ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Nordiska ETF-marknaden april 2017

9 maj 2017 Inga kommentarer

XACT ETF Nordiska ETF-marknaden april 2017 börshandlade fonderNordiska ETF-marknaden april 2017

Nordiska ETF-marknaden april 2017

  • Under april uppgick ETF-handeln till ca 7,4 Mdr SEK (ca 9,9 Mdr SEK i mars), varav ca 5,7 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Den lägre omsättningen förklaras bl a av färre handelsdagar i april.
  • XACT Högutdelandeden första nordiska smart beta-ETF:en  – noterades den 6 april.
  • Av den totala nordiska ETF-omsättningen var Xacts marknadsandel ca 97%.
  • Av den totala börsomsättningen i Sverige i mars svarade ETF-handeln för 1,7%.

(Klicka för att förstora bilden)

(Klicka för att förstora bilden)

För db X trackers visas inte AUM då deras ETF-er är korsnoterade i Sverige.

Valutakurser som har använts i statistiken är: CHFSEK 8.896 EURSEK 9.6468 GBPSEK 11.4652 JPYSEK 0.079382 NOKSEK 1.0313 USDSEK 8.8535

Förvaltat kapital (AUM) visas enbart för de utgivare som har primärnoterade ETF:er i Norden.

Källa: Bloomberg

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Hävstångsfonder uppför sig annorlunda jämfört med fonder utan hävstång. Hävstångsfonder är därför endast lämpliga som investering om du förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter, förstår effekterna av daglig ombalansering samt arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång.

Källor: Bloomberg, NasdaqOMX, Burgundy, Oslo Börs, Fondbolagens Förening samt respektive utgivares hemsida.

Total omsättning avser handelsplatserna NasdaqOMX för både Stockholm och Helsingfors, Burgundy och Oslo Börs.

Att en ETF är korsnoterad innebär att den har sin primärnotering på en annan börs.

AUM står för Assets under Management.

Xacts ETF:er rapporteras in under kategorin Aktiefonder i statistiken hos Fondbolagens Förening.

Kommentarer är avstängda.