ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Headline

Positiva prognoser för guldpriset

24 maj 2016 Inga kommentarer

Positiva prognoser för guldpriset SGOL ETF SecuritiesPositiva prognoser för guldpriset

Positiva prognoser för guldpriset. Under förra veckan stängde guldkursen något lägre efter det att mötesanteckningarna från Federal Reserves senaste möte visar att den amerikanska centralbanken kan komma att höja styrräntan efter mötet i juni. En enstaka räntehöjning är inte tillräckligt för att ändra kursutvecklingen för guldpriset eller de börshandlade fonder som följer denna ädelmetall, till exempel SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD), iShares Gold Trust (NYSEArca: IAU) och ETF Securities ETFS Physical Swiss Gold Shares (NYSEArca: SGOL). Det är däremot andra saker som tyder på att detta är positiva prognoser för guldpriset.

Guldterminer har stärkt på förhoppningar om att Fed skall vänta med räntenormaliseringen – låga lånekostnader bidra till att stödja guldpriset eftersom ädelmetaller inte ger någon löpande avkastning eller utdelning.

2015 var ett förlorat år

Kursutvecklingen för guldpriset och de börshandlade fonder som investerar i guld var deprimerande under 2015. Nu ser vi emellertid hur FED, efter att ha gjort sin första räntehöjning på nästan ett decennium, signalerar en mer försiktig penningpolitik eftersom vi ser en trög tillväxt. Om FED signalerar en fortsatt lågräntemiljö kommer detta att innebär att guldpriset kan hitta ytterligare stöd. Väljer FED däremot att höja sin styrränta kommer det att innebära att investerarna vänder sig till alternativa placeringar som ger en reell avkastning. Prognoserna för guldprisets utveckling är haussad och vissa marknadsbedömare ser betydande uppgångar i framtiden för den gula ädelmetallen, detta trots att ädelmetallerna redan är en av de tillgångar som utvecklats bäst under 2016.

Anthem Blanchard, grundare och VD för Anthem Vault, sade nyligen att han inte förväntar sig att guldpriset kan komma att falla mycket längre. I själva verket ser han 1 250 USD per troy once som ett prisgolv för guldkursen, och förväntar sig att metallen kommer att stiga ännu högre i hälarna på sitt bästa rally på tre decennier.

Kan stiga till 1 500 USD per troy ounce

Blanchard säger att han ser en möjlighet att guldpriset stiger till 1 500 USD per troy ounce i år. Priset på guldtackor har stigit med nästan 20 procent under året samtidigt som FED har signalerat att centralbanken skulle bromsa takten i räntenormaliseringen i år – högre räntor tynger vanligtvis guldpriset eftersom detta tillgångsslag inte ger någon avkastning och skulle bli mindre attraktivt i en värld med högre räntor. Positiva prognoser för guldpriset.

Efterfrågan på guld tillgångar har stigit i år. Inflödet till de börshandlade fonder som köper guld är den högsta sedan 2009 trots att guldpriset handlas en tredjedel under sin toppnotering i december 2012. Efterfrågan på guld har emellertid inte tagit fart ännu. Från kinesiskt håll ser vi en ganska modest efterfrågan med en låg volymtillväxt från Shanghai Gold Exchange. Årets värdeökningar kan emellertid ha avskräckt de asiatiska investerarna som kan komma att bli köpare om priset stiger eftersom de då kan bli rädda för att stå utanför ett kommande guldrally.

ETFS Physical Gold ETC (ASX: GOLD.AX)

Detta är den första börshandlade produkten som gavs ut på fysiskt guld. GOLD.AX lanserades av ETF Securities och motsvarar en investering i fysiska guldtackor. Varje andel i GOLD.AX motsvarar en tiondels troy ounce. Det fysiska guldet förvaras hos HSBC Bank i London.

Kommentarer är avstängda.