ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Stopp för oskäliga fondavgifter

26 mars 2019 Inga kommentarer

Stopp för oskäliga fondavgifterNu blir det stopp för oskäliga fondavgifter. Från och med 1 januari 2020 införs nya krav på fondförvaltare att tydligare redovisa hur aktivt tillgångarna i en fond förvaltas. Syftet är att minska förekomsten av fonder som marknadsförs som aktivt förvaltade men som i själva verket följer ett jämförelseindex. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnats till riksdagen. Ingen skall längre behöva betala oskäliga fondavgifter för aktiv förvaltning när de i själva verket får en passiv förvaltning i form av en indexfond.

Förslaget innebär att det ställs krav på fondförvaltare att lämna information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen i förhållande till ett så kallat relevant jämförelseindex. Informationen ska beskriva hur fonden förvaltas och varför det index som används är relevant. Om fonden har funnits i två år eller längre ska förvaltaren även visa aktivitetsgraden som ett aktivitetsmått för varje år under de föregående tio åren (eller den tid som fonden har funnits). Fondförvaltaren ska också förklara den uppnådda aktivitetsgraden.

För de fonder som har ett så koncentrerat och specifikt innehav att det saknas ett relevant index för jämförelsen ska förvaltaren i stället informera om detta. Informationen ska finnas tillgänglig på fondförvaltarens webbplats, i informationsbroschyren och i årsberättelsen för fonden.

Informationskravet ska gälla förvaltning av värdepappersfonder och specialfonder för förvaltare som är fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder, utländska förvaltningsbolag med tillstånd av Finansinspektionen att förvalta en värdepappersfond samt Sjunde AP-fondens förvaltning av fonder inom premiepensionssystemet.

 

Kommentarer är avstängda.