ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Skräckindexet på lägsta nivån på 24 år

10 maj 2017 Inga kommentarer

Skräckindexet på lägsta nivån på 24 årSkräckindexet på lägsta nivån på 24 år

VIX, Chicagobörsens volatilitetsindex, också känt Skräckindexet på lägsta nivån på 24 år när det i noterades till 9,70, en nedgång med åtta (8) procent under måndagen. Nedgången kan sannolikt kopplas till att aktiemarknaden andades ut när resultatet för det franska valet, en seger för Macron, kablades ut på börsskärmarna.

VIX skapades redan 2004 och bygger på det för den tiden aktuella volatilitetsindexet som byggde på S&P 100. Idag innehåller VIX sälj- och köpoptioner på det bredare S&P 500 som är den amerikanska aktiemarknadens bredare referensindex. Volatiliteten kallas också ”fear & greed”, och är en av de komponenter som används för att beräkna priset på en option. Volatiliteten är helt enkelt aktiemarknadens förväntning om hur den underliggande tillgången kommer att utvecklas. VIX beräknas från alla de optioner som har S&P 500 som underliggande tillgång och visar hur placerarkollektivet tror att den amerikanska börsen kommer att utvecklas under de kommande 30 dagarna. Notera att detta index inte säger något om hur mycket börsen skall gå upp eller ned, indexet visar istället sannolikheten för att S&P 500 kommer att gå kraftigt upp och ned.

Historiskt har VIX handlats till 20

Historiskt har VIX handlats till ett medelvärde om 20. Vad är då VIX? Detta index mäter volatiliteten, vilket i sista hand är den matematiska mätningen av mänskliga känslor på aktiekurserna. Känslor är av sin natur oförutsägbara, vilket gör VIX svårt att förutsäga. Allt vi vet är att mänskliga känslor fortfarande existerar, och därför kommer volatiliteten att återvända. Vi vet emellertid inte när det kommer att ske.

En tumregel är att VIX inte ökar kraftigt om inte börsen redan börjat falla, det vill säga om det finns en oro för ekonomin i allmänhet eller för yttre politiska händelser som kan få börsen att falla. Även om VIX i sin nuvarande form skapades först 2004 så har det gjorts historiska beräkningar. Sedan 1990 ligger det historiska medelvärdet på 20 det vill säga mer än dubbelt så högt som dagens nivå. Ett värde på VIX under 20 betyder således är komfortabel och inte ser några större orosmoln i horisonten. Stiger detta värde betyder det emellertid att börsen förväntar sig den framtida volatiliteten kommer att vara hög, det vill säga att börsen kommer att var orolig den närmaste månaden.

Vad säger VIX om den framtida utvecklingen?

Som vi skrev ovan, VIX säger inget alls om hur börsen kommer att gå, detta index mäter snarare sannolikheten för kraftiga framtida kursrörelser. Den som frestas att sälja av allt när VIX är som högst bör tänka om. Börsen tenderar att söka sig till sitt medelvärde och det betyder att VIX faller tillbaka (eller stiger om det varit för lågt under en längre period). Däremot kan ett högt VIX underlätta för den som utfärdar optioner. Ett högt VIX indikerar en hög volatilitet på aktiemarknaden. Ju högre volatilitet, ju högre optionspris allt annat lika. Den som utfärdar en option säljer ju och får därför mer betalt när volatiliteten är hög.

Varför stiger då optionspriserna?

Om det blir oro på marknaden vill de flesta antingen sälja eller skydda sina befintliga innehav. Det betyder att efterfrågan på säljoptioner ökar, och vi vet alla vad som händer när efterfrågan ökar. Priset går då upp. När priset på en säljoption går upp så går priset på en köpoption ned, det är den så kallade ”put call paritityn” som styr detta. Kom bara ihåg att VIX inte är något för nybörjare då detta index ofta rör sig väldigt kraftigt när marknaden blir orolig.

iPath S&P 500 VIX Short Term Futures ETN (NYSEArca: VXX)

Kommentarer är avstängda.