ETFSverige
Hem » ETF marknaden, Featured, Headline

Source, en av Europas snabbast växande ETF-leverantörer

22 mars 2016 En kommentar

Source, en av Europas snabbast växande ETF-leverantörerSource, en av Europas snabbast växande ETF-leverantörer

Source, en av Europas snabbast växande ETF-leverantörer Det finns en rad olika företag som arbetar med olika typer av ETPer på den svenska marknaden. Det finns allt från börshandlade fonder, ETCer och Mini Futures av olika slag. Det är emellertid inte alla dessa produkter som marknadsförs på den svenska marknaden som handlas här. De som handlas i Sverige handlas på endera Nasdaq OMX Nordic eller på NDX. Många av de produkter som erbjuds når aldrig  retail marknaden, det vill säga privatkunder. Istället vänder sig många av dessa ETP-utgivare till den institutionella marknaden. I dag berättar vi mer om Source, en av Europas snabbast växande ETF-leverantörer med säte i London. Source är just nu högaktuella sedan företaget den 10 mars 2016 lanserade de första fysiska ETFerna. RAFI Equity Income finns på Legal & Generals plattform, Xetra och London Stock Exchange.

En specialist på börshandlade fonder

Source UK Services Ltd., eller i dagligt tal Source, är ett brittiskt företag som erbjuder börshandlade fonder (ETFer) och Exchange Traded Commodities, det som i dagligt tal brukar benämnas ETCer. Det är egentligen ingen större skillnad mellan en ETF och en ETC utom att en ETC ger en exponering mot råvaror, medan en ETF ger investerarna tillgång till aktier och index. Orsaken till att dessa två produkter har olika namn är enkel. Enskilda råvaruinstrument eller råvarukorgar inte uppfyller de europeiska UCITS-kraven gällande till exempel spridningskravet och faller därför i en annan kategori.

Source lanserade sina första produkter i april 2009 då de började handla med 22 olika ETCer och 13 olika ETFer på Deutsche Börse. Source har i dag mer än 90 olika börshandlade produkter listade på börser runt om i Europa. Bland produkterna finns ETFer med fokus på både avseende aktier, räntebärande produkter, råvaror och alternativa investeringar. Source UK Services Ltd, som står under den brittiska finansinspektionens, FSAs, tillsyn, har sedan starten 2009 vuxit kraftigt. Source har i dag närmare 20 miljarder dollar under förvaltning i sina börshandlade produkter. Den totala omsättningen sedan starten i april 2009 ligger på nästan 600 miljarder dollar.

Vilka är då Source?

Source startades en gång av fem av världens största finanshus, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley och japanska Nomura. Under 2014 kom private equity företaget Warburg Pincus att köpa in sig med 51 procent. I samband med detta kom också Lee Kranefuss, mannen som ibland kallas för ETF-branschens Gudfader att bli Executive Chairman. Att Kranefuss har detta smeknamn är inte så pass konstigt, han var med och lade grunden till Barclays iShares ETFer.

Source har emellertid valt att inte agera på egen hand, istället arbetar företaget med en rad partners som Legal and General Investment Management, MAN Group och PIMCO. Tillsammans kan dessa företag erbjuda de innovativa finansiella produkter som placerarna efterfrågar. Source har dessutom samarbeten med ett stort antal market makers som garanterar likviditeten i deras börshandlade fonder, till exempel Virtu Financial, Flow Traders, Jane Street, Knight Capital, Citigroup, ABN Amro. Dessutom finns market makers som Baader Bank, Banca IMI, Bluefin Europe. Även BNP, Commerzbank, Credit Suisse, DekaBank, Exane, HSBC, IMC, Natixis, Newedge, RBS och UniCredit. Det betyder att det alltid går att köpa och sälja företagets ETFer på marknaden till priser som speglar de underliggande tillgångarnas värde.

