ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Börshandlade fonder, stor påverkan på finansindustrin

7 november 2017 Inga kommentarer

Börshandlade fonder, stor påverkan på finansindustrin ETFerBörshandlade fonder, stor påverkan på finansindustrin

ETFer, eller Börshandlade fonder, stor påverkan på finansindustrin, men inverkan på aktiemarknaden har varit lägre. Vad är då skillnaden? ETFer har många likheter med de mer etablerade fonderna. Det finns också en del betydande skillnader mellan dessa investeringsverktyg.

Det normala är att båda dessa investeringsformer på ena eller andra sättet måste vara registrerade hos en övervakande myndighet som Finansinspektionen, amerikanska SEC eller brittiska FSA. Det betyder att de står under myndigheternas kontroll och tvingas följa en hel del regler.

Både ETFer och vanliga fonder brukar erbjuda sina andelsägare en betydande diversifiering genom att de äger hundratals eller kanske tusentals värdepapper, till exempel aktier eller obligationer. De börshandlade fonder som investerar i en råvara eller en valuta är litet annorlunda utformade då de endast ger en exponering mot just denna råvara eller valuta.

Erbjuder större diversifiering

Som en följd kan en enskild ETF eller en fond erbjuda mer diversifiering än en enskild investerare kan ha råd med om de försökte köpa var och en av de underliggande innehaven individuellt.

Dessutom har båda investeringsformerna ett substansvärde (NAV), vilket gör det möjligt för investerare att snabbt och enkelt bestämma värdet av sina innehav.

En viktig distinktion är processen genom vilken investerare köper och säljer andelar i ETFer och fonder. Vanliga fonder köps och säljs direkt via fondbolaget som skapar och inlöser andelar i den avslutande NAV varje handelsdag. Börshandlade fonder handlas emellertid hela dagen till marknadspris precis som en aktie. Detta pris brukar alltid ligga runt NAV eftersom det annars skulle uppstå arbitragemöjligheter.

Auktoriserade deltagare

Inom ETF-ekosystemet finns också enheter som kallas auktoriserade deltagare (AP). En APs roll är att hjälpa till att underlätta effektiv ETF-handel och gå in på marknaden för att hålla ETFens marknadspris från att avvika avsevärt från dess NAV. Under perioder med extrema marknadsrörelser kan dessa avvikelser, kända som rabatter och premier, bli betydande under korta perioder. När mer normal handelsaktivitet återupptas tenderar dessa rabatter och premier att försvinna.

Vad är grejen?

Det finns de som anser att tillväxten för de börshandlade fonderna utgör ett nytt hot mot finansmarknadens stabilitet eftersom inflödena till ETFer under flera år avsevärt har överträffat dem för traditionella fonder.

Som graf 1 visar var emellertid flödena till ETFer och aktiva förvaltade fonder liknade fram till och med 2015. Sedan dess har inflöden i aktivt förvaltade fonder minskat, medan inflöden till ETF har accelererat. Förändringen handlar till lika stora delar om att investerare väljer att ta ut sitt kapital från aktivt förvaltade fonder som att de köper en ETF.

Fortfarande är ETF: er en mycket liten del av den globala marknaden för likvida finansiella tillgångar. Exempelvis hade de börshandlade fonderna 2016 cirka 3,5 miljarder dollar i totala tillgångar över hela världen. De aktivt förvaltade fondernas förmögenhet uppgick till totalt 27,1 miljarder dollar i totala tillgångarna. I förhållande till den globala marknaden för finansiella tillgångar så hade ETFerna cirka 1,17 % av marknaden och de vanliga fonderna cirka 9,03 %.

Rubriken till trots är inte en ETF en risk för finansmarknaden. En börshandlad fond är helt enkelt ett annat investeringverktyg som gör marknaden lättare för enskilda investerare. Denna marknadsutveckling har pågått i många år. För inte allt för många årtionden sedan var det fonderna som var ett nytt och annorlunda investeringsverktyg. Dessa gav investerare omedelbar och bekväm diversifiering.

Ökningen av passiva strategier, inklusive indexfonder, har sänkt förvaltningsomkostnaderna i åratal, liksom avreglering av provisioner på 1970-talet. Kombinerathar dessa utvecklingar blivit störande för industrin, men har haft liten verklig effekt på marknaderna. Kort sagt är uppkomsten av ETFer bara den senaste utvecklingen av demokratisering av finansmarknaderna och inte något att frukta som en ny marknadsrisk. Börshandlade fonder kommer emellertid med stor sannolikhet att ha stor påverkan på finansindustrin även i framtiden.

Kommentarer är avstängda.