ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Börshandlad fond med fokus på Nigeria rusar på förhoppning om tillväxt

26 december 2017 Inga kommentarer

ETF Börshandlad fond med fokus på Nigeria rusar på förhoppning om tillväxtBörshandlad fond med fokus på Nigeria rusar på förhoppning om tillväxt

Aktiemarknaden i Nigeria, och den landspecifika börshandlade fonden som spårar börsen i Lagos steg i veckan. Orsaken till detta är att denna börshandlade fond med fokus på Nigeria rusar på förhoppning om tillväxt i landet ekonomi. Investerarna sökte sig åter till aktier efter att stått vid sidlinjerna. Orsaken är förväntningar om högre vinster efter det att Nigerias ekonomi visat tecken på att ta sig ur den recession landet befunnit sig i. Global X Nigeria Index ETF (NYSEArca: NGE) steg med 5,3 procent under onsdagen.

Investerarna fokuserar på konsumentvaror och bankaktier

Investerarna fokuserar på konsumentvaror och bankaktier eftersom dessa tillhör de tidiga vinnarna i konsumtionscykeln. Dessa sektorer bör kunna dra fördel av starkare vinster och ha god möjligheter att göra stora utdelningar. Förhoppningarna kommer efter det att Nigeria under det andra kvartalet 2017 visat tecken på att ta sig ur den recession landet befunnit sig i.

Finanssektorn och konsumentvaror är de två största sektorvikterna i NGEs portfölj. De svarar för 51,4 respektive 36,4 procent vardera av den börshandlade fondens underliggande kapital. Denna ETF har stigit med 27,1 procent sedan årets början, och har med råge tagit igen de kursnedgångar som den drabbades av i början av året. Att aktiekurserna föll då berodde på att landets centralbank lyfte valutakontrollen för utländska investerare.

Mycket har förbättrats

Lukman Otunuga, finansiell expert hos FXTM, argumenterar för att mycket har förändrats till det bättre sedan i februari 2017, tack vare de postiva förändringarna som Central Bank of Nigeria gjorde. Den implementering av NAFEX som CBN gjorde har lett till att likviditeten har förbättrats. Det finns emellertid inte någon slutlig lösning, och det finns fortfarande utrymme för förbättringar. Det finns emellertid anledning att tror att landets regering har lärt sig läxan sedan budgeten 2017. Estimaten för budgeten 2018 är mer realistiska och oljepriset ligger i denna på mer trovärdiga 45 USD per fat. Växelkursen ligger på 305 Naira per USD.

Oljeproduktionen är ett orosmoment

Det som oroar är att under det tredje kvartalet 2017 så uppgick Nigerias oljeproduktion till två miljoner fat olja. Det är sannolikt att OPEC i framtiden kommer att kräva att denna nivå minskas till 1,8 miljoner fat, och då ligger Nigerias produktion 500 000 fat lägre än för ett år sedan. En så pass kraftigt minskad produktion kommer att få en påverkan på landets ekonomi.

Nigeria har nyligen drabbats av en nedgradering av kreditratingföretaget Standard & Poor’s. Vidare har landets centralbank beslut att släppa den fasta valutakursen. Dessa händelser kan ha kopplingar till det svaga oljepriset som utgör en av Nigerias största exportintäkter. Ett stabiliserat oljepris bör gynna Nigerias ekonomi.

Kommentarer är avstängda.