ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Headline

Proffsen tror inte på ett guldrally

24 januari 2017 Inga kommentarer

Proffsen tror inte på ett guldrally SGOL GLD IAUProffsen tror inte på ett guldrally

SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD), iShares Gold Trust (NYSEArca: IAU) och ETFS Physical Swiss Gold Shares (NYSEArca: SGOL) ställdes inför en del utmaningar inför slutet av 2016. I år har dessa börshandlade fonder varit stabila aktörer och gett sina ägare en blygsam hausse. Emellertid, proffsen tror inte på ett guldrally så frågan är hur dessa ETFer kommer att utvecklas under resten av året.

Guld har haft en ökad efterfrågan i dagens lågräntemiljö som gjort att den hårda tillgången blivit mer attraktivt för investerare jämfört med avkastningsbärande tillgångar. Det finns emellertid en risk att investerarna förlorar intresset för guld när priserna stiger eftersom ädelmetaller inte genererar en löpande avkastning.

En starkare dollar och spekulationer om räntehöjningar

Guldet påverkar av spekulationer och en starkare dollar, vilket tillsammans med spekulationer om att FED skall höja räntan så pass många som tre gånger under 2017, gör att guldpriset kan stiga som en följd av ökat köpintresse från emerging markets som Kina och Indien.

Guldpriset har stigit med cirka 80 USD per troy ounce sedan det bottnade ut i mitten av december. Det är emellertid värt att notera att guldpriset ligger cirka 100 USD lägre än vad det efter sitt uppsving vid valnatten i USA i november. Under hela 2016 steg guldpriset med 8,7 procent.

Stora utflöden från världens största guldfond

Under december 2016 såg vi utflöden på 2,27 miljarder dollar från SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD) som är världens största börshandlade fond som backas upp av fysiskt guld. Det var den tredje månaden i rad som denna ETF såg nettoutflöden, och de största nettoutflödena sedan maj 2013. Detta kan tolkas som att fondförvaltarna inte längre är lika haussade till ädelmetaller. Uppgifter från Bloomberg visar att de nettolånga positionerna minskat för åttonde veckan i rad.

Många av de större spekulanterna började redan i september minska sin exponering mot guldmarknaden, och data från CFTC visar att de nettolånga positionerna är 88 procent lägre än de var i juli 2016. Det gör det senaste halvåret till den mest baissartade sedan januari 2016, och vi ser i dag en bruttoökning av antalet korta positioner som har mer än fördubblats sedan Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet. Sedan den förta januari har utflödena från GLD stigit till mer 634 MUSD.

Kommentarer är avstängda.