Många markets makers

Samarbetet med de många markets makers är ett medvetet och långsiktigt drag från Source sida. Företaget strävar efter att bli en katalysator för likviditet på i första hand den europeiska ETF-marknaden eftersom ledningen anser att likviditeten är den viktigaste källan till att marknaden för börshandlade fonder skall kunna växa ytterligare i Europa. I USA uppgår den dagliga handeln för börshandlade fonder cirka 70 miljarder dollar, eller cirka tio (10) procent av den förvaltade volymen (AUM). I Europa är motsvarande siffra cirka två (2) miljarder dollar eller en procent av det förvaltade kapitalet. Source har i dagsläget inga produkter listade på någon av de svenska börserna, men det går att handla dessa ETPer med hjälp av Nordnet eller Avanza, i första hand på Deutsche Börse. Source har även ett stort antal produkter listade på Londonbörsen och den schweiziska börsen.

Begränsad motpartsrisk

Efter den så kallade Finanskrisen 2008 när den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers kollapsade och försäkringsbolaget AIG med nöd och näppe undvek samma öde har kreditrisker och motpartsrisker kommit att bli allt viktigare när en investerare väljer mellan olika placeringsalternativ. Source, som grundades just i samband med Finanskrisen har valt agera efter egna, strängare regler när det gäller sina motparter. De är strängare än vad som föreskrivs av de europeiska UCITS-reglementet. Enligt Sources interna regelverk får bolaget inte ha en exponering mot derivat mot en av sina motparter som överstiger 4,5 procent, mindre än hälften av den tioprocentiga nivån som stipuleras i UCITS III. När det gäller Sources råvaruprodukter, så kallade ETCer, använder företaget amerikanska statsskuldväxlar, G-7 obligationer och kontanter som säkerheter, vilket sannolikt gör att Sources ETC har den mest stabila motpartsstrukturen i branschen.

Sources målsättning

Source har som mål att förnya och effektivisera ETF industrin på alla fronter, oavsett om det rör sig om att ta fram nya effektiva ETFer. Source vill ge investerarna tillgång till nya tillgångsklasser eller att tillsammans med indexleverantörer ta fram mer effektiva produkter baserade på optimerade index.

Source hävdar självt att företaget uppnår en bättre avkastning åt sina kunder genom användandet av derivat. Något som garanterar inte bara en mycket robust motpartsriskstruktur, men också en stramare indexspårning. Baserat på externa analyser har Source rätt eftersom bolagets börshandlade produkter har ett erkänt rykte om att ha en väldigt låg tracking error.

Olika indexleverantörer 

I många fall Source har arbetat med indexleverantörer för att kunna erbjuda ETF investerare produkter som presterar bättre än konkurrerande produkter. Av dessa är det mest anmärkningsvärda partnerskapet Source med STOXX att skapa optimerade sektorindex. I juli 2009 inledde Source ett samarbete med indexleverantören STOXX, för att lansera en rad optimerade sektorindex. Dessa nya index skiljer sig i grunden från de befintliga indexen genom att tre olika filter och urvalskriterier adderades. De tre olika urvalskriterierna är likviditet, möjlighet att kunna blanka innehaven samt ägarkoncentrationen. Marknaden tog genast till sig detta och Source fick snabbt en mycket stor marknadsandel för dessa ETFer samtidigt som handelsvolymerna sköt i höjden och sexfaldigades.

I dag arbetar Source mycket med core benchmark, produkter som ger en rak replikering, men också många smart beta produkter. Båda dessa typer av produkter är efterfrågade av investerare världen över. Deet är därför Source gått i bräschen för att lansera det kunderna efterfrågat. Notera att Source till skillnad från många andra leverantör av börshandlade fonder inte valt att arbeta uteslutande med fysisk eller syntetisk replikering. Istället har företaget valt en mix för att erbjuda kostnadseffektiva lösningar för sina kunder.

Kommentarer är avstängda.