ETFSverige
Hem » Börsen, Featured, Headline

Så här går börsen i dag 20170407

7 april 2017 Inga kommentarer

Så här går börsen i dag 20170407 OMX OMXS30 Gratis teknisk analysSå här går börsen i dag 20170407

Så här går börsen i dag 20170407 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 7/4-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20170407 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20170407. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 – 6 april höll sitt löfte

OMX S30 index (C 1 564,05 H 1 564,07 L 1 543,70)

OMXS föll till 1 544 som lägst under torsdagen den 6 april. Prismässigt föll index 59,5 punkter från toppen den 16 mars vid 1603. 60 punkter är det samma som 1,5 gånger rörelsefaktorn, vilket gjorde 1 543-1 544 till ett stöd, när vi delar upp rörelsefaktorn i mindre delar.

Det allra viktigaste var rytmen på 9 månader från den 6 juli -16, som landade just den 6 april. Vi är vana vid att vi lätt kan få en avvikelse på plus/minus en dag, vilket varit anledning till att vi jobbat med senare delen av denna vecka som en viktig reaktionspunkt. I våra tabeller över olika rytmer hade vi inte mindre än 4 rytmer som landade den 6 april. Ovanligt många på ett aoch samma datum, vilket innebar att tidpunkten är och var viktig.

Nu när vi har facit så här långt handlar det om 1 544 och den 6 april som lågpunkt, vilket är en positiv indikation och inte minst injektion till uppgång. Innan vi jublar för mycket ser vi var första motstånden finns och det hittar vi vid 1 579-1 582. Det är först efter att index brutit 1 582-nivåpn och stänger över denna som vi kan sikta högre.

Till det negativa hör att vi under torsdagen fick en lägre lågpunkt vid 1 544 jämfört med den 22 mars och 1 551. Ser vi sedan att vi fick en topp den 16 mars vid 1 603 och nu en lägre topp den 3 april vid 1 591. Båda dessa noteringar är varningssignaler på att det kan komma mer på nedsidan.

Det gör det därför mycket viktigt den närmaste tiden att dels får en stängning över 1 582 och sedan även 1 592. Först om dessa båda nivåer bryts öppnar det sig för mer positiva tolkningar. Just nu avstår jag från att blicka högre utan ser snarare de negativa signalerna som betydelsefulla och vill se hur det hela utvecklas framöver.

Mitt i allt detta klassar vi den långsiktiga trenden som stigande.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 90,8 och 84,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 73,1 och 81,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 36,1 och 41,3 fallande

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 6 april -17)

Under denna rubrik lägger vi ut olika rytmer, där långa så såväl som korta tidscykler hela tiden rullar på börsen. Intresset för dessa rytmer har ökat under årens lopp, vilket vi framförallt märkt när det gäller antalet deltagare våra kurser vi ger om just ”Tidscyklerna på börsen”.

Rytmerna på 20, 21 och 22,5 månader börjar nu också bli aktuella om vi relaterar till bottnarna i nedgången under sommaren 2016 fram till den 29 september -16.

Det är lite tidigt att plocka upp den viktiga botten den 29 september, då det nu endast är drygt 19 månader sedan den sattes. Men en lite reaktion ska vi kunna få på 21-månadersrytmen från botten den 8 juli -16. Nu den 8 april är det exakta tidpunkten, vilket gör att vi kan förvänta oss att denna rytm skapar en tillfällig botten inom kort i slutet av veckan 3-7 april. Alternativet är att vi får landningen i början av påföljande vecka med start den 10 april.

Vi har även anledning att fortsätta följa rytmerna på 20, 21, 22,5 månader från de viktiga topparna 19 mars -15, 27 april -15 plus den lägre toppen 29 maj -15.

Där den senare tidpunkten (29 maj -15) levererade reaktion den 1 mars med sin 21 M-rytm. 22,5 M-rytmen från den 29 maj -15 ger oss nu anledning att vara vaksamma på en ny reaktion kring den 13 april.

De tidigare reaktionerna på de olika rytmerna har varit tydliga men inte avgörande för mer än enskilda aktier.

27 apriltoppen 2015 landade med sin senaste rytm (22,5 M), måndagen den 13 mars, då det gått 684 dagar sedan rekordnoteringen. 690 dagar hittar vi också på Gann Hjulet och det värdet förstärker just denna rytm (683-692 D), vilken byggde för en topp under mars månad vid 1 603 den 16 mars.

683-692 dagar gav oss perioden 13-22 mars, som en ”hotspot”. Räknar vi in mittpunkten i detta intervall handlade det om fredagen den 17 mars, vilket gjorde veckan som började med den 13 mars intressant på flera sätt, där den 16 mars sedan gav oss 1 603 en högsta notering för året, så här långt och en möjlig topp ett bra tag framöver under innevarande år.

Vi bevakar även rytmen på 86 dagar från den 16 december -16 och hamnade på måndagen den 13 mars, som gav oss anledning att vara beredda på en reaktion för en grupp aktier, där index gav en topp på 1 600 denna dag.  Rytmerna som sammanstrålar från den 1 mars och fram till påskhelgen är både många och tunga.

Detta är en del av förklaringen till att index inte drar på i någon riktning. Index kan nu (3 april), vilken dag som helst skrämma upp marknaden och ge en nedgång av lite större mått för att sedan snabbt vända upp igen. Allt skapar frustration och förstärker detta mönster med irrationella svängningar, där vi den 31 mars och 3 april fick en liten smak på ett irrationellt mönster.

Kortsiktigt jobbar vi med den 22 februari och dess rörelse på 28 dagar till den 22 mars, som är och blev reaktionsdatum via en lågpunkt. Nästa punkt låg den 27 mars och lågpunkten då var önskad, då den gav utrymme för en uppgång därefter. Index föll till 1 556 den 27 mars och ger därefter en positiv signal och en förväntad uppgång, som fram till och med den 3 april gett 1 591, som högst.

Tidigare viktiga toppar och bottnar

(Uppdaterad 3 april -17)

Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Dessa båda toppar är sedan dess viktiga, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017.

Uppgången från botten vid 593 den 9 mars 2009 är uppe i drygt åtta, nu när vi passerat den 9 mars 2017. Den längsta uppgången i börsens historia är 8 år och 1 månad och då i New York. Vi använder oss oftast av 420 dagar, vilket är det samma som 60 veckor. Detta gör det mycket intressant nu under våren 2017, när börsen går in mot en förväntad och avgörande topp följt av en trolig reaktion nedåt om än en tillfällig sådan.

Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.

6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar

Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick.

7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.

Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar 27 april och 29 maj -15

Delvågen från 23 september 2011 och 833 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera är att uppgången än en gång gav oss 100 procent (+100,4%) under dessa 44 månader.

Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Rytmen på 44 månader är nära den på 45 månader, vilken vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren.

Rullande korta cykler med reaktionsdagar

Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta.

Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 7 april, 22 april, 6 maj, 20 maj

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 508

Analytiker: Ingemar Carlsson

Kursdata: Stockletter.se

Kommentarer är avstängda.