ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Så här går börsen i dag 20170519

19 maj 2017 Inga kommentarer

Så här går börsen i dag 20170519 OMX OMXS30 Gratis teknisk analysSå här går börsen i dag 20170519

Så här går börsen i dag 20170519 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 19/5-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20170519 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20170519. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 – OMXS30 ger kort motreaktion

(C 1 615,27 H 1 628,52 L 1 604,29)

OMXS har nu efter toppen 1 657 den 16 mars tappat 53 punkter ned till 1 604, som lägst under torsdagen den 18 maj. Rörelsefaktorn är på 41 punkter på aktuell nivå, vilket betyder att index tappat 1,25 x rörelsefaktorn i detta läge. Efter 1 604 under torsdagen vände index uppåt och har nu motstånd vid 1 630-1 637. Denna nivå är nu mycket viktig. Jag räknar med att den håller för ett test och sedan ger en ny nedgång till 1 600-nivån i första hand. Bryts sedan 1 600-nivån handlar det om 1 550 som stöd.

Hur det hela utvecklas på detaljnivån är svårt att avgöra då marknaden fått dramatiska budskap som kan skicka index i flera svängningar som kan leda ned mot 1 550 innan det hela är klart.

Den längre trenden är stigande och vi får inrikta oss på att uppgången på 416 punkter (1 241-1 657) sedan i somras kan leverera mer på uppsidan men med fördröjning.

Rörelsen sedan sommaren 2016 ger utrymme för flera olika tolkningar av vågorna, vilket gör det svårt att avgöra var utvecklingen befinner sig på detaljnivå. I och med att vi ännu inte fått signaler på att det hela är klart på uppsidan får vi inrikta oss på att ”jakten på Trump” kan pressa index en tid innan marknaden inte längre bryr sig om häxjakten och lyfter index vidare uppåt.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,0 och 88,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 78,0 och 84,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 41,2 och 68,2 fallande

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 15 maj -17)

Under denna rubrik lägger vi ut olika rytmer, där långa så såväl som korta tidscykler hela tiden rullar på börsen och som ofta ger reaktioner. Intresset för dessa rytmer har ökat under årens lopp, vilket vi framförallt märkt, när det gäller antalet deltagare på våra kurser i ”Tidscykelanalys”.

Aktuella cykler den senaste tiden har varit de på 2 år, 19 månader och 10 månader.

Toppen den 27 april 2015 gav det än i dag gällande rekordet på 1 720 för index. Nu 2 år (24 M = 52W=730 D) senare fick vi en uppgång till motståndet 1 627-1 628 fredagen den 29 april. Tiden är intressant och vi får inrikta oss på att bevaka eventuella reaktioner för index och framförallt i enskilda aktier den närmaste tiden in mot mitten av maj månad.

Vi har rytmen på 780 dagar som genom årens lopp gett oss flera viktiga reaktioner från betydelsefulla toppar och bottnar. 780 dagar (=25,6 M =111,4 W) är det samma som 2 år och 50 dagar.

De båda indextoppar på 1 719 respektive 1 720 från den 19 mars -15 respektive 27 april -15 ger oss, med denna rytm, den 8 maj -17 och den 15-16 juni -17, som sina reaktionspunkter. Den 8 maj var extra intressant efter valet i Frankrike. Toppen 1 655 kom in den 9 maj, vilken nu ger en reaktion nedåt för index men ännu tydligare i en del enskilda aktier. Där toppen den 16 maj kom in på 1 657 och får ses som en del av den toppformation som skapats under tiden 9-16 maj.

Rytmen på 10 månader från lågpunkten den 6 juli 2016 gav oss också måndagen den 8 maj som reaktionspunkt. Här blev det också en marginell förskjutning då toppen den 9 maj vid 1 655 blev avgörande dels för index men framförallt för de aktier som bottnade den 6 juli -16.

Rytmerna på 20, 21 och 22,5 månader är nu aktuella under försommaren om vi relaterar dessa till den 29 september -15. Den 29 maj i år faller den första in med 20 månader. Sedan ligger den 29 juni och den 15 augusti på tur med dessa tre rytmer som bas.

Andra intressanta rytmer som strålar in under maj är den på 15 månader från den viktiga botten 1 247 från den 11 februari 2016. Vi fick då in den perioden 11-16 maj i år, där den 15:e är en måndag.

14 månader från toppen 1 432 den 14 mars -16 ger oss den 14 maj i år. Detta är endast tiden vi arbetar med i alla rytmer ovan. Det krävs sedan en harmoni med priset också för att en reaktion ska bli mer än bara tillfällig, som är det vanliga under en kortare tid.

Tidigare viktiga toppar och bottnar

(Uppdaterad 15 maj -17)

Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015. Den 19 mars 2015 hade vi ytterligare en topp vid 1 719. Båda toppar är sedan dess av stor betydelse, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017 och tiden framöver. Nu i maj handlar det om 26 månader från marstoppen 2015. Apriltoppen ger sin rytm på 26 månader i samband med kommande halvårsskifte och då den 27 juni och tiden kring detta datum.

Uppgången från den extrema botten vid 593 den 9 mars 2009 är uppe i drygt åtta år nu. Den 9 maj hade det gått 98 månader. Den längsta uppgången i börsens historia är 8 år och 1 månad och den skedde i New York.

Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.

6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar

Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen, 2007, indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick.

7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.

Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar 27 april och 29 maj -15

Delvågen från 23 september 2011 och 833 till 29 maj 2015 gav en uppgång på 836 punkter (833-1669), som mest. Intressant att notera är att uppgången än en gång gav oss 100 procent (+100,4%) under dessa 44 månader.

Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Rytmen på 44 månader är nära den på 45 månader, vilken vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren.

Rullande korta cykler med reaktionsdagar

Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta.

Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 19 maj, 3 juni, 17 juni

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1667 Stöd 1 587 och 1548

Analytiker: Ingemar Carlsson

Kursdata: Stockletter.se

Kommentarer är avstängda.