ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Mid cap aktier för utdelningsinvesterare

23 januari 2018 Inga kommentarer

Mid cap aktier för utdelningsinvesterare REGL ProsharesMid cap aktier för utdelningsinvesterare

Mindre företag förknippas vanligen med tillväxt, inte med vinster och utdelningar. Det finns emellertid en del undantag, det finns ett par intressanta börshandlade fonder som inriktar sig mot detta segment. Mid cap aktier för utdelningsinvesterare i form av en ETF. ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (CBOE: REGL) är en börshandlad fond som erbjuder Mid cap aktier för utdelningsinvesterare.

REGL ger investerarna access till kvalitativa utdelningshöjande företag inom mid cap segementet. Denna ETF följer ett mid cap index, Dividend Aristocrats Index, som kräver att företagen skall ha höjt utdelningen under minst 15 år för att de skall få ingå i indexet. Proshares börshandlade fond är den denna ETF som fokuserar på aktier i företag i S&P MidCap 400 som höjt utdelningen under 15 år i följd.

Mid cap är mer diversifierade än än small cap företag

Företagen i mid cap segmentet är mer diversifierade än deras motsvarigheter inom small cap segmentet, vilket gör att de kan skapa löpande intäktsströmmar och därmed visa upp mer stabila aktiekurser. De är däremot inte så pass stora att deras storlek hindrar tillväxten.

Företagen i mid cap segmentet har i allmänhet också överträffat sina motsvarigheter inom large cap segmentet, men med en lägre volatilitet än småföretagen. Studier visar också att mid cap företagen levererat en högre avkastning än småföretagen under tre, fem och tio år till en lägre volatilitet.

REGL äger i dag aktier i 44 företag, med ett genomsnittligt marknadsvärde om 5,6 miljarder dollar. Det betyder att det ändå är relativt stora företag vi talar om. Denna ETF blir i februari tre år, vilket är ett betydelsefullt datum. Många investerare väljer nämligen att inte investera i fonder som har en kortare historik än så.

Företag som konsekvent ökar utdelningen har ofta en hög kvalitet

De företag som konsekvent ökar utdelningen har ofta en hög kvalitet och en lång historik av vinst och tillväxt. De kan också ofta visa upp starka fundamenta, stabila vinster och ledningar som övertygar. Detta är faktorer som gör att dessa företag kan stå emot när det börjar blåsa och konjunkturen vänder till det sämre. Dessa företag kan ofta leverera en stabil vinst och utdelning med en relativt låg volatilitet.

S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index screenar S&P MidCap 400 efter högkvalitativa företag som under minst 15 år höjt sin utdelning. Ingen sektor tillåts ha en vikt som överstiger 30 procent av REGL förmögenhet. Alla innehaven är likaviktade i syfte att erhålla en högre diversifiering. Det är endast 12 procent av företagen i mid cap sektorn som klarar av att uppfylla dessa krav, som är utdelningsaristokrater.

Cirka 30 procent av kapitalet har allokerats till finanssektorn, medan utilities och industriföretag tillsammans svarar för en tredjedel av kapitalet. Det underliggande indexet har en direktavkastning om cirka 2,2 procent. Förvaltningskostnaden ligger på 0,4 procent per år.

Kommentarer är avstängda.