ETFSverige
Hem » Börsen, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Småbolagen är vinnare

23 december 2016 Inga kommentarer

Småbolagen är vinnare i TrumprallytSmåbolagen är vinnare i Trumprallyt

Den amerikanska aktiemarknaden har nått nya rekordnivåer, och småbolagen är vinnare i Trumprallyt, vilket även har gynnat de börshandlade fonder som investerar i small caps eftersom de är vinnare i börsrallyt som vi sett efter det att Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet.

Russell 2000 Index, ett brett index som mäter utvecklingen av amerikanska Small Cap-aktier, har stigit med cirka14 % och Russell 2000 Value Index avancerade över 17 % sedan amerikanska presidentvalet. Det mer blandade large cap S & P 500 Index har ”endast” get en avkastning om 5,3 % under samma period.

När det gäller den Russell 2000 Value Index, det faktum att det har lett sin tillväxt motsvarighet i perioden sedan det amerikanska valet tyder på att investerare fortfarande hitta värdemöjligheter på denna marknad. De börshandlade fonder som investerar i small caps har återspeglat denna kursuppgång (vilket är exakt vad en ETF gör). Vi ser till exempel hur

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEArca: VBR) stigit med 13.1%, iShares S&P Small Cap 600 Value Index (NYSEArca: IJS) har ökat med 16.3% och hur iShares Russell 2000 Value Index (NYSEArca: IWN) har avancerat 17.3% sedan det amerikanska presidentvalet den 8 november.

Guggenheim S & P Smallcap 600 Pure Value ETF (NYSEArca: RZV) har också varit en enastående investering. RZV har varit den bäst presterande Small Cap-ETF och har stigit med 21,7% sedan valet. Fonden har också producerat en långsiktig överavkastning, och har gett en värdeökning om 38,5% år-to-date och visar en genomsnittlig årlig avkastning på 16,8% under de senaste fem åren.

Överavkastningen kan tillskrivas att denna small-cap, värdeorienterad ETF lutat sig mot gynnsamma sektorer i det rådande marknadsläget. Specifikt, ekonomi och industri, två sektorer som har överträffat börsen under de senaste veckorna, utgör en stor del av fondernas underliggande innehav. VBR har allokerat 30,8 procent av sitt kapital till finanssektorn, och 21,1 mot industriföretag. IJS har allokerat 18,8 procent av sitt kapital till finanssektorn och 18,5 mot industriföretag medan IWN har allokerat 32,2 procent av sitt kapital till finanssektorn och 12,8 mot industriföretag.

Finanssektorn har stigit kraftigt

Finanssektorn har stigit kraftigt på förhoppningarna om att Trump skall minska regleringarna och kraven, framförallt den lag som heter Dodd-Franks. Dodd-Frank har tvingat många banker att öka mer konservativa kapitalinnehav för att undanröja en kommande potentiell finansiell kris. Även om dessa säkrare kapitalrestriktioner bidra till att begränsa exponering för riskfyllda eller nödställda tillgångar banker det svårare att bevilja lån och göra affärer. Reglerna har också varit särskilt hårda på mindre banker.

Samtidigt hjälper ett stigande ränteläge bankernas nedersta rad i resultaträkningen. Federal Reserve kommunicerade nyligen en ny räntehöjning och funderar på att genomföra ytterligare tre nästa år, vilket gör att banker kan göra en större vinst på skillnaden mellan in- och utlåning.

Industrisektorn har också gynnats av Trumps löften att öka skatteutgifter att expandera USAs infrastruktur. Dessutom kan Trumps protektionistisk politik också stödja inhemska eller mindre amerikanska företag. I motsats härtill innefattar den blandade Russell 2000 index en mindre lutning mot ekonomi och industriföretag, tillsammans med en större position i den eftersläpande tekniska sektorn. Den stora-cap S & P 500 Index största vikt är också i underpresterande sektorn informationsteknik. Så Småbolagen är vinnare under 2016, och kanske även under 2017.

Kommentarer är avstängda.