ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Marknaden för börshandlade fonder redo för tillväxt

22 februari 2017 Inga kommentarer

Marknaden för börshandlade fonder redo för tillväxt ETF ETFerMarknaden för börshandlade fonder redo för tillväxt

Sammanfattningsvis var 2016 ett fantastiskt år för börshandlade fonder, ETFer eller Exchange Traded Funds som de också heter. I USA svarade handeln med börshandlade fonder för nästan 30 procent av handelsvolymen – varje dag. I slutet av 2016 kunde vi ta del av uppgifter om att det fanns mer än 2 500 000 000 000 dollar, 2,5 biljoner USD, under förvaltning i börshandlade fonder, nästan 15 procent av allt det kapital som fondindustrin förvaltar. Under 2016 såg marknaden för börshandlade fonder inflöden om 260 miljarder dollar. Marknaden för börshandlade fonder redo för tillväxt och det är framförallt tre saker som gör att vi kan förvänta oss en tillväxt.

Betydande förbättringar av aktiemarknaderna

Liksom alla nya, snabbväxande produkter har marknaden för börshandlade fonder upplevt en enorm evolution – en del av denna är organisk, en del har varit följden av yttre omständigheter. På den organiska sidan har vi sett uppkomsten av smart beta och en spridning av innovativa medel som går långt utöver de ursprungliga breda beta index. ETF-utgivarna fortsätter att investera i forskning och utveckling för att driva nästa generations börshandlade fonder. Detta gör ETF-marknaden till något att hålla ögonen på under 2017.

Några av de yttre krafter som påverkar ETF marknaderna har också medfört en positiv förändring. Dessa inkluderar marknadsstrukturen förbättringars som svar på volatila händelser och en ökning av den dagliga marknadselasticiteten. Vi har sett ett antal sådana händelser, morgonen efter Brexit, Donald Trumps oväntade seger i det amerikanska presidentvalet under 2016 etcetera.

Medan många förändringar leddes av New York Stock Exchange har en stor del av förbättringarna drivits av ett aldrig tidigare skådad samarbete mellan de amerikanska börserna som ett kollektiv. Resultatet har blivit att aktiemarknaden är starkare än tidigare, mer harmoniserad och i slutändan mer effektiva för emittenter och investerare som söker likviditet, oavsett marknadsförhållanden.

Inträdesbarriärerna har sjunkit

Under juli 2016 godkände SEC, den amerikanska finansinspektionen, en mer strömlinjeformad process som gör det möjligt för förvaltarna att ta aktivt förvaltade ETFer till marknaden. Det som tidigare var en regulatorisk osäkerhet har nu blivit en rättfram lanseringsprocess som är effektiv och snabb. Detta reflekterar finansmarknadens behov av att hela tiden bedöma vart den är på väg och att verka för de förändringar som minskar komplexiteten och stödjer tillväxt när nya produkter tas fram och marknader utvecklas.

Även om vi bara skriver februari 2017 så ser vi att det finns ett stort antal nya produkter och nya emittenter från världen över som förbereder sig för lansering med stöd av det nya regelverket. Det är allt från nya sätt att investera i räntebärande papper, nya investeringsstrategier anpassade för emerging markets, blockchain och kryptovalutor.

Optimismen på ny rekordnivå

Under de senaste veckorna har vi sett hur börserna stigit och investerarnas förtroende är högt, faktum är att det är rekordhögt vilket är ett gott tecken för ETF-marknaden. Det finns dessutom ett antal regelförändringar som kan komma att gynna ETF-marknaden ytterligare framförallt i USA. Det är framförallt de nya föreslagna förändringarna från Department of Labor som kan komma att tvinga rådgivare och investerare att överväga fördelarna med ETF: er, nämligen deras låga kostnader, skatteeffektivitet och insyn.

Som ett resultat kommer en stor del av investeringsrådgivningen troligen att komma att omfatta diskussioner om börshandlade fonder för första gången. Det bådar gott för ETF-marknaden och tillväxten för det förvaltade kapitalet under 2017. Detta ser ut att bli ett starkt år för ETF industrin, med en ökande investeraraptit på nya produkter tillsammans med ett stort antal nya emittenter. Med större lätthet för övergång till nya företag och reducerade starttider för både index och aktivt förvaltade produkter, räknar vi med en ytterligare ett fartfyllt år av tillväxt.

Kommentarer är avstängda.