ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Hur Indien kan påverka guldpriset

6 december 2016 Inga kommentarer

Hur Indien kan påverka guldprisetHur Indien kan påverka guldpriset

Guldpriset, både i form av fysiskt guld och guldbörshandlade produkter, inklusive SPDR Gold Shares (NYSEArca: GLD), iShares Gold Trust (NYSEArca: IAU) och ETFS Physical Swiss Gold Shares (NYSEArca: SGOL), kämpar. Den gula ädelmetallen har backat under de senaste veckorna, bland annat efter det att den amerikanska dollarn har stärkts och fler och fler marknadsbedömare uttalat sig om hotet för en kommande räntehöjning i USA. Det finns emellertid de som tror att Indien kan påverka guldpriset.

Guld har haft en ökad efterfrågan på en låg räntemiljö då den hårda tillgången blir mer attraktivt för investerare jämfört med avkastningsbärande tillgångar. Investerarna förlorar emellertid intresset för guld när räntorna stiger eftersom ädelmetaller inte genererar en direktavkastning.

Investerarna trodde på ett rally för guldpriset

De flesta investerarna trodde att vi skulle få se ett rally för guldpriset om Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet, vilket han gjorde. Guldpriset utvecklades emellertid inte som förutspåtts. Hillary Clinton kan faktiskt varit den föredragna segraren för guld-ETFerna eftersom historiska data tyder på guld presterar bättre när demokrater är i Vita huset.

Vi har emellertid inte sett någon ökad efterfrågan på guld ännu Kina rapporterar en liten efterfrågan och en liten volymtillväxt för Shanghai Gold Exchange. Medan de högre priserna kan ha avskräckt asiatiska köpare, kan efterfrågan plocka upp om priserna väljer att inte rusa.

Indien, en av världens största guldkonsumenter

För tre år sedan valde den tidigare regeringen i Indien att radikalt minska exporten av guld, något som ledde till ett nästintill totalförbud av guldimporten till världens största guldkonsumenter, tillika världens näst största population. Förbudet mot guldimporten var utan anledning när det gäller ekonomiska fundamenta.

Handelsvolymerna stiger i Asien

Handelsvolymerna för guld har stigit i Asien, på SGE steg volymen till 330 ton, motsvarande 102 procent av den nivå som rådde innan Brexit-omröstningen. Dessutom tyder obekräftade uppgifter om att institutionella investerare och hedgefonder har ännu inte hoppat in på marknaden, vilket tyder på att guldefterfrågan har utrymme att stiga.

Även om de nuvarande händelserna i Indien inte kommer att ha någon långsiktig effekt på guldmarknaden så finns det en potential för kortsiktiga störningar i importen till det landet.

Guldkursen

guldGuldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

Kommentarer är avstängda.