ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Satsa på bankaktier om FED höjer räntan

7 december 2016 Inga kommentarer

Satsa på bankaktier om FED höjer räntan XLF ETFSatsa på bankaktier om FED höjer räntan

I USA har finanssektorn och de börshandlade fonder som investerar i bankaktier, till exempel Financial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF) och Vanguard Financials ETF (NYSEArca: VFH) varit bland de sektor-ETFer som har utvecklats bäst sedan det amerikanska presidentvalet i november.

En stor del av den entusiasm som aktiemarknaden har visat XLF och VFH beror på att investerarna blir allt mer övertygade om att FED höjer räntan i december.

Med en brantare avkastningskurva, eller större spridning mellan kort- och långsiktiga statsobligationer kan bankerna erhålla förbättrade nettoräntemarginalerna det vill säga en förbättrad lönsamhet eftersom bankerna lånar pengar på kort sikt och lånar ut långsiktigt.

Många rubriker om räntehöjningar

Under året har vi sett många rubriker om räntehöjningar. Marknadsbedömarna hade väntat sig fyra (4) räntehöjningar under 2016, en siffra som sedan sjönk till två (2) och nu i december finns det de som tror på att det inte kommer ske alls, andra tror på en räntehöjning vid det kommande FED-mötet. Högre marknadsräntor skulle bidra till att öka skillnaden mellan vad bankerna tar ut för sina lån och vad de betalar i ränta på inlåning, vilket kommer att öka intresset för den finansiella sektorn.

Den finns emellertid ytterligare en orsak till att titta närmare på finanssektorn och de börshandlade fonder som investerar i sådana företag, till exempel banker, nämligen potentialen för en kraftig resultatutveckling. På den amerikanska investeringsbanken Keefe, Bruyette & Wood skriver analytikerna att även om vinstestimaten inte har höjts mer än marginellt så tror de att analytikerna kommer att öka sina prognoser under slutet av december 2016 som en följd av högre räntor och en potentiellt minskad avreglering.

Högre räntor ökar bankernas vinster

Högre räntor skulle leda till att öka skillnaden mellan vad bankerna tar ut på lån och vad de betalar i ränta på inlåning, vilket skulle öka resultatet för den finansiella sektorn. Regionala banker mest positivt korrelerade till stigande räntor eftersom högre räntor förbättra räntemarginalerna.

Den tillträdande presidenten Donald Trump har sagt att han skulle ”avveckla” vissa ekonomiska reformer, eller Dodd-Frank finansiella reformer, som har tvingat på de stora bankerna ökade kapitalkrav för att undanröja en depression i anslutning till högriskskulder. Detta ses som en välsignelse för bankerna, och därmed också för bankaktier och de börshandlade fonder som investerar i den finansiella sektorn. Ändå bör investerare fokusera på resultat när det gäller XLF och vänner.

Det finns stora förhoppningar att revideringarna av resultatprognoserna kommer att fortsätta att driva de enskilda aktiekurserna högre under december 2016, och resultatrevideringarna kommer att vara positiva. Investmentbanken KBW skriver att de förväntar sig att de kommande veckorna kommer att vara en tid när lämpliga relativa värderingar sätts på bankerna, inte en tid när vi kommer att se en uppåtgående rörelse i aktiekurserna. Det kommer att vara dessa nya estimat som kommer att sätta kurserna i framtiden.

SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEArca: XLF)

XLF syftar investeringsresultat som, före kostnader, motsvarar kursen och utvecklingen av börsnoterade aktier för de företag som ingår i Financial Select Sector Index. I sin strävan att följa utvecklingen för indexet, använder fonden en replikeringsstrategi. Den investerar i allmänhet i huvudsak alla, men åtminstone 95 procent, av de totala tillgångarna i värdepapper som ingår i indexet. Indexet omfattar företag från följande branscher: diversifierade finansiella tjänster; försäkring; affärsbanker; kapitalmarknader; REITs; konsumentkrediter; thrifts och hypotekslån; och fastighetsförvaltning och utveckling. Detta är en av SPDRs så kallade ”sektor-ETFer

Kommentarer är avstängda.