ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Så här går börsen i dag 20161007

7 oktober 2016 Inga kommentarer

Så här går börsen i dag 20161007 OMX OMXS30 Gratis teknisk analysSå här går börsen i dag 20161007

Så här går börsen i dag 20161007 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 7/10-2016. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20161007 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20161007. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 Årshögsta och mot ny topp?

OMXS 30 hann med att sätta en ny topp för året under torsdagen. Den nya högsta noteringen för året ligger på 1 462. Det betyder att uppgången sedan den 27 juni och 1 241 nu är 221 punkter som mest. Det ger oss 17,8 procent på 101 dagar.
Vi håller oss med rytmer på 45 punkter och 5 x 45 ger oss 225, som blir vårt nästa motstånd. vid 1 466. Nu har vi inget samband i tid utom ett (se nedan) vad vi kan hitta och det gör 1 466 till en tillfällig hållplats. Mer viktig kan i stället 1 470-1 471 bli.

Tidsmässigt har vi under de senaste 17 månaderna fått in flera viktiga reaktioner under perioden 6-8:e i flera månader. På senare tid har vi 6 april, 6 maj, 6 juli, 6 september och nu är frågan om den 6 oktober gav en tillfällig topp eller om den ligger och väntar på den 7:e oktober.

Sedan har vi rytmen från den 11 februari i år som ger oss den 11 oktober och ligga vaksam för.

Det handlar om 8 månader och det betyder att index måste ge en lågpunkt kring detta datum om vi ska få se en fortsatt uppgång i det kortsiktiga perspektivet.

Lägger vi sedan till 15 veckor från den 27 juni och den rytmen lägger sig på den 10 oktober och landar tjusigt nog i den gryta som vi kokar ihop under perioden 6-12 oktober.

Lite kul är då att dessa 15 veckor kan ge 15×15 punkter och skapa just 1 466 (1241+225). Vi låser oss inte för detta utan söker stöd i matematiken för att hitta andra intressanta punkter nu i oktober. Dramatiken sätts upp några grader för varje dag och då ligger presidentvalet den 8 november med i den kokande gryta, som ser ut att kunna bli en ”melting pot” framöver.

Jag vill påpekade att den matematik jag refererar till infinner sig i en stigande trend och därmed handlar det i första hand om en tillfällig topp.

För egen del vill jag se 1 547-1 548 innan det är klart och det kommer jag hålla fast vid ända till att marknaden visar att det inte går att komma dit denna gång. Det är lite speciellt att se att en hyfsat stor grop ligger framför oss höljt i en viss dimma. Men marknaden vill fram till kanten för att se djupet. Det krävs sedan säljsignaler för att vi ska kunna få marknaden att hoppa in i  gropen och börja sälja av i stora volymer.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 57,0 och 41,9 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 95,8 och 92,3 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 92,7 och 84,1 stigande

Tidigare toppar och bottnar

Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015.
Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång till våren 2015.
6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar
Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade med 90-månadersrytmen från toppen i oktober
2007. Den toppen indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 7,5 år=90
månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.
Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015.
Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent.
Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=42 månader=192 veckor=1 344 dagar

Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta.
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 10 oktober, 21 oktober, 3 november, 15 november, 27 november, 10 december

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 38 Motstånd 1 470 och 1 508 Stöd 1432 och 1 395

Analytiker: Ingemar Carlsson

Kursdata: Stockletter.se

omxs30

Kommentarer är avstängda.