ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Kan de regionala bankerna hålla tillväxttakten?

24 januari 2017 En kommentar

Kan de regionala bankerna hålla tillväxttakten?

De börshandlade fonder som investerar i regionala banker, till exempel SPDR S & P Regional Banking ETF (NYSEArca: KRE), har rusat under de senaste månaderna. KRE har levererat en kursuppgång på närmare 30 procent under det senaste kvartalet, och många ställer sig frågan om de regionala bankerna hålla tillväxttakten? Många investerare har nu blivit försiktiga och valt att sälja av delar av sina innehav.

En stor del av kursuppgången för de regionala bankerna i USA beror på Federal Reserve och marknadsräntorna. Med en allt brantare avkastningskurva eller större spridning mellan kort- och långsiktiga statspapper kan bankerna förbättra nettoräntemarginalerna det vill säga få en eller förbättrad lönsamhet eftersom dessa företag lånar kort och ger långfristiga lån . Dessutom har FED aviserat att banken har för avsikt att höja styrräntan inte mindre än tre gånger under 2017, något som kan få stora effekter på kursutvecklingen för en ETF som KRE.

Högre räntor skulle hjälpa öka skillnaden mellan vad bankerna tar ut på sina beviljade lån och vad de betalar på inlåning, vilket skulle öka resultatet för den finansiella sektorn. Regionala banker är bland de aktier som mest positivt korrelerade till stigande räntor eftersom högre utlåningsräntor förbättrar deras räntemarginaler. KRE är antagligen den börshandlade fond som erbjuder placerarna den största korrelationen med stigande räntor på statsobligationer.

Dyrt baserat på historiken men inte baserat på dagens förutsättningar

Goldman Sachs Ryan Nash säger att baserat på historiska siffror så ser aktierna i den amerikanska banksektorn dyra ut, men stigande räntor och mindre reglering skapar en miljö där bankernas normaliserade resultat väntas öka marknadsvärdet, något som i sin tur skulle kunna bidra till att kurserna på bankaktierna skulle kunna uppvärderas mellan 15 och 25 procent.

Bankaktierna är emellertid känsliga för politiska faktorer. Donald Trump angav innan han tillträdde som president att han har för avsikt att arbeta med att avveckla Dodd-Frank Act, som undertecknades av president Barack Obama 2010 för att undanröja hoten om en framtida finansiell härdsmälta. Lagen ökade bankernas finansiella kostnader för att skydda sig mot en framtida default, och tvingande många finansiella institut att kraftigt dra ned på exponeringen mot mer riskfyllda tillgångar vilket även syns på den nedersta raden i deras balansräkningar.

Om den nuvarande regeringen inte väljer att dra tillbaka sitt löfte om att avveckla Dodd-Frank Act kan de mindre bankerna dra fördel av en snabbare återhämtning. Goldman Sachs favoriter bland de regionala bankerna inkluderar till exempel Comerica (NYSE: CMA), Regioner Financial (NYSE: RF) och Zions Bancorp (NASDAQ: ZION).

Kommentarer »