ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Så här går börsen i dag 20170818

18 augusti 2017 Inga kommentarer

Så här går börsen i dag 20170818 Gratis teknisk analys ETF OMX OMXS30 Gratis teknisk analysSå här går börsen i dag 20170818

Så här går börsen i dag 20170818 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 18/8-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20170818 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20170818. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMX S30 mötte motstånd – OMXS30 – Nya signaler

(C 1 540,09 H 1 552,50 L 1 538,72)

OMX S30 har levererat en lågpunkt den 11 augusti vid 1 536. Nedgången dit gav 123 punkter (-7,4 %). Nu i motreaktionen uppåt har vi ”bara” fått 1 560, som högst, vilket ger en uppgång på 24 punkter (+1,3%), som mest. Stor tvekan kan tyckas men det är inte ovanligt efter en relativt kraftig nedgång att marknaden blir osäker och sänker risknivån ytterligare. Nedgången inför stängningen på torsdagen ger utrymme för mer och en fortsatt nedgång till 1 510-1 515. De dagsbaserad tekniska indikatorerna vände nedgång och har nu några dagar på sig att falla till låga nivåer igen. Vi får ha dörren öppen för en fortsättning till 1 450 också men fortsättningen dit kan och bör kantas av reaktioner uppåt också.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 75,7 och 83,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 9,0 och 26,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 19,1 och 24,5 fallande

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 14 augusti -17)

Vi har oftast en kort rytm på 2 månader som rullar från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Ibland ger denna rytm en rörelse från topp till lågpunkt eller lågpunkt till topp. Men rytmen på 2 månader (60-61 dagar) finns ofta med i spelet. Under året har vi haft denna rytm som vi följt från toppen den 16 mars (1 603) via 16 maj (1 657) och nu senast måndagen den 17 juli också med 1 652, som högst. I och med att denna senare topp kom in några punkter (5) lägre än den 16 maj, ser vi detta kortsiktigt som en negativ signal in mot den 31 juli och 1548.

Rytmerna under de senaste 12-13 månaderna har flera gånger gett oss lågpunkter i början av en ny månad. Den 3 augusti 2016 fick vi in en högre botten och detta upprepades på dagen när med den 3 augusti 2017 och 1 554. Priset hade gjort sitt redan vid 1 548 (31 juli) medan vi fick vänta in tiden till de första dagarna av augusti. Nu efter den 3:e augusti är alla pusselbitar på plats inför en motreaktion uppåt.

30 månader är ytterligare en tung cykel på börsen. Den är det samma som 2,5 år och 130 veckor. Denna cykel jobbar ibland tillsammans med rytmen på 135 (3×45) veckor, som är drygt en månad (35 dagar) längre.

Tar vi toppen 1 719 den 19 mars 2015 och lägger på 30 månader hamnar vi kring den 19 september i år. 135 veckor från samma tidpunkt ger oss tiden kring den 24 oktober i år.

Detta senare datum sammanfaller med 30 månader från toppen och rekordet 1 720, den 27 april 2015, vilken ger oss tiden kring den 27 oktober i år.

Vi har därmed två viktiga punkter under hösten med dessa tunga rytmer. Det ger oss 18-22 september, 23-27 oktober.

Cykeln på 26 månader (=113 veckor=790-791 dagar) är alltid intressant speciellt om vi kombinerar denna rytm med den på 780 dagar. I beräkningarna utgår vi alltid från viktiga toppar eller bottnar, när vi lägger fokus på dessa båda rytmer.

När det gäller index är det kring halvårsskiftet i år aktuellt med att utgå från rekordet 1 720 den 27 april 2015 men även 29 maj (1 669), som gav den lägre toppen och säljsignalen 2015. Den senare är aktuellt, när vi kommit in mot slutet av juli månad.

Startar vi med den 27 april 2015 landar vi under senare delen av juni månad och in mot halvårsskiftet, där perioden 26 juni fram till fredagen den 30 juni är intressant om vi använder oss av 26 månader. Lågpunkten den 30 juni vid 1 603 blev avgörande denna gång och reaktionen blev följdriktigt uppåt.

Årets indextoppen 1 659 kom in under tisdagen den 20 juni och får tillskrivas rytmen på 780 dagar från den 27 april 2015. Den sammanstrålade med rytmen på 27 månader från toppen 1 719 från den 19 mars 2015. Två olika tidsrytmer som sammanstrålar i en punkt ger i de allra flesta fall en tydlig reaktion, vilket vi nu också fått med ett fall på 3,4 procent på endast 10 dagar. Alltid lika spännande, när dessa längre rytmer skapar reaktionspunkter.

Topparna för index den 9 maj (1 655) och 16 maj (1 657) i år kom in med olika rytmer. Toppen den 16 maj styrdes av de kortare rytmerna med toppar den 16 december 2016 och den 16 mars i år. Dessa kortare rytmer på 5 och 2 månader blev avgörande på detaljnivå, när de samverkade den 16 maj i år. 9 maj reagerade på rytmen på 780 dagar, se mer nedan.

De båda indextoppar på 1 719 respektive 1 720 från den 19 mars -15 respektive 27 april -15 gav oss, med rytmen på 780 dagar, den 8 maj -17 respektive tisdagen den 20 juni -17 (årets högsta notering 1 659). Den 8 maj var extra intressant efter valet i Frankrike. Toppen 1 655 kom in den 9 maj, vilken gav en reaktion nedåt för index men ännu tydligare i en del enskilda aktier.

