ETFSverige
Hem » Featured, Headline

MIFID försvårar handeln för amerikanska ETFer

26 december 2017 En kommentar

MIFID försvårar handeln för amerikanska ETFer Börshandlade fonderMIFID försvårar handeln för amerikanska ETFer

Under veckan innan jul hörde flera av våra läsare av sig och var oroliga för hur MIFID skulle påverka handeln för amerikanska ETFer. De nya regelverket börjar gälla från den 3 januari 2018 och MIFID försvårar handeln för amerikanska ETFer, i alla fall på kort sikt.

Så har till exempel Avanza meddelat att företaget stänger flera börshandlade fonder för handel. Det beror på att Avanza, precis som alla andra företag måste följa de nya regelverk som börjar gälla från och med den 3 januari 2018.

Regelverken kräver bland annat att företag som Avanza måste redovisa alla kostnader som är inbyggda i produkten. Den informationen har de amerikanska ETF-aktörerna inte alltid valt att delge företag som Avanza. För att komplicera det hela så har till exempel Avanza valt att se de amerikanska ETFerna som något som inte är inriktat mot retail-marknaden. Det betyder att de enligt Avanzas regler inte är till för så kallade icke-professionella kunder.

Key Information Document

Med nya regler så behöver företagen även tillhandahålla ett sk. KID (Key Information Document) i samband med att deras kunder fattar sina investeringsbeslut i nämnda instrument. De amerikanska ETF-aktörerna har kommunicerat att de tyvärr inte kommer att producera dessa dokument vilket i förlängningen skapar stora svårigheter för företag som Avanza och Nordnet att leva upp till de nya regelverken. De regelverk som är aktuella är bland annat MiFID2 och PRIIP.

Kommer handeln i de amerikanska börshandlade fonderna att stängas i Sverige?

Avanza, Nordnet med flera företag agerar utifrån de regler som kommer att implementeras till 2018. Om exempelvis amerikanska ETFer kommer att inkludera den dokumentation samt information som dessa företag behöver för att kunna erbjuda dem så kommer de självklart att försöka lösa det i framtiden. Dessa företag lever bland annat på courtageintäkter, och vill kunderna ha detta, så kommer Avanza och Nordnet att erbjuda det, givet att det går att göra utifrån regelverket som de arbetar efter. Just nu ser vi att regelverket MIFID försvårar handeln för amerikanska ETFer.

Påverkar de här förändringarna alla banker?

Ja, samma regelverk är aktuellt för alla banker och det är tyvärr inte något som en enstaka bank kan påverka.

Vad händer med de ETFer som kunderna äger?

Avanza har lovat att företaget kommer att fortsätta att ha kursdata på sin sajt. Företaget kommer även att ha information om historik för de allra flesta ETFerna. Vad gäller Nordnet har vi inte tagit del av någon sådan information, men det vore oss främmande att anta att detta företag inte skulle erbjuda samma sak.

Det kommer inte heller att gå att köpa dessa börshandlade fonder genom telefon, men det kommer alltid att kunna gå att sälja dem.

På sikt kan detta komma att öppna en marknad för europeiska aktörer att erbjuda spegelkopior av de amerikanska börshandlade fonderna. Det kommer också att gå att följa kursen på de flesta av dessa börshandlade fonderna på vår sajt, Du hittar dem här.

Kommentarer är avstängda.