande räntor. Många av dessa placerare anser att den japanska aktiemarknaden kan vara ett spel på stigande räntor. Detta gäller både rena aktieplaceringar och de börshandlade fonder som placerar på den japanska aktiemarknaden.

När FED ställs inför trycket att höja räntan överväger många investerare att exponera sig mot den japanska aktiemarknaden. Detta sker vanligen i form av börshandlade fonder, så kallade ETFer, men också japanska aktier och obligationer. Re-allokeringen sker i syfte att minska risken för deras investeringsportföljer.

Olika ETF alternativ

Exempelvis kan investerare överväga alternativ som WisdomTree Japan Hedged Financials Fund (NYSEArca: DXJF) som spårar den japanska finanssektorn och hedgar mot en deprecierande yenvaluta. Ett annat alternativ är WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (NYSEArca: DXJ) som ger tillgång till de bredare japanska aktiemarknaderna.

WisdomTree har funnit att MSCI Japan Financials Index har uppvisat en del av den starkaste inversa korrelationen med amerikanska stigande räntor. Under den nästan femårsperiod som slutade september 2017 har japanska finanserna visat en ännu större känslighet för stigande amerikanska räntor än amerikanska finanser.

En stigande ränta för den amerikanska tioåringen

Dessutom har en stigande prisbild i den amerikanska 10-åriga statsobligationen varit nära relaterad till försvagningen av den japanska yenen gentemot amerikanska dollar, vilket har hjälpt till att stödja Japans exportorienterade ekonomi.

En försvagad yenvaluta kan tynga japanska aktieplaceringar. Ett valutasäkrat ETF-alternativ som DXJ skulle emellertid göra det möjligt för investerare att få tillgång till en växande japansk marknad och begränsa de negativa valutakursriskerna i samband med en fallande yenvaluta. Vidare är DXJs underliggande WisdomTree Japan Hedged Equity Index utformat för att utesluta företag som får mer än 80 % av intäkterna från Japan, vilket bidrar till portföljens exportindustris lutning.

Sedan början av Abenomics-perioden har utvecklingen för Japans aktier blivit ebbat och flödat, men om man skulle fråga vad som var de bästa tiderna att fördela mot Japan, tyder daten här på att det var tydligt under stigande amerikanska ränteperioder. Finans och exportörer gjorde det mycket bra i genomsnitt över dessa perioder, liksom amerikanska småbolag.

Kommentarer är avstängda.