Indextoppen den 16 maj kom in på 1 657 och får ses som en del av den toppformation, som skapats under tiden 9 maj -20 juni. Vågmässigt är jag inne på att den 9 maj kan ha varit toppen och att den 16 maj ingår i rekylen, som pågick till måndagen den 3 juli.

Rytmen på 10 månader från lågpunkten den 6 juli 2016 gav oss också måndagen den 8 maj som reaktionspunkt, vilket ytterligare förstärkte budskapet om en reaktion nedåt. Här blev det också en marginell förskjutning, då toppen den 9 maj vid 1 655 blev avgörande, dels för index men framförallt för de aktier (i första hand bankerna) som bottnade den 6 juli -16. Med samma utgångspunkt (6 juli-16) förväntar vi oss nu ännu en reaktion på årsdagen nu i slutet av veckan 3-7 juli -17, då det handlar om årsdagen. Den 6 juli i år gav 1 610, som lågpunkt, vilket ökar sannolikheten för en reaktion uppåt därefter.

14 månader från toppen 1 432 den 14 mars -16 gav oss den 14 maj i år och en sammanstrålning via 1 657 den 16 maj. 15 månader från samma topp gav nu senast toppen vid 1 657 den 14 juni.

Alla beskrivna rytmer ovan är en anledning till att index rört sig i sidled under de senaste 9 veckorna.

Det är endast tiden vi arbetar med i alla rytmer ovan. Det krävs sedan en harmoni mellan tid och pris för att en reaktion ska bli mer än tillfällig. Tid och pris i harmoni sker sällan och därför ä’r det en viktig punkt när de sammanstrålar. Med tid och pris i harmoni eller som vi också uttrycker det att tid och pris har ett matematiskt samband blir det hela mycket mer betydelsefullt. Detta fick vi den 14 juni med en skillnad i index på 225 punkter och tiden 15 månader (14 mars -16 till 14 juni -17). Vi vet ju att 15×15 är detsamma som 225. Det ger oss ett samband på 1:15, vilket i dessa sammanhang är ett ovanligt samband men tillräckligt för att vi skulle förvänta oss minst en tillfällig reaktion nedåt.

Gör vi om 15 månader till dagar är det 450 dagar (360+90 grader av året). Då blir det hela mycket intressantare. Vi får då, 225:450 vilket blir 1:2 och med denna relation ser vi betydelsen i denna relation tydligare och anledningen till svängningarna efter den 14 juni.

Tidigare viktiga toppar och bottnar

(Uppdaterad 14 augusti -17)

Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015. Den 19 mars 2015 hade vi ytterligare en topp vid 1 719. Båda dessa toppar är sedan dess av stor betydelse för index, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017 och tiden framöver. Nu under försommaren handlar det om 26 och 27 månader från marstoppen 2015, vilket gav tiden kring den 19 maj (söndag). 1 657 kom in den 16 maj med en tillfredställande reaktion därefter. Högsta notering i år ligger vid 1 659 den 20 juni. Den 19 juni var vi uppe på 27 månader och reaktionen kom omgående och toppen 1 659 från den 20 juni blev en verklig fullträff med denna rytm.

Apriltoppen ger sedan sin rytm på 26 månader i samband med kommande halvårsskifte, där den 27 juni är mittpunkten. Tiden kring detta datum blir av betydelse. Detta speciellt som vi fick in ”brexitbotten” 1 241 den 27 juni -16, vilket samtidigt ger 12 månader i år. Med facit på hand kan vi konstatera att 1 603 kom in den 30 juni.

27 månader från apriltoppen 2015 gav oss 1 548 den 31 juli och därmed kan vi konstatera att vi får vara nöjda med dessa rytmers leveranser.

Uppgången från den extrema botten vid 593 den 9 mars 2009 är nu uppe i drygt åtta år. Den 9 juli hade det gått 100 månader. Tidigare är den längsta uppgången i börsens historia 8 år och 1 månad (97 mån) och den skedde i New York.

Den tidpunkten (9 juli) sammanfaller med den viktiga indextoppen 232 den 5 juli 1990 (se ovan), vilket nu ger oss 27 år i år. 27 år (3×9) =324 M = 1409 W. Denna topp 1990 efterföljdes av ett ras på drygt 48 procent, som vi också beskriver på annan plats.

Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.

6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar

Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick den 27 april. (1 720 ännu gällande rekord)

7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.

Den lägre toppen efter rekordet 1 720 kom in på 1 669 kom den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar, 27 april och 29 maj -15

Delvågen från 23 september 2011 och 833 till 29 maj 2015 gav en uppgång på 836 punkter (833-1 669), som mest. Intressant att notera är att uppgången än en gång gav oss 100 procent (+100,4%) under dessa 44 månader (45 mån är alltid mittpunkt i en större rörelse).

Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Rytmen på 44 månader är nära den på 45 månader, vilken vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren.

Rullande korta cykler med reaktionsdagar

Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta.

Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 30 augusti, 14 september, 29 september, 15 oktober, 30 oktober

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 508 och 1 469

Analytiker: Ingemar Carlsson

Kursdata: Stockletter.se

Kommentarer är avstängda.